EHBH04CBV / ERLQ004CAV3 EHBH08CBV / ERLQ006CAV3 EHBH08CBV / ERLQ008CAV3 EHBH11CBV / ERLQ011CAV3 EHBH16CBV / ERLQ014CAV3 EHBH16CBV / ERLQ016CAV3
Топлинен капацитет Мин. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)      
  Ном. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Макс. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Макс. kW       3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Помпа Тяло с номинално ESP Отопление кПа 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 48.0 (6) 33.0 (5), 38.0 (6) 37.0 (7), 39.0 (8) 49.0 (7), 57.0 (8) 33.0 (7), 42.0 (8)
Обменител на топлина вода Разход на вода Отопление Ном. l/мин 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Не Не Не Не Не Не
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не Не Не Не
  LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Вътрешно dB(A) 40.0 40.0 40.0 41.0 44.0 44.0
LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Външно dB(A) 61.0 62.0 62.0 64.0 64.0 66.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 2,700 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400
  Тяло "солен разтвор/вода-вода" Номинален поток на вода/солен разтвор m³/h 0.00 0.00 0.00      
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055
    Poff (Изкл. режим) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Pto (Изключен термостат) kW 0.0060 0.0070 0.0080 0.057 0.057 0.057
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Загряване на битова гореща вода Общо Функция за определяне на загряването на водата по време на часове с ниско натоварване   Да Да Да      
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,360 3,370 4,100 6,260 7,900 8,970
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 125 126 125 120 123 119
      Р номин. при -10℃ kW 3.70 5.30 6.40 9.99 12.7 13.9
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 8.48 12.1 14.8 22.6 28.4 32.3
      SCOP   3.20 3.22 3.20 3.09 3.16 3.06
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.02 1.98 1.99 1.76 1.78
      Pdh kW 3.36 4.56 5.50 8.83 9.97 12.2
      PERd % 81.2 80.8 79.2 79.6 70.4 71.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08 3.17 3.17 3.24 3.55 3.12
      Pdh kW 2.00 3.43 3.43 5.28 6.76 7.61
      PERd % 123 127 127 130 142 125
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990 0.990 0.990 0.950 0.950 1.00
      COPd   4.27 4.20 4.20 4.31 4.22 4.40
      Pdh kW 2.77 3.51 3.50 4.47 4.66 4.83
      PERd % 171 168 168 172 169 176
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990 0.990 0.990 0.930 0.940 0.930
      COPd   6.33 5.82 5.82 6.41 5.44 6.36
      Pdh kW 2.65 3.28 3.28 5.37 5.26 5.38
      PERd % 253 233 233 256 218 254
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   1.80 1.74 1.74 1.79 1.75 1.71
      Pdh kW 3.76 3.10 3.10 9.08 12.2 13.3
      PERd % 72.0 69.6 69.6 71.6 70.0 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 0.00 2.20 3.30 0.910 0.550 0.580
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   1.80 1.87 1.98 1.99 1.92 1.78
      Pdh kW 3.76 4.90 5.50 8.83 11.0 12.2
      PERd % 72.0 74.8 79.2 79.6 76.8 71.2
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -7.00 -7.00 -6.00 -7.00
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,130 2,310 3,090 6,740 7,870 8,580
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 107 107 110 95.0 95.5 98.3
      Р номин. при -22°C kW 2.39 2.60 3.56 6.99 8.15 9.12
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.68 8.30 11.1 24.3 28.3 30.9
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,170 1,490 1,840 2,630 3,270 3,420
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 186 182 178 125 135 136
      Р номин. при 2°C kW 4.27 5.30 6.36 7.58 9.84 10.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 4.20 5.37 6.62 9.47 11.8 12.3
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.52 4.29 4.34 3.98 3.90 3.80
      Годишен разход на електроенергия kWh 1,980 2,540 3,490 5,380 7,250 8,270
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 178 169 171 156 153 149
      Р номин. при -10℃ kW 4.40 5.34 7.40 11.2 14.5 16.0
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.13 9.14 12.6 19.4 26.1 29.8
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++ A++ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01 2.69 2.69 2.63 2.63 2.33
      Pdh kW 4.01 4.72 6.68 8.88 10.7 12.4
      PERd % 120 108 108 105 105 93.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 0.990 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41 4.24 4.24 4.05 4.07 3.74
      Pdh kW 2.40 3.90 3.90 6.03 7.71 8.62
      PERd % 176 170 170 162 163 150
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980 0.980 1.00 0.940 1.00 0.940
      COPd   5.85 5.75 5.75 6.77 5.71 6.77
      Pdh kW 1.70 2.59 2.59 5.74 5.05 5.74
      PERd % 234 230 230 271 228 271
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980 0.980 0.980 0.920 0.930 0.920
      COPd   7.71 7.27 7.27 8.97 6.71 8.97
      Pdh kW 2.04 2.61 2.61 6.50 5.16 6.50
      PERd % 308 291 291 359 268 359
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.61 2.29 2.29 2.34 2.60 2.05
      Pdh kW 4.36 4.70 6.81 8.76 12.6 11.7
      PERd % 104 91.6 91.6 93.6 104 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Условие G (-15°CDB/-) COPd   0.00 0.00 0.00      
      Pdh kW 0.00 0.00 0.00      
      PERd % 0.00 0.00 0.00      
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.61 2.47 2.47 2.82 2.83 2.56
      Pdh kW 4.36 4.93 7.14 9.09 11.6 12.1
      PERd % 104 98.8 98.8 113 113 102
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00 -5.00 -5.00 -4.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 0.040 0.640 0.590 2.44 1.93 4.35
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,480 2,040 2,480 6,430 8,170 9,050
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 147 153 151 148 141 137
      Р номин. при -22°C kW 2.28 3.25 3.89 10.3 12.3 13.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 5.32 7.34 8.91 23.1 29.4 32.6
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 905 1,270 1,570 1,950 2,350 2,480
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 269 259 251 192 199 199
      Р номин. при 2°C kW 4.81 6.40 7.68 9.06 10.9 11.4
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 3.26 4.56 5.67 7.02 8.46 8.92
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
        (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
        (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)