Спецификации за ACQ-D / AZQS-B(8)V1

ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.8 9.5 12.1 13.0
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 10.80 13.5 15.5
Номинална ефективност EER   3.31 3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61 3.61
  Annual energy consumption kWh 1,025 (0.000) 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,025 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A B A
    Отопление   A A A A
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A+ A    
    Pdesign кВт 6.80 9.50    
    SEER   5.70 5.50    
    Годишен разход на електроенергия kWh 418 605    
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A    
    Pdesign кВт 6.33 7.60    
    SCOP   4.00 3.85    
    Годишен разход на електроенергия kWh 2,216 2,764    
Pto (Thermostat off) Вт 67.0 94.0    
Pck (режим на нагревател на картер) Вт 0.0 0.0    
Poff (изключен режим) Вт 16.0 9.0    
Забележки EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
    PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
    Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2
    Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
    Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове