No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Избор на вентилаторен конвектор

Избор на вентилаторен конвектор

  • Софтуер за базов избор на вътрешни тела - вентилаторни конвектори. Логиката на избор се основава на условията за режим на охлаждане и/или отопление, въведени от потребителя.
  • Потребителят може да посочи условия за режим на охлаждане и/или отопление и списъка, предлаган за вентилаторните конвектори. Може да се разпечата подробен отчет, включващ технически спецификации и електрическа схема.