ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B
Indoor unit ACQ71D ACQ100D ACQ125D ACQ140D
Outdoor unit AZQS71BV1 AZQS100B8V1 AZQS125B8V1 AZQS140B8V1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 10.80 13.5 15.5
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 2.05 2.96 3.90 4.05
  Отопление Ном. kW 2.08 2.99 3.74 4.29
Номинална ефективност EER   3.31 3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61 3.61
  Годишен разход на енергия kWh 1,025 (0.000) 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,025 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A B A
    Отопление   A A A A
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A+ A    
    Pdesign kW 6.80 9.50    
    SEER   5.70 5.50    
    Годишен разход на електроенергия kWh 418 605    
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50    
      EERd   3.31 3.21    
      входяща мощност kW 2.05 2.96    
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00    
      EERd   5.52 4.78    
      входяща мощност kW 0.91 1.47    
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 4.10 4.50    
      EERd   7.34 6.94    
      входяща мощност kW 0.56 0.65    
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 4.30 4.50    
      EERd   8.95 8.33    
      входяща мощност kW 0.48 0.55    
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A    
    Pdesign kW 6.33 7.60    
    SCOP   4.00 3.85    
    SCOPnet   4.04 3.87    
    Годишен разход на електроенергия kWh 2,216 2,764    
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.66 0.40    
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15    
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.80 8.00    
      COPd (обявен COP)   2.38 2.06    
      Входяща мощност kW 2.44 3.89    
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7    
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.60 6.72    
      COPd (обявен COP)   2.86 2.95    
      Входяща мощност kW 1.96 2.28    
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 5.60 6.72    
      COPd (обявен COP)   2.86 2.95    
      Входяща мощност kW 1.96 2.28    
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.40 4.10    
      COPd (обявен COP)   3.61 3.43    
      Входяща мощност kW 0.94 1.20    
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.90 3.00    
      COPd (обявен COP)   6.01 5.51    
      Входяща мощност kW 0.48 0.55    
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 3.30 3.50    
      COPd (обявен COP)   6.99 6.71    
      Входяща мощност kW 0.47 0.53    
Pto (Thermostat off) W 67.0 94.0    
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 16.0 9.0    
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25    
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W   16.0    
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25    
Pck (режим на нагревател на картер) W 0.0 0.0    
Poff (изключен режим) W 16.0 9.0    
Включена функция за охлаждане Да Да    
Включена функция за отопление Да Да    
Включен умерен климат Да Да    
Включен студен сезон Не Не    
Включен топъл сезон Не Не    
Емблема Ecolabel Не Не    
Забележки EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
    PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
    Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2
    Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
    Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове