Спецификации за CYQL-DK-R

CYQL100DK125RBN CYQL100DK125RSN CYQL150DK200RBN CYQL150DK200RSN CYQL200DK250RBN CYQL200DK250RSN CYQL250DK250RBN CYQL250DK250RSN
Топлинен капацитет Скорост 2 кВт 11.9 (1) 11.9 (1) 17.9 (1) 17.9 (1) 22.8 (1) 22.8 (1) 24.6 (1) 24.6 (1)
  Скорост 3 кВт 15.6 (1) 15.6 (1) 23.3 (1) 23.3 (1) 29.4 (1) 29.4 (1) 31.1 (1) 31.1 (1)
Делта Т Скорост 2 K 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 14 (1) 14 (1)
  Скорост 3 K 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 14 (1) 14 (1) 12 (1) 12 (1)
Входяща мощност Само вентилатор Ном. кВт 0.75 0.75 1.13 1.13 1.50 1.50 1.88 1.88
  Отопление Ном. кВт 0.75 0.75 1.13 1.13 1.50 1.50 1.88 1.88
Широчина на врата Макс. м 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Височина на врата Макс. м 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)
Размери Тяло Височина мм 370 370 370 370 370 370 370 370
    Широчина мм 1,048 1,048 1,548 1,548 2,048 2,048 2,548 2,548
    Дълбочина мм 745 745 745 745 745 745 745 745
  Комплектовано тяло Височина мм 990 990 990 990 990 990 990 990
    Широчина мм 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Дълбочина мм 630 630 630 630 680 680 680 680
тегло Тяло kg 83 83 141 141 155 155 196 196
  Комплектовано тяло kg 99 99 162 162 193 193 250 250
Casing Цвят   RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006
  Material   Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина
Required ceiling void >-=-mm мм 520 520 520 520 520 520 520 520
Fan Скорост на въздушния поток Отопление Скорост 2 m³/h 2,056 (1) 2,056 (1) 3,084 (1) 3,084 (1) 4,112 (1) 4,112 (1) 5,140 (1) 5,140 (1)
      Скорост 3 m³/h 3,100 (1) 3,100 (1) 4,650 (1) 4,650 (1) 6,200 (1) 6,200 (1) 7,750 (1) 7,750 (1)
Хладилен агент Тип   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 2 dBA 43 (1) 43 (1) 45 (1) 45 (1) 46 (1) 46 (1) 47 (1) 47 (1)
    Скорост 3 dBA 53 (1) 53 (1) 54 (1) 54 (1) 56 (1) 56 (1) 57 (1) 57 (1)
Тръбни съединения Liquid OD мм 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  газ вън. д. мм 16.0 16.0 19.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Въздушен филтър Type   Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка
Необходими аксесоари (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Power supply Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230 230 230 230 230
Диапазон на напрежението Мин. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Макс. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Ток Ампераж на максималния поток (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
  Ампераж при пълно натоварване (FLA) Електромотор на вентилатор A 3.30 3.30 4.95 4.95 6.60 6.60 8.25 8.25
Забележки Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж)
  Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата
  Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж
  Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище
  Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м)
  Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда
  Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове