Спецификации за 3MXM-M

3MXM40M2V1B 3MXM52M2V1B 3MXM68M2V1B
Размери Тяло Височина mm 734 734 734
    Широчина mm 868 868 868
    Дълбочина mm 320 320 320
тегло Тяло кг 57 57 62
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Свръх ниска cfm 847 847 851
    Отопление Свръх ниска cfm 847 847 851
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска обор. 420 420  
    Отопление Свръх ниска обор. 420 420  
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 46 46 48
  Отопление Ном. дБА 47 47 48
Хладилен агент Type   R-32 R-32 R-32
  Количество кг 1.80 1.80 2.0
  Маса TCO2Eq 1.2 1.2 1.4
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   675 675 675
Piping connections Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)  
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15 15 15
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 7.5 7.5 7.5
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 50 50  
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1
  Плик за винтове 1 1 1
  Тапа за източващ отвор 1 1 1
Power supply Phase   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове  
Стандартни аксесоари Капачка за източващ отвор     9
  Редуциращ блок     1