Как мога да деактивирам режима за монтажник на термопомпа на Daikin Altherma?

​​За Daikin Alth​erma от 3-то поколение (за Daikin Altherma от 2-ро поколение вижте по-долу)

Стъпка 1

Отидете до вътрешното тяло.

Дисплей на Daikin Altherma 3 M

Стъпка 2

Завъртете лявата дискова скала, докато на екрана не се маркира "User profile (Потребителски профил)” и натиснете дисковата скала.

Използвайте профилния дисплей

Стъпка 3

Прегледайте списъка с цифри като завъртите дясната цифрова скала, като я натиснете, за да промените избраната цифра. След това завъртете лявата дискова скала, за да промените избраната цифра на 1. Направете това за всичките четири цифри.

Дисплей с 2 от 4 цифри, зададени на 1

Стъпка 4

След като всички цифри се зададат на 1, потвърдете кода, като натиснете лявата дискова скала. Заглавието на менюто сега се променя на "Потребител", което означава, че режимът за монтажника вече е деактивиран.

Дисплей с 4 цифри, зададени на 1

​За Daikin Alth​erma от 2-ро поколение

Стъпка 1

Отидете до вътрешното тяло.

Вътрешно тяло на Daikin Alth​erma от 2-ро поколение

Стъпка 2

В главния потребителски интерфейс натиснете и задръжте бутона най-малко за 4 секунди. Режимът за монтажника вече е деактивиран.

Главен потребителски интерфейс