ATXP20L2V1B / ARXP20L2V1B ATXP25L2V1B / ARXP25L2V1B ATXP35L2V1B / ARXP35L2V1B
Indoor unit ATXP20L2V1B ATXP25L2V1B ATXP35L2V1B
Outdoor unit ARXP20L2V1B ARXP25L2V1B ARXP35L2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.3 1.3 1.3
  Мин. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8
  Мин. kcal/ч 1,117.8 1,117.8 1,117.8
  Ном. kW 2.00 2.50 3.50
  Nom. Btu/h 6,824.3 8,530.4 11,942.5
  Ном. kcal/ч 1,719.7 2,149.6 3,009.5
  Макс. kW 2.6 3.0 4.0
  Макс. Btu/h 8,871.6 10,236.4 13,648.6
  Макс. kcal/ч 2,235.6 2,579.5 3,439.4
Топлинен капацитет Мин. kW 1.30 1.30 1.30
  Мин. Btu/h 4,435.8 4,435.8 4,435.8
  Мин. kcal/ч 1,117.8 1,117.8 1,117.8
  Ном. kW 2.50 3.00 4.00
  Ном. Btu/h 8,530.4 10,236.4 13,648.6
  Ном. kcal/ч 2,149.6 2,579.5 3,439.4
  Макс. kW 3.50 4.00 4.80
  Макс. Btu/h 11,942.5 13,648.6 16,378.3
  Макс. kcal/ч 3,009.5 3,439.4 4,127.3
Консумирана мощност Охлаждане Мин. kW 0.31 0.31 0.29
    Ном. kW 0.50 0.66 1.01
    Макс. kW 0.72 0.72 1.30
  Отопление Мин. kW 0.25 0.25 0.29
    Ном. kW 0.52 0.69 1.00
    Макс. kW 0.95 0.95 1.29
Номинална ефективност EER   3.98 3.79 3.45
  COP   4.77 4.36 4.02
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A
    Отопление   A A A
Охлаждане с конвекция Капацитет Pdesign kW 2.00 2.50 3.50
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++
  SEER   6.77 6.85 6.56
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 104 128 187
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.50 3.50
    EERd   3.99 3.79 3.45
    Консумирана мощност kW 0.50 0.66 1.01
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.84 2.58
    EERd   5.10 5.14 4.36
    Консумирана мощност kW 0.29 0.36 0.59
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 1.24 1.45 1.66
    EERd   8.47 8.44 8.03
    Консумирана мощност kW 0.15 0.17 0.21
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32 1.34 1.36
    EERd   13.12 13.15 13.26
    Консумирана мощност kW 0.10 0.10 0.10
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 2.20 2.40 2.80
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++
  SCOP/A   4.64 4.60 4.62
  SCOPnet/A   4.68 4.64 4.67
  Pdh Heating capacity at -10° kW 1.98 2.09 2.32
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 663 730 847
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.22 0.31 0.48
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15 -15 -15
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.04 2.06 2.08
    COPd (обявен COP)   2.24 2.26 2.28
    Консумирана мощност kW 0.91 0.91 0.91
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7 -7
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.94 2.11 2.47
    COPd (обявен COP)   3.26 3.22 3.19
    Консумирана мощност kW 0.60 0.66 0.77
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.94 2.11 2.47
    COPd (обявен COP)   3.26 3.22 3.19
    Консумирана мощност kW 0.60 0.66 0.77
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.18 1.29 1.51
    COPd (обявен COP)   4.65 4.60 4.57
    Консумирана мощност kW 0.25 0.28 0.33
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 0.91 0.93 0.97
    COPd (обявен COP)   5.84 5.77 5.83
    Консумирана мощност kW 0.16 0.16 0.17
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.09 1.11 1.13
    COPd (обявен COP)   7.48 7.35 7.37
    Консумирана мощност kW 0.15 0.15 0.15
Отопление с конвекция (топъл климат) Капацитет Pdesignh kW 1.18 1.29 1.51
  Клас на енергийна ефективност   A+++ A+++ A+++
  SCOP   5.63 5.62 5.78
  SCOPnet   5.81 5.78 5.92
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 294 322 366
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15 -15 -15
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.04 2.06 2.08
    COPd (обявен COP)   2.24 2.26 2.28
    Консумирана мощност kW 0.91 0.91 0.91
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C 2 2 2
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.18 1.29 1.51
    COPd (обявен COP)   4.65 4.60 4.57
    Консумирана мощност kW 0.25 0.28 0.33
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.18 1.29 1.51
    COPd (обявен COP)   4.65 4.60 4.57
    Консумирана мощност kW 0.25 0.28 0.33
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 0.91 0.93 0.97
    COPd (обявен COP)   5.84 5.77 5.83
    Консумирана мощност kW 0.16 0.16 0.17
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.09 1.11 1.13
    COPd (обявен COP)   7.48 7.35 7.37
    Консумирана мощност kW 0.15 0.15 0.15
Консумация на енергия в режим, различен от активен Изключен режим на термостата PTO Охлаждане W 12 12 12
      Отопление W 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0
  Изключен режим POFF W 1.0 1.0 1.0
  Режим на готовност Охлаждане PSB W 1.0 1.0 1.0
    Отопление PSB W 1.0 1.0 1.0
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не
Включен топъл сезон Да Да Да
Емблема Ecolabel Не Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 60 60 62
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 55 55 58
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0 5.0 5.0
Фактор на мощност Номинално Охлаждане % 88.6 (0.000) 88.6 (0.000) 81.9 (0.000)
    Отопление % 85.5 (0.000) 85.5 (0.000) 86.0 (0.000)
Ток Номинален работен ток - 50 Хц Охлаждане A 2.47 3.25 5.42
    Отопление A 2.67 3.50 5.03
Забележки Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми Вж. отделния чертеж за електрическите схеми