Какво е звуково налягане/звукова мощност?

Ниво на звуково налягане (Lp)

Е мярка за звуковата енергия, излъчена от източник на шум, изразена в децибели или dBA

Ниво на звукова мощност (Lw)

Е горепосоченото, но измерено в предварително определени условия
Нивото на звуковата мощност не зависи от:

  • местоположението на уреда
  • условията на заобикалящата среда
  • разстоянието от точката на измерване

Нивото за звукова мощност може да се счита за по-прецизно от двете. Звуковата мощност ще има по-висока стойност, отколкото звуковото налягане, не се заблуждавайте от това.

Въздействие на децибели:

Lp dB(A) Осезаемо ниво на шум Звук
0 Праг на слуха -
20 Изключително лек Шепот на листа, тиха стая
40 Много лек Слаб шум от работещ хладилник
60 Умерено шумен Нормален разговор, ресторант
80 Много шумен Шум от градско движение, камион
100 Изключително шумен Симфоничен оркестър, трактор
120 Праг на усещане Излитащ реактивен самолет