No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Инструмент за избор на Сплит/Sky air/мултисплит

Инструмент за избор на мултисплит

Инструментът за разнообразен избор на Daikin е онлайн софтуер, който помага на потребителите да направят избор за мултисплит комбинации.
Инструментът помага на потребителя при избора на правилните тела и дължини на тръбопроводите. 
След като изборът бъде направен, потребителят получава данните за ефективност и етикета за енергийна ефективност. По този начин, потребителите могат да видят реалните показатели на своя избор, за да са сигурни, че са избрали най-ефективната комбинация, отговаряща на техните потребности.

Seasonal Smart

Seasonal Smart: приложение за iPad

Сезонната ефективност е нов начин на измерване на енергийна ефективност, който ще бъде стандарт от 2013 г.. Това е наистина съществена промяна. Продукти, оптимизирани за сезонна ефективност, консумират по-малко енергия и имат по-малко негативно въздействие върху околната среда. Както и на вашия портфейл. В Daikin, ние вече използваме принципите на сезонната ефективност. Ние сме първите в индустрията, които предложиха продукти, оптимизирани за сезонна ефективност. Използвайте нашия Сезонен калкулатор, за да видите как работят новите Seasonal Smart и Seasonal Classic, както и да откриете новите възможности на тези продукти.

Seasonal Smart: онлайн

Сезонната ефективност е нов начин на измерване на енергийна ефективност, който ще бъде стандарт от 2013 г.. Това е наистина съществена промяна. Продукти, оптимизирани за сезонна ефективност, консумират по-малко енергия и имат по-малко негативно въздействие върху околната среда. Както и на вашия портфейл. В Daikin, ние вече използваме принципите на сезонната ефективност. Ние сме първите в индустрията, които предложиха продукти, оптимизирани за сезонна ефективност. Използвайте нашия Сезонен калкулатор, за да видите как работят новите Seasonal Smart и Seasonal Classic, както и да откриете новите възможности на тези продукти.


Xpress за вентилация

Xpress за вентилация

 • Лесен за използване от потребителя инструмент за избор на вентилационни устройства VAM и VKM. 
 • Логиката на избор се базира на дадени нагнетателни/извличащи въздушни потоци (включително приток на свеж въздух) и даден ESP на нагнетателен/извличащ въздуховод.
  Потребителят може да определи големината на електрическите нагреватели, да разгледа психометричната диаграма, да разгледа избраната конфигурация и да съобщи настройките на място на монтажниците.

Сравнение на VRV серия Q

Сравнение на VRV серия Q

 • Програмата за сравнение на VRV серия Q е приложение на Еxcel, което ви позволява бързо да прецените кой е най-добрият вариант за замяна на вашата стара VRV инсталация с хладилен агент R22.
 • Потребителят въвежда данните за съществуващата инсталация, а приложението прави обзор на възможните варианти като замяна на цялата система и замяна само на външното тяло.

VRV Xpress

VRV Xpress

Xpress е гъвкав проектантски софтуер, с чиято помощ можете да оптимизирате избора на оборудване по отношение на разходите и ви позволява да се направи високо ефективно проектиране на сградата

Xpress е софтуерен инструмент, който позволява създаването на място оферти за Daikin VRV или CMS система. Дава резултат в 7 стъпки, за да се даде възможност на професионална бюджетна оферта:
 1. Избор на вътрешни тела
 2. Свързване външните тела с вътрешни тела
 3. Автоматично генериране на диаграмата на тръбопроводите и свръзките
 4. Автоматично генериране на електрическата схема
 5. Избор на възможни централизирани системи за контрол
 6. Визуализиране на резултат в MS Word, MS Excel и AutoCAD
 7. Запазване на проект