EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3
Топлинен капацитет Ном. kW 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 2.56 (1), 3.31 (2) 3.29 (1), 4.01 (2) 3.88 (1), 4.71 (2)
COP 4.38 (1), 3.28 (2) 4.25 (1), 3.27 (2) 4.12 (1), 3.20 (2)
Корпус Colour   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост
  Материал   Пластина от боядисана галванизирана стомана Пластина от боядисана галванизирана стомана Пластина от боядисана галванизирана стомана
Размери Тяло Височина мм 1,418 1,418 1,418
    Широчина мм 1,435 1,435 1,435
    Дълбочина мм 382 382 382
  Комплектовано тяло Височина мм 1,557 1,557 1,557
    Широчина мм 1,500 1,500 1,500
    Дълбочина мм 430 430 430
Weight Тяло кг 180 180 180
  Комплектовано тяло кг 200 200 200
Компл. Material   Дърво, Картон_, Полимерна лента Дърво, Картон_, Полимерна лента Дърво, Картон_, Полимерна лента
  тегло кг 20.0 20.0 20.0
Топлообменник Дължина мм 900 900 900
  Редове Количество   2 2 2
  Разстояние между ребрата мм 1.40 1.40 1.40
  Passes Quantity   5 5 5
  Площ на челно сечение м² 1.13 1.13 1.13
  Степени Количество   60 60 60
  Празен отвор за тръбна дъска Количество   0 0 0
  Tube type   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
  Ребро Type   WF ребра WF ребра WF ребра
    Обработка   Антикорозионна обработка (PE) Антикорозионна обработка (PE) Антикорозионна обработка (PE)
Вентилатор Тип   Витлов вентилатор Витлов вентилатор Витлов вентилатор
  Количество   2 2 2
  Посока на пресушаване   Хоризонтално Хоризонтално Хоризонтално
  Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 90.0 90.0 90.0
Електромотор на вентилатор Количество   2 2 2
  Модел   Безчетков правотоков електромотор Безчетков правотоков електромотор Безчетков правотоков електромотор
  Скорост Степени   8 8 8
    Отопление Ном. обор. 760 760 760
  Изходяща мощност W 70 70 70
  Задвижване   Директно задвижване Директно задвижване Директно задвижване
Компресор Количество_   1 1 1
  Model   JT100G-VD JT100G-VD JT100G-VD
  Type   Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
  Изх. мощност W 2,200 2,200 2,200
  Метод на стартиране   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
  Електромотор Нагревател на картер Изх. мощност W 33 33 33
Работен диапазон Отопление околна температура Мин. °C (влажен термометър) -20 -20 -20
      Макс. °C (влажен термометър) 40 40 40
    Водна страна Мин. °C 15 (3) 15 (3) 15 (3)
      Макс. °C 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
  Домакинска гореща вода околна температура Мин. °C със сух термометър -20.0 -20.0 -20.0
      Макс. °C със сух термометър 43.0 43.0 43.0
    Водна страна Мин. °C 25 25 25
      Макс. °C 80 80 80
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 60 70 70
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Тих режим на работа през нощта Отопление dBA 42 42 43
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Количество кг 3.0 3.0 3.0
  Маса TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  Контрол   Разширителна клапа (електронна) Разширителна клапа (електронна) Разширителна клапа (електронна)
  Вериги Количество   1.00 1.00 1.00
Масло на хладилен агент Тип   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Зареден обем l 1.00 1.00 1.00
Метод на размразяване Обратен цикъл Обратен цикъл Обратен цикъл
Управление на размразяване Датчик за температурата на външния топлообменник Датчик за температурата на външния топлообменник Датчик за температурата на външния топлообменник
Capacity control Method   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
Safety devices Елемент 01   Превключвател на високото налягане Превключвател на високото налягане Превключвател на високото налягане
    02   Термичен защита за електромотора на вентилатора Термичен защита за електромотора на вентилатора Термичен защита за електромотора на вентилатора
    03   Предпазител Предпазител Предпазител
Помпа Type   Охлаждане с вода_ Охлаждане с вода_ Охлаждане с вода_
  Nr of speeds   2 2 2
  Тяло с номинално ESP Отопление кПа 56.6 (5), 57.5 (6) 48.4 (5), 51.2 (6) 41.3 (5), 44.8 (6)
  Входяща мощност W 210 210 210
Обменител на топлина вода Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Количество   1 1 1
  Воден обем l 1.01 1.01 1.01
  Разход на вода Отопление Ном. l/мин 32.1 (5), 31.2 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.2 (6)
    Мин. l/мин 16.0 16.0 16.0
    Макс. l/мин 58.0 58.0 58.0
  Изолационен материал   Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна
Разширителен съд Обем l 10 10 10
  Макс. водно налягане бар 3 3 3
  Предварително налягане бар 1 1 1
Water filter Диаметър на перфорациите мм 1.00 1.00 1.00
  Material   Месинг Месинг Месинг
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 5/4" (женски) G 5/4" (женски) G 5/4" (женски)
  Тръби inch 5/4" 5/4" 5/4"
  Обезопасяваща клапа бар 3 3 3
  Манометър   Да Да Да
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да
  Клапа за изключване   Да Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да Да
  Общ воден обем l 5.50 (9) 5.50 (9) 5.50 (9)
  Минимален обем на вода в системата l 20 (10) 20 (10) 20 (10)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Не Не Не
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не
LW(A) Ниво на зв. мощност (съгл. EN14825) dB(A) 64.0 65.0 66.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 5,400 5,400 5,400
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.053 0.053 0.053
    Poff (Изкл. режим) kW 0.082 0.082 0.082
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.053 0.053 0.053
    Pto (Изключен термостат) kW 0.0050 0.0050 0.0050
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 6.00 6.00 6.00
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически Електрически
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 7,320 9,160 10,800
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 105 105 101
      Р номин. при -10℃ kW 9.90 12.3 13.9
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 26.4 33.0 38.9
      SCOP   2.70 2.71 2.60
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.17 2.17 2.17
      Pdh kW 5.90 5.90 5.90
      PERd % 86.8 86.8 86.8
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.80 3.00 2.83
      Pdh kW 5.20 6.60 7.50
      PERd % 112 120 113
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.900 1.00 1.00
      COPd   3.77 3.77 3.86
      Pdh kW 4.40 4.30 4.70
      PERd % 151 151 154
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.900 0.900 0.900
      COPd   5.25 5.40 5.34
      Pdh kW 5.30 5.30 5.30
      PERd % 210 216 214
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.17 2.17 2.17
      Pdh kW 5.90 5.90 5.90
      PERd % 86.8 86.8 86.8
      TOL °C -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C 52.0 52.0 52.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 4.00 6.40 8.00
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.31 2.31 2.27
      Pdh kW 7.20 8.30 8.80
      PERd % 92.4 92.4 90.8
      Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,760 2,930 3,300
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 128 137 134
      Р номин. при 2°C kW 7.60 8.50 9.30
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 9.93 10.6 11.9
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 6,780 8,470 10,300
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 129 130 123
      Р номин. при -10℃ kW 11.2 14.0 16.0
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 24.4 30.5 37.0
      SCOP   3.30 3.32 3.15
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.67 2.66 2.24
      Pdh kW 6.57 8.30 8.98
      PERd % 107 106 89.6
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.82 3.84 3.60
      Pdh kW 6.03 7.54 8.62
      PERd % 153 154 144
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.900 1.00 1.00
      COPd   4.26 4.44 4.60
      Pdh kW 4.80 4.85 5.54
      PERd % 170 178 184
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.900 0.900 0.900
      COPd   4.25 4.56 4.27
      Pdh kW 4.80 4.80 4.80
      PERd % 170 182 171
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.42 2.45 2.32
      Pdh kW 6.03 7.69 8.57
      PERd % 96.8 98.0 92.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   3.23 3.28 3.11
      Pdh kW 7.55 9.26 10.2
      PERd % 129 131 124
      Tbiv °C -2.00 -1.00 -1.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 5.17 6.31 7.43
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 8,520 9,270 11,300
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 110 128 121
      Р номин. при -22°C kW 9.90 12.5 14.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 30.7 33.4 40.5
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,580 2,860 3,300
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 146 168 161
      Р номин. при 2°C kW 8.10 10.1 11.1
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 9.30 10.3 11.9
Компонент на компресор Мрежово електрозахранване Име   V3 V3 V3
    Фаза   1 1 1
    Честота Хц 50 50 50
    Напрежение V 230 230 230
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10
  Ток Максимален работен ток Отопление A 26.5 26.5 26.5
    Препоръчани предпазители A 32.0 32.0 32.0
  Връзки на окабеляване За електрозахранване   Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
Хидравличен компонент Ток на авариен нагревател Тип   6V3 6V3 6V3
    Електрозахранване Фаза   1~ 1~ 1~
      Честота Хц 50 50 50
      Напрежение V 230 230 230
    Течащ ток Авариен нагревател A 26.0 26.0 26.0
      Авариен нагревател + спомагателен нагревател *V3 A 39 (26+13) 39 (26+13) 39 (26+13)
    Zmax Авариен нагревател Ω 0.29 0.29 0.29
      Авариен нагревател + усилващ нагревател Ω 0.17 0.17 0.17
    Минимална Ssc стойност +EK°V3 kVa Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12 Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12 Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10
  Връзки на окабеляване Количество   3G 3G 3G
    Тип жици   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби
Кабелни връзки Връзки на окабеляване Количество   3G 3G 3G
    Тип жици   За повече подробности относно диапазона на напрежение и тока, направете справка с ръководството за монтаж, Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби За повече подробности относно диапазона на напрежение и тока, направете справка с ръководството за монтаж, Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби За повече подробности относно диапазона на напрежение и тока, направете справка с ръководството за монтаж, Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби
  Връзки на окабеляване Количество   Кабел, включен като опция EKHWS*/EKHTS* Кабел, включен като опция EKHWS*/EKHTS* Кабел, включен като опция EKHWS*/EKHTS*
    Тип жици   Кабел, включен като опция EKHWS*/EKHTS* Кабел, включен като опция EKHWS*/EKHTS* Кабел, включен като опция EKHWS*/EKHTS*
  Връзки на окабеляване Количество   Зависи от типа на термостата, направете справка с ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, направете справка с ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, направете справка с ръководството за монтаж
    Тип жици   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм²
  Връзки на окабеляване Количество   3G 3G 3G
    Тип жици   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм²
  Връзки на окабеляване Количество   3G или 4G 3G или 4G 3G или 4G
    Тип жици   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби, Напрежение 230 В / Максимален ток: 100mA/ мин.: 0,75 мм²
Забележки Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация
  Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд
  Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.