Спецификации за 2MXM-M9

2MXM50M3V1B9 2MXM50M2V1B9 (Архив)
Размери Тяло Височина mm 550 550
    Широчина mm 765 765
    Дълбочина mm 285 285
тегло Тяло кг 41 41
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска обор. 500 500
    Отопление Свръх ниска обор. 500 500
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок дБА 48 48
  Отопление Висок дБА 50 50
Хладилен агент Type   R-32 R-32
  Количество кг 1.15 1.15
  Маса TCO2Eq 0.78 0.8
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   675 675.0
Piping connections Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 20 м)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15.0 15.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 7.5 7.5
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 30.0 30.0
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1
  Плик за винтове 1 1
  Тапа за източващ отвор 1 1
  Редуциращ блок 1 1
Power supply Phase   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-230-240 220-230-240
Забележки (1) - За една стая (1) - Всяка D-AHU Professional може да се проектира според вашите потребности. Изберете вашата въздухообработваща климатична камера на tools.daikinapplied.eu
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (4) - Съдържа флуорирани парникови газове (4) - Съдържа флуорирани парникови газове