EHVH11S18CB3V / ERHQ011BAV3 EHVH11S26CB9W / ERHQ011BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ014BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ014BAV3 EHVH16S18CB3V / ERHQ016BAV3 EHVH16S26CB9W / ERHQ016BAV3
Топлинен капацитет Ном. kW 11.2 (1), 10.3 (2) 11.2 (1), 10.3 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 2.55 (1), 3.17 (2) 2.55 (1), 3.17 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.26 (1), 4.04 (2) 3.92 (1), 4.75 (2) 3.92 (1), 4.75 (2)
COP 4.39 (1), 3.25 (2) 4.39 (1), 3.25 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.29 (1), 3.24 (2) 4.08 (1), 3.20 (2) 4.08 (1), 3.20 (2)
Помпа Тяло с номинално ESP Отопление кПа 34.0 (5), 41.0 (6) 34.0 (5), 41.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 48.0 (5), 55.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6) 28.0 (5), 36.0 (6)
Обменител на топлина вода Разход на вода Отопление Ном. l/мин 32.1 (5), 29.5 (6) 32.1 (5), 29.5 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 40.1 (5), 37.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Да Да Да Да Да Да
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не Не Не Не
  LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Вътрешно dB(A) 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Външно dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Други Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (Изкл. режим) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (Изключен термостат) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L XL L XL L XL
    Функция за определяне на загряването на водата по време на часове с ниско натоварване   Да Да Да Да Да Да
  Умерен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,140 1,770 1,140 1,770 1,140 1,770
    AFC (годишен разход на гориво) Gj 0.00          
    Ƞwh (water heating efficiency) % 90.5 95.3 90.5 95.3 90.5 95.3
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 5.17 8.04 5.17 8.04 5.17 8.04
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh 0.00          
    Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A
  Топъл климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,090 1,710 1,090 1,710 1,090 1,710
    AFC (Годишен разход на гориво) Gj 0.00          
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 94.5 98.2 94.5 98.2 94.5 98.2
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.95 7.78 4.95 7.78 4.95 7.78
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh 0.00          
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP   2.86          
      Годишен разход на електроенергия kWh 6,450          
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 112          
      Р номин. при -10℃ kW 9.53          
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 23.2          
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+          
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00          
      COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00          
      COPd   3.14          
      Pdh kW 5.27          
      PERd % 126          
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.950          
      COPd   3.91          
      Pdh kW 4.43          
      PERd % 156          
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.940          
      COPd   5.54          
      Pdh kW 5.32          
      PERd % 222          
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.16          
      Pdh kW 7.37          
      PERd % 86.4          
      TOL °C -7.00          
      WTOL °C 52.0          
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 9.53          
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.29          
      Pdh kW 7.62          
      PERd % 91.6          
      Tbiv °C -5.00          
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,700          
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 113          
      Р номин. при 2°C kW 6.99          
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 9.72          
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   2.99          
      Годишен разход на електроенергия kWh 7,320          
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 117          
      Р номин. при -10℃ kW 11.2          
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 26.4          
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A          
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.77          
      Pdh kW 6.68          
      PERd % 111          
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00          
      COPd   3.75          
      Pdh kW 6.03          
      PERd % 150          
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00          
      COPd   3.38          
      Pdh kW 3.88          
      PERd % 135          
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.940          
      COPd   3.39          
      Pdh kW 4.10          
      PERd % 136          
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.55          
      Pdh kW 6.23          
      PERd % 102          
      TOL °C -10.0          
      WTOL °C 35.0          
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   3.46          
      Pdh kW 7.54          
      PERd % 138          
      Tbiv °C -1.00          
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 4.97          
Забележки Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh   6,450 8,580 8,580 9,070 9,070
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   112 110 110 114 114
      Р номин. при -10℃ kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   23.2 30.9 30.9 32.6 32.6
      SCOP     2.86 2.82 2.82 2.92 2.92
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A+ A+ A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     1.00 1.00 1.00 0.980 0.980
      COPd     3.14 3.09 3.09 3.13 3.13
      Pdh kW   5.27 6.50 6.50 7.50 7.50
      PERd %   126 124 124 125 125
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.950 0.950 0.950 0.950 0.950
      COPd     3.91 3.91 3.91 4.45 4.45
      Pdh kW   4.43 4.43 4.43 4.90 4.90
      PERd %   156 156 156 178 178
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.940 0.940 0.940 0.940 0.940
      COPd     5.54 5.54 5.54 5.63 5.63
      Pdh kW   5.32 5.32 5.32 5.30 5.30
      PERd %   222 222 222 225 225
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd     2.16 1.89 1.89 1.89 1.89
      Pdh kW   7.37 8.08 8.08 9.00 9.00
      PERd %   86.4 75.6 75.6 75.6 75.6
      TOL °C   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
      WTOL °C   52.0 52.0 52.0 52.0 52.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW   9.53 12.3 12.3 13.4 13.4
    Tbiv (бивалентна температура) COPd     2.29 2.38 2.38 2.36 2.36
      Pdh kW   7.62 9.32 9.32 10.0 10.0
      PERd %   91.6 95.2 95.2 94.4 94.4
      Tbiv °C   -5.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh   2,700 3,140 3,140 3,260 3,260
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   113 124 124 127 127
      Р номин. при 2°C kW   6.99 8.73 8.73 9.19 9.19
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   9.72 11.3 11.3 11.7 11.7
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP     2.99 3.23 3.23 3.29 3.29
      Годишен разход на електроенергия kWh   7,320 8,520 8,520 9,620 9,620
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   117 126 126 129 129
      Р номин. при -10℃ kW   11.2 14.0 14.0 16.0 16.0
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   26.4 30.7 30.7 34.6 34.6
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A A+ A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.77 2.58 2.58 2.46 2.46
      Pdh kW   6.68 7.88 7.88 8.80 8.80
      PERd %   111 103 103 98.4 98.4
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.75 3.82 3.82 3.83 3.83
      Pdh kW   6.03 7.54 7.54 8.62 8.62
      PERd %   150 153 153 153 153
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd     3.38 4.35 4.35 4.78 4.78
      Pdh kW   3.88 4.85 4.85 5.54 5.54
      PERd %   135 174 174 191 191
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.940 0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd     3.39 4.65 4.65 5.20 5.20
      Pdh kW   4.10 5.08 5.08 5.72 5.72
      PERd %   136 186 186 208 208
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd     2.55 2.46 2.46 2.36 2.36
      Pdh kW   6.23 7.57 7.57 8.59 8.59
      PERd %   102 98.4 98.4 94.4 94.4
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C   35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (бивалентна температура) COPd     3.46 3.37 3.37 3.21 3.21
      Pdh kW   7.54 9.39 9.39 10.6 10.6
      PERd %   138 135 135 128 128
      Tbiv °C   -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW   4.97 6.43 6.43 7.41 7.41