Спецификации за EDLQ-CV3

EDLQ05CAV3 EDLQ07CAV3
Топлинен капацитет Мин. кВт 1.80 (1) 1.80 (1)
  Ном. кВт 4.40 (1), 4.03 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
  Макс. кВт 5.00 (1), 4.75 (2) 7.00 (1), 6.90 (2)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 0.880 (1), 1.13 (2) 1.55 (1), 2.02 (2)
COP 5.00 (1), 3.58 (2) 4.52 (1), 3.42 (2)
Casing Цвят   Цвят слонова кост Цвят слонова кост
  Material   Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие. Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие.
Размери Тяло Височина мм 735 735
    Широчина мм 1,090 1,090
    Дълбочина мм 350 350
  Комплектовано тяло Височина мм 880 880
    Широчина мм 1,166 1,166
    Дълбочина мм 432 432
тегло Тяло kg 76.0 80.0
  Комплектовано тяло kg 82.0 86.0
Компл. Материал   EPS, Картон_, Дърво EPS, Картон_, Дърво
  тегло kg 6.00 6.00
Топлообменник Дължина мм 845 845
  Редове Количество   2 2
  Разстояние между ребрата мм 1.80 1.80
  Степени Количество   32 32
  Tube type   Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Ребро Тип   WF ребра WF ребра
    Обработка   Антикорозионна обработка Антикорозионна обработка
Fan Type   Витлов вентилатор Витлов вентилатор
  Количество   1 1
  Посока на пресушаване   Хоризонтално Хоризонтално
  Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 45.0 47.0
Електромотор на вентилатор Количество   1 1
  Изходяща мощност Вт 53 53
Компресор Количество_   1 1
  Model   2YC36BXD#C 2YC45DXD#C
  Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Директива за оборудване под налягане - Category   Категория I, Вж. бележка 3 Категория I, Вж. бележка 3
  Най-критична част Име   Компресор Компресор
    Ps*V бар 127 147
Работен диапазон Отопление околна температура Мин. °C (сух термометър) -25.0 -25.0
      Макс. °C (сух термометър) 25.0 25.0
    Водна страна Мин. °C 15 (4) 15 (4)
      Макс. °C 55.0 55.0
  Домакинска гореща вода околна температура Мин. °C (сух термометър) -25.0 (6) -25.0 (6)
      Макс. °C (сух термометър) 35.0 (6) 35.0 (6)
    Водна страна Мин. °C 25 25
      Макс. °C 80 (7) 80 (7)
Звукова мощност Отопление Ном. dBA 61 62
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 48 (8) 49 (8)
Хладилен агент Тип   R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,088 2,088
  Количество kg 1.30 1.45
  Маса TCO2Eq 2.714 3.027
  Контрол   Разширителна клапа (електронна) Разширителна клапа (електронна)
  Вериги Количество   1.00 1.00
Масло на хладилен агент Type   FVC50K FVC50K
  Зареден обем l 0.650 0.650
Метод на размразяване Обратен цикъл Обратен цикъл
Управление на размразяване Датчик за температурата на външния топлообменник Датчик за температурата на външния топлообменник
Регулиране на мощност Метод   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
Pump Type   Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_
  Количество   1 1
  Брой скорости   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
  Тяло с номинално ESP Отопление kPa 68.6 (1), 70.0 (2) 61.4 (1), 62.0 (2)
  Входяща мощност Вт 76 76
Обменител на топлина вода Тип   Споена пластина Споена пластина
  Количество   1 1
  Воден обем l 0.900 1.30
  Разход на вода Мин. l/мин 13.0 (9) 13.0 (9)
    Макс. l/мин 14.3 20.0
  Изолационен материал   Еластомерна пяна Еластомерна пяна
  Нагревател Вт 33.0 33.0
Разширителен съд Обем l 7 7
  Макс. водно налягане бар 3 3
  Предварително налягане бар 1 1
  Нагревател Вт 50 50
Воден филтър Диаметър на перфорациите мм 1.00 1.00
  Материал   мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана
Воден кръг Piping connections diameter инч G 1 (мъжки) G 1 (мъжки)
  Обезопасяваща клапа бар 3 3
  Манометър   Номер Номер
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да
  Клапа за изключване   Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да (ръчно) Да (ръчно)
  Общ воден обем l 1.60 (10) 2.00 (10)
  Нагревател Вт 50.0 50.0
General Данни за доставчик/производител Име и адрес   Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Product description Термопомпа "въздух-вода"   Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Не Не
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не
LW(A) Ниво на зв. мощност (съгл. EN14825) dB(A) 61.0 62.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 2,700 2,820
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) кВт 0.00 0.00
    Poff (Изкл. режим) кВт 0.0080 0.0080
    Psb (Режим на изчакване) кВт 0.0080 0.0080
    Pto (Изключен термостат) кВт 0.0060 0.0080
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00
    Psup кВт 0.00 0.00
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,679 3,906
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 125 125
      Р номин. при -10℃ кВт 4.20 6.10
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 9.64 14.1
      SCOP   3.20 3.22
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00
      COPd   1.98 1.98
      Pdh кВт 3.60 5.50
      PERd % 79.2 79.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00
      COPd   3.10 3.17
      Pdh кВт 2.34 3.20
      PERd % 124 127
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00
      COPd   4.27 4.20
      Pdh кВт 2.80 3.60
      PERd % 171 168
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00
      COPd   6.33 5.82
      Pdh кВт 2.70 3.40
      PERd % 253 233
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   1.65 1.74
      Pdh кВт 4.20 3.10
      PERd % 66.0 69.6
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) кВт 0.00 3.00
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   1.65 1.98
      Pdh кВт 4.20 5.50
      PERd % 66.0 79.2
      Tbiv °C -10.0 -7.00
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 3,730 5,460
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 103 105
      Р номин. при -22°C кВт 4.10 6.00
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 13.4 19.6
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,260 1,890
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 170 166
      Р номин. при 2°C кВт 4.20 6.10
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 4.52 6.79
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,040 3,460
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 172 163
      Р номин. при -10℃ кВт 4.40 7.00
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.35 12.4
      SCOP   4.39 4.14
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.90 2.57
      Pdh кВт 4.01 6.20
      PERd % 116 103
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00
      COPd   4.21 4.00
      Pdh кВт 2.40 3.77
      PERd % 168 160
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00
      COPd   5.85 5.75
      Pdh кВт 1.70 2.59
      PERd % 234 230
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00
      COPd   7.71 7.27
      Pdh кВт 2.04 2.61
      PERd % 308 291
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.52 2.15
      Pdh кВт 4.36 5.81
      PERd % 101 86.0
      TOL °C -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.52 2.57
      Pdh кВт 4.36 6.20
      PERd % 101 103
      Tbiv °C -10.0 -7.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) кВт 0.040 1.19
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,780 4,140
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 138 139
      Р номин. при -22°C кВт 4.00 6.00
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 9.99 14.9
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,090 1,620
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 225 223
      Р номин. при 2°C кВт 4.80 7.00
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 3.91 5.81
Power supply Име   V3 V3
  Фаза   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 230 230
Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10
  Макс. % 10 10
Ток Максимален консумиран ток Отопление A 15.7 15.9
  Пусков ток Отопление A 15.7 (11) 15.9 (11)
  Препоръчани предпазители A 16 20
Wiring connections За свързване с R6T Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm²
  For power supply Quantity   3 3
  За връзка с контролна кутия Количество   8 8
    Забележка   2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 20 m, 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 500 m, 4 кабела: 230 V 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 20 m, 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 500 m, 4 кабела: 230 V
  За свързване с потребителски интефейс Количество   2 2
    Remark   0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m)
  Предпочитан номинал на kWh за електрозахранване Количество   Мощност: 2 Мощност: 2
    Забележка   230 V 230 V
  Помпа за битова гореща вода Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm²
Изисквания за кабел Изходяща мощност на охлаждане/отопление Максимален работен ток A Минимално кабелно сечение 0,75 mm2 Минимално кабелно сечение 0,75 mm2
    Количество проводници   2.00 2.00
Забележки Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
  По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C
  За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация
  Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон. Работе диапазон за битова гореща вода (външно тяло): диапазонът се увеличава със спомагателен нагревател. Вижте отделната схема за работния диапазон.
  > 50°C само с BSH, без работа на термопомпа > 50°C само с BSH, без работа на термопомпа
  Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток
  Минимална Ssc стойност: Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза Минимална Ssc стойност: Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове