Specifications Table for ADEQ-C / AZQS-B(8)V1

ADEQ71C2VEB / AZQS71B2V1B ADEQ100C2VEB / AZQS100B8V1B ADEQ125C2VEB / AZQS125B8V1B
Indoor unit ADEQ71C ADEQ100C ADEQ125C
Outdoor unit AZQS71BV1 AZQS71BV1 AZQS125B8V1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 (1) 10.8 (1) 13.5 (1)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A A  
    Pdesign kW 6.80 9.50  
    SEER   5.40 5.10  
    Годишен разход на електроенергия kWh 441 652  
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50  
      EERd   3.21  
      входяща мощност kW 2.12 2.96  
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00  
      EERd   4.35 4.46  
      входяща мощност kW 1.15 1.57  
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 3.63 4.50  
      EERd   7.16 6.31  
      входяща мощност kW 0.510 0.71  
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 3.76 3.94  
      EERd   9.03 7.78  
      входяща мощност kW 0.420 0.510  
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A A  
    Pdesign kW 6.00 7.60  
    SCOP   3.81 3.81  
    SCOPnet   3.84 3.85  
    Годишен разход на електроенергия kWh 2,205 2,793  
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 1.25 1.83  
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15 -15  
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.81 4.18  
      COPd (обявен COP)   1.67 2.03  
      Входяща мощност kW 2.28 2.06  
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C   -7  
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.31 6.72  
      COPd (обявен COP)   2.17 2.84  
      Входяща мощност kW 2.45 2.37  
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 5.31 6.72  
      COPd (обявен COP)   2.17 2.84  
      Входяща мощност kW 2.45 2.37  
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.23 4.09  
      COPd (обявен COP)   3.85 3.94  
      Входяща мощност kW 0.840 1.04  
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.83 2.82  
      COPd (обявен COP)   5.55 4.28  
      Входяща мощност kW 0.510 0.660  
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 3.27 2.93  
      COPd (обявен COP)   6.55 5.31  
      Входяща мощност kW 0.500 0.55  
Pto (Thermostat off) W 3.0    
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 14.5 4.00  
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25  
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W   22.0  
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25  
Pck (режим на нагревател на картер) W   0.0  
Poff (изключен режим) W 14.5 22.0  
Включена функция за охлаждане Да Да  
Включена функция за отопление Да Да  
Включен умерен климат Да Да  
Включен студен сезон Не Не  
Включен топъл сезон Не Не  
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 65 70  
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 56 58  
Забележки Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
  Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2 Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове