CYQS150DK80FBN CYQS150DK80FSN CYQS200DK100FBN CYQS200DK100FSN CYQS250DK140FBN CYQS250DK140FSN
Топлинен капацитет Скорост 2 kW 7.1 (1) 7.1 (1) 9.2 (1) 9.2 (1) 12.7 (1) 12.7 (1)
  Скорост 3 kW 9.0 (1) 9.0 (1) 11.6 (1) 11.6 (1) 16.2 (1) 16.2 (1)
Делта Т Скорост 2 K 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 18 (1) 18 (1)
  Скорост 3 K 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 16 (1) 16 (1)
Консумирана мощност Само вентилатор Ном. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
  Отопление Ном. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
Широчина на врата Макс. м 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Височина на врата Макс. м 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)
Размери Тяло Височина мм 270 270 270 270 270 270
    Широчина мм 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500
    Дълбочина мм 590 590 590 590 590 590
  Комплектовано тяло Височина мм 760 760 760 760 760 760
    Широчина мм 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Дълбочина мм 630 630 680 680 680 680
Weight Тяло кг 66 66 83 83 107 107
  Комплектовано тяло кг 83 83 115 115 145 145
Корпус Colour   RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006
  Материал   Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина Електрически галванизирана ламарина
Required ceiling void >-=-mm мм 420 420 420 420 420 420
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Скорост 2 m³/h 1,235 (1) 1,235 (1) 1,646 (1) 1,646 (1) 2,058 (1) 2,058 (1)
      Скорост 3 m³/h 1,746 (1) 1,746 (1) 2,328 (1) 2,328 (1) 2,910 (1) 2,910 (1)
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 2 dBA 39 (1) 39 (1) 40 (1) 40 (1) 41 (1) 41 (1)
    Скорост 3 dBA 49 (1) 49 (1) 50 (1) 50 (1) 51 (1) 51 (1)
Тръбни съединения Liquid OD мм 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  газ вън. д. мм 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Въздушен филтър Type   Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка Филтър G1 за почистване с прахосмукачка
Необходими аксесоари (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Power supply Честота Хц 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230 230 230
Диапазон на напрежението Мин. % 224 224 224 224 224 224
  Макс. % 240 240 240 240 240 240
Ток Ампераж на максималния поток (MFA) A 16 16 16 16 16 16
  Ампераж при пълно натоварване (FLA) Електромотор на вентилатор A 1.26 1.26 1.68 1.68 2.10 2.10
Забележки Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж) Ниво на монтаж В: стандартна настройка, за повече информация, направете справка с техническия справочник или ръководството за монтаж (налично е само едно ниво на монтаж)
  Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата
  Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж Нормални условия: налък директен вятър, без срещуположни отворени врати сграда само с приземен етаж
  Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище
  Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м) Ниво на звуково налягане (на 3 м)
  Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда Тръбните и електрически връзки са от горната страна на уреда
  Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове