Спецификации за EDLQ-BB6V3

EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3
Топлинен капацитет Ном. кВт 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 2.56 (1), 3.31 (2) 3.29 (1), 4.01 (2) 3.88 (1), 4.71 (2)
COP 4.38 (1), 3.28 (2) 4.25 (1), 3.27 (2) 4.12 (1), 3.20 (2)
Размери Тяло Височина мм 1,418 1,418 1,418
    Широчина мм 1,435 1,435 1,435
    Дълбочина мм 382 382 382
тегло Тяло kg 180 180 180
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 60 70 70
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
Хладилен агент Тип   R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Количество kg 3.0 3.0 3.0
  Маса TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
Компонент на компресор Мрежово електрозахранване Име   V3 V3 V3
    Фаза   1 1 1
    Честота Хц 50 50 50
    Напрежение V 230 230 230
  Ток Препоръчани предпазители A 32.0 32.0 32.0
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация (3) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация (3) - 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация
  (4) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (4) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (4) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (5) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (6) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (6) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (7) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (7) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (8) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (8) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (8) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (9) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (9) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд (9) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд
  (10) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (10) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (10) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.