Спецификации за ATXP-L / ARXP-L

ATXP20L2V1B / ARXP20L2V1B ATXP25L2V1B / ARXP25L2V1B ATXP35L2V1B / ARXP35L2V1B
Indoor unit ATXP20L2V1B ATXP25L2V1B ATXP35L2V1B
Outdoor unit ARXP20L2V1B ARXP25L2V1B ARXP35L2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 1.3 1.3 1.3
  Мин. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8
  Мин. kcal/ч 1,117.8 1,117.8 1,117.8
  Ном. кВт 2.00 2.50 3.50
  Ном. Btu/h 6,824.3 8,530.4 11,942.5
  Ном. kcal/ч 1,719.7 2,149.6 3,009.5
  Макс. кВт 2.6 3.0 4.0
  Макс. Btu/h 8,871.6 10,236.4 13,648.6
  Макс. kcal/ч 2,235.6 2,579.5 3,439.4
Топлинен капацитет Мин. кВт 1.30 1.30 1.30
  Мин. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8
  Мин. kcal/ч 1,117.8 1,117.8 1,117.8
  Ном. кВт 2.50 3.00 4.00
  Ном. Btu/h 8,530.4 10,236.4 13,648.6
  Ном. kcal/ч 2,149.6 2,579.5 3,439.4
  Макс. кВт 3.50 4.00 4.80
  Макс. Btu/h 11,942.5 13,648.6 16,378.3
  Макс. kcal/ч 3,009.5 3,439.4 4,127.3
Входяща мощност Охлаждане Мин. кВт 0.31 0.31 0.29
    Ном. кВт 0.50 0.66 1.01
    Макс. кВт 0.72 0.72 1.30
  Отопление Мин. кВт 0.25 0.25 0.29
    Ном. кВт 0.52 0.69 1.00
    Макс. кВт 0.95 0.95 1.29
Номинална ефективност EER   3.98 3.79 3.45
  COP   4.77 4.36 4.02
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A
    Отопление   A A A
Space cooling Капацитет Pdesign кВт 2.00 2.50 3.50
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++
  SEER   6.77 6.85 6.56
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 104 128 187
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc кВт 2.00 2.50 3.50
    EERd   3.99 3.79 3.45
    Консумирана мощност кВт 0.50 0.66 1.01
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc кВт 1.47 1.84 2.58
    EERd   5.10 5.14 4.36
    Консумирана мощност кВт 0.29 0.36 0.59
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc кВт 1.24 1.45 1.66
    EERd   8.47 8.44 8.03
    Консумирана мощност кВт 0.15 0.17 0.21
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc кВт 1.32 1.34 1.36
    EERd   13.12 13.15 13.26
    Консумирана мощност кВт 0.10 0.10 0.10
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign кВт 2.20 2.40 2.80
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++
  SCOP/A   4.64 4.60 4.62
  SCOPnet/A   4.68 4.64 4.67
  Pdh Капацитет на отопление при -10° кВт 1.98 2.09 2.32
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 663 730 847
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия кВт 0.22 0.31 0.48
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15 -15 -15
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 2.04 2.06 2.08
    COPd (обявен COP)   2.24 2.26 2.28
    Консумирана мощност кВт 0.91 0.91 0.91
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.94 2.11 2.47
    COPd (обявен COP)   3.26 3.22 3.19
    Консумирана мощност кВт 0.60 0.66 0.77
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.94 2.11 2.47
    COPd (обявен COP)   3.26 3.22 3.19
    Консумирана мощност кВт 0.60 0.66 0.77
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.18 1.29 1.51
    COPd (обявен COP)   4.65 4.60 4.57
    Консумирана мощност кВт 0.25 0.28 0.33
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 0.91 0.93 0.97
    COPd (обявен COP)   5.84 5.77 5.83
    Консумирана мощност кВт 0.16 0.16 0.17
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.09 1.11 1.13
    COPd (обявен COP)   7.48 7.35 7.37
    Консумирана мощност кВт 0.15 0.15 0.15
Отопление с конвекция (топъл климат) Капацитет Pdesignh кВт 1.18 1.29 1.51
  Клас на енергийна ефективност   A+++ A+++ A+++
  SCOP   5.63 5.62 5.78
  SCOPnet   5.81 5.78 5.92
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 294 322 366
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия кВт 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15 -15 -15
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 2.04 2.06 2.08
    COPd (обявен COP)   2.24 2.26 2.28
    Консумирана мощност кВт 0.91 0.91 0.91
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C 2 2 2
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.18 1.29 1.51
    COPd (обявен COP)   4.65 4.60 4.57
    Консумирана мощност кВт 0.25 0.28 0.33
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.18 1.29 1.51
    COPd (обявен COP)   4.65 4.60 4.57
    Консумирана мощност кВт 0.25 0.28 0.33
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 0.91 0.93 0.97
    COPd (обявен COP)   5.84 5.77 5.83
    Консумирана мощност кВт 0.16 0.16 0.17
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 1.09 1.11 1.13
    COPd (обявен COP)   7.48 7.35 7.37
    Консумирана мощност кВт 0.15 0.15 0.15
Консумация на енергия в режим, различен от активен Изключен режим на термостата PTO Охлаждане Вт 12 12 12
      Отопление Вт 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK Вт 0.0 0.0 0.0
  Изключен режим POFF Вт 1.0 1.0 1.0
  Режим на готовност Охлаждане PSB Вт 1.0 1.0 1.0
    Отопление PSB Вт 1.0 1.0 1.0
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не
Включен топъл сезон Да Да Да
Емблема Ecolabel Не Не Не
Eurovent Звукова мощност на открито Охлаждане Ном. dBA 60 60 62
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 55 55 58
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0 5.0 5.0
Фактор на мощност Номинално Охлаждане % 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 81.9 (0.000)
    Отопление % 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 86.0 (0.000)
Ток Номинален работен ток - 50 Хц Охлаждане A 2.47 3.25 5.42
    Отопление A 2.67 3.50 5.03
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми