Спецификации за BRC1E53B

BRC1E53B7
Casing Цвят   Свежо бяло
  Покритие на бутон   Не
  Работен светодиод Цвят   Зелено
Размери Тяло Височина мм 120
    Широчина мм 120
    Дълбочина мм 19
  Комплектовано тяло Височина мм 55
    Широчина мм 160
    Дълбочина мм 150
тегло Тяло kg 0.200
  Комплектовано тяло kg 0.415
Компл. Материал   Картон_
  тегло kg 0.05
LCD Тип   Цяла точка (160 x 255)
  Размери Височина мм 43.2
    Широчина мм 68.85
  Фонова светлина Цвят   Бял
Температура на околната среда Работа Мин. °C -10
    Макс. °C 50
  Съхранение Мин. °C -20
    Макс. °C 70
  Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 95
Wiring connections Дължина на проводниците Макс. м 500
Back-up for power failure Да (Часовникът ще продължи да функционира за не повече от 48 часа)