No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Приложение Daikin 3D

Приложение Daikin 3D

Daikin 3D е приложение, предназначено за клиенти и професионални монтажници, което ви позволява да изберете климатик и да го видите във вашия дом ПРЕДИ да го закупите!
Отпечатайте "маркера" на лист с формат А4 или А3. Поставете листа на стената, върху която желаете да монтирате климатичното тяло, рамкирайте листа с вашия таблет и климатикът ще се появи в 3D формат в оригиналния си размер. 

Включете го, разгледайте го отблизо от всеки ъгъл и дори направете скица, така че да имате известно време да сравните всички възможности, които Daikin предлага.

Приложение за кодове за грешки на Daikin

Приложение за кодове за грешки на Daikin за iPhone

Кодове на Daikin: приложение, разработено от Daikin за бързо разбиране на значението на кодовете за грешки за всяка група продукти.
При избиране на група от продукти на Daikin, приложението позволява да разберете значението на даден код за грешка и неговата потенциална причина. 
Това приложение показва и стойността на съпротивление в зависимост от температурата на сондата.

Психрометрична диаграма на Daikin

Психрометрична диаграма на Daikin

Daikin предлага на Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin напълно безплатно и той е предназначен за използване в цял свят.  
Този инструмент има за цел да оказва помощ на всички професионални специалисти и студенти, работещи в сферата на климатизацията, за да познават свойствата на въздуха. 

DENV инструмент за изчисление на натоварване

DENV инструмент за изчисление на натоварване

 • Предлага изчисление на топлинните загуби и натоварването при охлаждане на вашата сграда. 
 • Софтуерът изчислява топлинното натоварване с възможност за скициране на сградата, избор на файл за климат, посочване на ориентация на сградата и избор на строителни материали. 

Сезонен симулатор за решения

Сезонен симулатор за решения за цялостно решение

 • Направете симулация на сезонната ефективност, на годишното потребление и цената на електроенергията и на емисиите от СО2 за комбинация от системи, за конкретно място и за тип сграда, дефиниран от потребителя.
 • Предлага цялостно решение за VRV Classic, термопомпени модели на VRV IV, водно охлаждани VRV IV, Daikin Altherma, Daikin Altherma Flex, базови системи (газов котел, котел с течно гориво, пелетна горелка или електрически нагревател). 
Инструментът се предлага като приложение за Windows и iPad: 
 • Приложение за Windows:
  Щракнете тук, за да изтеглите и инсталирате приложението
  Щракнете тук, за да направите справка със съпроводителните бележки

  Необходимо е да инсталирате приложението на вашия компютър, но няма нужда от права на администратор, за да направите това. Предварително необходимите изисквания са...
      - Програма за инсталиране на Windows, версия 4.5 или следваща
      - Клиентски профил за Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 и x64) или по-висок, но обикновено той е част от вашата конфигурация по подразбиране на Windows.
  Приложението може автоматично да проверява дали има по-нова версия. В такъв случай, от вас ще се поиска да я актуализирате 


 • Приложение за iPad:
  Щракнете тук, за да изтеглите приложението от iTunes Store