Онлайн контролер чрез приложение

BRP069A61

BRP069A61

Характеристики на продукта

 • Онлайн контролер: управлявайте системата за отопление и битова гореща вода от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет
 • Наблюдавайте потреблението на енергия на дневна, седмична или годишна база и правете справки с графиките за потребление на енергия. Определете график за вашата почивка, когато отсъствате за по-дълъг период от време.
 • Проверете климатичните условия и прогнози за местоположението на уреда
 • Дистанционно откриване на неизправности
 • Възможност за свързване с фотоволтаични слънчеви панели за оптимизиране на самостоятелното потребление на произведената електроенергия
 • Интегриране на продукти и услуги от друг производител чрез FTTT
 • Възможност за управление на няколко агрегата с различни местоположения

Ползи

 • Онлайн контролер чрез приложение

  Онлайн контролер чрез приложение

  Управлявайте вътрешното тяло от всяко място чрез приложение

Технически данни

Документация

Каталози
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.