Спецификации за 3MXS-G

3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B 3MXS68G3V1B2
Размери Тяло Височина mm 735 735 735
    Широчина mm 936 936 936
    Дълбочина mm 300 300 300
тегло Тяло кг 58 58 58
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Звукова мощност Охлаждане дБА 61    
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 48 48 48
  Отопление Ном. дБА 49 49 49
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A
  Количество кг 2.59 2.59 2.59
  Маса TCO2Eq 5.4 5.4 5.4
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15 15 15
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 7.5 7.5 7.5
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 50 50 50
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1
  Тапа за източващ отвор 1 1 1
  Редуциращ блок 1 1 1
Power supply Phase   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м
  (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове