AVA125AMVE / AZAS125M7Y1B
Indoor unit AVA125AMVE
Outdoor unit AZAS125M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.1 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 13.5 (2)
Охлаждане с конвекция Капацитет Pdesign kW 12.1
  SEER   5.30
  ηs,c % 209
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,370
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 12.10
    EERd   2.37
    Консумирана мощност kW 5.11
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 8.92
    EERd   4.13
    Консумирана мощност kW 2.16
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 5.74
    EERd   6.00
    Консумирана мощност kW 0.96
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.07
    EERd   9.15
    Консумирана мощност kW 0.34
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.64
  SCOPnet/A   3.64
  ηs,h % 143
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,308
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.00
    COPd (обявен COP)   2.37
    Консумирана мощност kW 2.53
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.00
    COPd (обявен COP)   2.37
    Консумирана мощност kW 2.53
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.30
    COPd (обявен COP)   2.60
    Консумирана мощност kW 2.04
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.23
    COPd (обявен COP)   3.51
    Консумирана мощност kW 0.92
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.19
    COPd (обявен COP)   4.57
    Консумирана мощност kW 0.48
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.57
    COPd (обявен COP)   5.60
    Консумирана мощност kW 0.46
Консумация на енергия в режим, различен от активен Изключен режим на термостата PTO Отопление W 12
      Охлаждане W 0
  Режим на готовност Охлаждане PSB W 12
    Отопление PSB W 12
  Crankcase heater mode PCK W 0
  Изключен режим POFF W 12
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application) No
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25
Включена функция за охлаждане Да
Включена функция за отопление Да
Включен умерен климат Да
Включен студен сезон Не
Включен топъл сезон Не
Емблема Ecolabel Не
Забележки Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално); денивелация: 0 м.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.