Индивидуална разклонителна кутия за VRV с рециклиране на топлина

VRV - BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Характеристики на продукта

  • Позволява индивидуално превключване на охлаждане / отопление на 1 група от вътрешни тела
  • Максимална конструктивна гъвкавост, тъй като отделна и много кутии могат да се комбинират в една система
  • Ниска височина на вграждане
  • Не са необходими дренажни тръби
  • Позволява приложения при много потребители (необходима PCB опция)

Документация

Каталози
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език
Ръководство за инсталатора
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.

Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.