ATXP20L2V1B / ARXP20L2V1B ATXP25L2V1B / ARXP25L2V1B ATXP35L2V1B / ARXP35L2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.3 1.3 1.3
  Ном. kW 2.00 2.50 3.50
  Макс. kW 2.6 3.0 4.0
Топлинен капацитет Мин. kW 1.30 1.30 1.30
  Ном. kW 2.50 3.00 4.00
  Макс. kW 3.50 4.00 4.80
Номинална ефективност EER   3.98 3.79 3.45
  COP   4.77 4.36 4.02
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A
    Отопление   A A A
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми