Daikin | Регламент за флуорираните парникови газове

Регламент за флуорираните парникови газове

Новият регламент за флуорираните парникови газове и неговото значение за пазара на ОВиК и хладилна техника.

Постепенно намаляване

За да се намали вредното въздействие върху околната среда на хладилните агенти, Европейският съюз желае да съкрати потреблението, а впоследствие - да намали използването на HFC (хидрофлуоровъглеродите) в климатици и други приложения на ОВиК и хладилна техника. Въпреки това, HFC продължават да са необходими в много приложения поради тяхната енергийна ефективност, безопасност и икономически предимства. Вместо забрана или прекратяване на използването на HFC, се наблюдава тяхното постепенно намаляване, за да се поддържа устойчив растеж в бранша на ОВиК и хладилна техника.

отговорност на daikin към околната среда

Измерване на HFC в еквиваленти на CO2

Целите за постепенно намаляване на хидрофлуоровъглеродите се изразяват в еквиваленти на CO2 [= GWP x kg] и не са за конкретен хладилен агент (законодателството само налага забрана в конкретни случаи, като например забраната на R-404A за хладилни приложения). Това позволява гъвкавост на пазара при използване на различни типове HFC и мерки: преминаване към хладилен агент с по-нисък GWP, понижаване на обема хладилен агент или комбинация от двете.

F-gas-phase-down_2.png
 1. По схемата за постепенно намаляване на НОВИЯ HFC газ, повторно използвания HFC газ не подлежи на схема за постепенно намаляване, поради което общото търсене е над тази линия.
 2. Най-голямото съкращение на неклиматичния пазар (например R-404A за замразяване).
 3. Ръст при използването на R-32 като алтернатива на R-410A.
 4. Запазване на R-410A за нови системи и сервизно обслужване на VRF системи. Основното намаляване на R-410A идва от малки до средни сплит тела, които преминават към R-32. По схемата за постепенно намаляване на НОВИЯ HFC газ, повторно използвания HFC газ не подлежи на схема за постепенно намаляване, поради което общото търсене е над тази линия.
 5. Най-голямото съкращение на неклиматичния пазар (например R-404A за замразяване).
 6. Ръст при използването на R-32 като алтернатива на R-410A.
 7. Запазване на R-410A за нови системи и сервизно обслужване на VRF системи. Основното намаление на R-410A идва от малки до средни сплит тела, преминаващи към използване на R-32.

Ние изпреварваме регламентите за флуорираните парникови газове

Околната среда има специално място в сърцето ни, затова тя играе и много важна роля в корпоративната ни философия. Ние сме лидер в екологичното законодателство и иновации с нашите продукти:

Използват хладилни агенти с по-нисък GWP

 • Предлагаме обширно портфолио от жилищни и търговски системи с R-32
 • Нашите хладилни приложения използват R-410A, CO2 и въглеводородни разтвори

Имат намален обем

 • Обемът на R-32 е с до 30% по-малко в сравнение с R-410A
 • Микроканалната технология постига до 15% по-нисък обем на хладилния агент

Намаляват се сервизното обслужване и поддръжката

 • Нашите VRV и DX системи имат нисък процент на течове (под средния 1%)

Нашата бъдеща стратегия за HFC

За да отговори на изискванията на пазара на ОВиК и хладилна техника през 2030 г., настоящият ни план за действие спрямо HFC може да ви помогне:

Намерете правилния хладилен агент за правилното приложение

Няма идеален хладилен агент, подходящ за всичко. Ето защо предлагаме гама хладилни агенти, за да ви помогнем да намерите най-подходящото решение за вашия агрегат.

Постигане на устойчив жизнен цикъл

Гледаме отвъд емисиите на CO2, за да осигурим най-добрата ефективност през целия цикъл на експлоатация.

Обезпечаване на квоти

Нашият химически отдел предлага привилегирован достъп до квоти.


Изтеглете нашата брошура за флуорираните парникови газове

 

Свързани статии