Какво е топлопредаване?

Топлината винаги преминава от по-топло към по-студено. Всъщност, по-бързо движещите се молекули предават част от своята енергия на по-бавно движещите се. Така по-бързите молекули се забавят, а по-бавните - увеличават скоростта си. Изразено по-просто това означава, че когато навън е горещо, топлината се опитва да "завладее" по-студените вътрешни пространства.

Топлина може да се предава от едно тяло на друго чрез един от следните методи:

  • излъчване
  • проводимост
  • конвекция

Излъчване

Чрез вълна в движение (подобно на оптичните вълни), при която енергията се предава от едно тяло на друго без нуждата от междинно вещество.

   


Проводимост

Чрез потока от топлина между части на вещество или от едно вещество към друго в директен контакт.

   

Конвекция

Чрез предаване посредством течност или въздух.

 

   
Чрез вълна в движение (подобно на оптичните вълни), при която енергията се предава от едно тяло на друго без нуждата от междинно вещество.

Чрез вълна в движение (подобно на оптичните вълни), при която енергията се предава от едно тяло на друго без нуждата от междинно вещество.