EAVX16S18DA6V EAVX16S23DA6V
Капацитет на нагревателя Степен 1 kW 2 2
  Степен 2 kW 2 or 4 2 or 4
Консумирана мощност Ном. kW 0.21 0.21
Корпус Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Размери Тяло Височина мм 1,650 1,850
    Широчина мм 595 595
    Дълбочина мм 625 625
  Комплектовано тяло Височина мм 1,820 2,020
    Широчина мм 720 720
    Дълбочина мм 740 740
Weight Тяло кг 109 118
  Комплектовано тяло кг 126 135
Компл. Material   Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио, Метал Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио, Метал
  тегло кг 16 16
Помпа Type   Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM Grundfos UPMXL GEO 25-125 130 PWM
  Nr of speeds   PWM PWM
  Входяща мощност W 179 179
Обменител на топлина вода Разход на вода Мин. l/мин 20.0 (1) 20.0 (1)
Разширителен съд Обем l 10 10
  Макс. водно налягане бар 3 3
  Предварително налягане бар 1 1
Tank Name   Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 230 L
  Воден обем l 180 230
  Материал   Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521)
  Максимална температура на водата °C 70.0 70.0
  Максимално налягане на водата бар 10 10
  Изолация Материал   Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна
    Загуби на топлина кВт/ч / 24 ч 1.2 (2) 1.4 (2)
  Защита срещу корозия   Обработка Обработка
  Клас на енергийна ефективност   B B
  Постоянни топлинни загуби W 50 58
  Обем на съхранение l 180 220
Общо Данни за доставчик/производител Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
    Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
3-странна клапа Коефициент на потока (kV) Отопление с конвекция m³/h 8 8
    Водосъдържател за битова гореща вода m³/h 10 10
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1" (женски) G 1" (женски)
  Тръбен материал   Cu Cu
  Вътрешен диаметър на тръбите inch 1-1/4" 1-1/4"
  Тръби inch 1" 1"
  Обезопасяваща клапа бар 3 3
  Манометър   Цифров Цифров
  Клапа за дренаж/пълнене   Не Не
  Клапа за изключване   Да Да
  превключвател на поток   Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да
  Общ воден обем l 2.5 (3) 2.5 (3)
  Минимален обем на вода в системата за охлаждане l 20 (4) 20 (4)
  Минимален обем на вода в системата за отопление l 20 (4) 20 (4)
Воден кръг - страна за битова гореща вода Тръбен материал   Неръждаема стомана Неръждаема стомана
  Тръбни съединения Cold water in / Hot water out inch G 3/4" (женски) G 3/4" (женски)
    Връзка за рециркулация inch G 3/4" ЖЕНСКИ G 3/4" ЖЕНСКИ
Звукова мощност Ном. dBA 44.0 (5) 44.0 (5)
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 30.0 (6) 30.0 (6)
Работен диапазон Отопление околна температура Мин. °C 0 (7) 0 (7)
      Макс. °C 0 (7) 0 (7)
    Водна страна Мин. °C 0 (7) 0 (7)
      Макс. °C 0 (7) 0 (7)
  Вътрешна инсталация околна температура Мин. °C със сух термометър 5 5
      Макс. °C със сух термометър 35 (8) 35 (8)
  Охлаждане околна температура Мин. °C със сух термометър 0 (7) 0 (7)
      Макс. °C със сух термометър 0 (7) 0 (7)
    Водна страна Мин. °C 0 (7) 0 (7)
      Макс. °C 0 (7) 0 (7)
  Домакинска гореща вода Водна страна Мин. °C 0 (7) 0 (7)
      Макс. °C 0 (7) 0 (7)
Safety devices Елемент 01   Термично прекъсване Термично прекъсване
Power supply Име   Вж. бележка 9 Вж. бележка 9
  Диапазон на напрежението Мин. % 10 10
    Макс. % 10 10
IP class IP   IP X0B IP X0B
Електрически нагревател Електрозахранване Име   6V3 6V3
    Фаза   1~ / 3~ 1~ / 3~
    Честота Хц 50 50
    Напрежение V 230 230
  Ток Максимален работен ток A 26.0 26.0
    Zmax List Ω 0.22 0.22
    Минимална стойност на Ssc   Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12 Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12
  Препоръчани предпазители A 20.000 (10) 20.000 (10)
Кабелни връзки Свързващ кабел Количество   3 3
    Забележка   2,5 mm² 2,5 mm²
  Електроизмервателен уред Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси)
  Предпочитан номинал на kWh за електрозахранване Количество   Мощност: 2 Мощност: 2
    Забележка   Мощност 6,3 А (Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби) Мощност 6,3 А (Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби)
  Помпа за битова гореща вода Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна)
  За резервния нагревател за захранване Quantity   Prewired Prewired
  За свързване с R6T Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm²
  За връзка с A3P Количество   Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж
    Забележка   Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм² Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм²
  За свързване с M2S Количество   2 2
    Забележка   Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм² Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм²
  За свързване с допълнителен FWXV* (необходима подадена и изходяща мощност) Количество   4 4
    Забележка   100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm²
Забележки (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (2) - Въз основа на dT от 45 K (2) - Въз основа на dT от 45 K
  (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд
  (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C. (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C.
  (7) - Вж. работния обхват на уреда. (7) - Вж. работния обхват на уреда.
  (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж
  (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)