EHVH04S18CB3V / ERLQ004CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3V / ERLQ008CAV3 EHVH08S26CB9W / ERLQ008CAV3 EHVH11S18CB3V / ERLQ011CAV3 EHVH11S26CB9W / ERLQ011CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ014CAV3 EHVH16S26CB9W / ERLQ016CAV3 EHVH16S18CB3V / ERLQ016CAV3
Топлинен капацитет Мин. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)            
  Ном. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Макс. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Макс. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Помпа Тяло с номинално ESP Отопление кПа 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 34.2 (7), 35.9 (8) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Обменител на топлина вода Разход на вода Отопление Ном. l/мин 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
  LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Вътрешно dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Външно dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Tank Name   Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l         Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Тяло "солен разтвор/вода-вода" Номинален поток на вода/солен разтвор m³/h     0.00 0.00 0.00            
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (Изкл. режим) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (Изключен термостат) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 3.00 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00 9.00 3.00
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L XL L L XL L XL L XL XL L
    Функция за определяне на загряването на водата по време на часове с ниско натоварване   Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
  Умерен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,080 1,870 1,190 1,190 1,870 1,170 1,720 1,170 1,720 1,720 1,170
    AFC (годишен разход на гориво) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (water heating efficiency) % 95.0 90.0 86.4 86.4 90.0 87.4 97.7 87.4 97.7 97.7 87.4
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.93 8.50 5.43 5.43 8.50 5.32 7.83 5.32 7.83 7.83 5.32
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A A A A A A
  Студен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,220 2,040 1,330 1,330 2,040 1,340 1,980 1,340 1,980 1,980 1,340
    AFC (Годишен разход на гориво) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 84.0 83.0 77.5 77.5 83.0 76.6 85.1 76.6 85.1 85.1 76.6
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 5.55 9.26 6.05 6.05 9.26 6.08 8.99 6.08 8.99 8.99 6.08
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
  Топъл климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 966 1,780 1,120 1,120 1,780 1,110 1,630 1,110 1,630 1,630 1,110
    AFC (Годишен разход на гориво) Gj   0.00   0.00 0.00 0.00 0.00        
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 106 94.0 91.8 91.8 94.0 92.3 103 92.3 103 103 92.3
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.39 8.11 5.10 5.10 8.11 5.04 7.40 5.04 7.40 7.40 5.04
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh           0.00 0.00        
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,360   3,370         7,900 7,900 8,970 8,970
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 125   126         123 123 119 119
      Р номин. при -10℃ kW 3.70   5.30         12.7 12.7 13.9 13.9
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 8.48   12.1         28.4 28.4 32.3 32.3
      SCOP   3.20   3.22         3.16 3.16 3.06 3.06
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++   A++         A+ A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00   1.00         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03   2.02         1.76 1.76 1.78 1.78
      Pdh kW 3.36   4.56         9.97 9.97 12.2 12.2
      PERd % 81.2   80.8         70.4 70.4 71.2 71.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08   3.17         3.55 3.55 3.12 3.12
      Pdh kW 2.00   3.43         6.76 6.76 7.61 7.61
      PERd % 123   127         142 142 125 125
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990   0.990         0.950 0.950 1.00 1.00
      COPd   4.27   4.20         4.22 4.22 4.40 4.40
      Pdh kW 2.77   3.51         4.66 4.66 4.83 4.83
      PERd % 171   168         169 169 176 176
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990   0.990         0.940 0.940 0.930 0.930
      COPd   6.33   5.82         5.44 5.44 6.36 6.36
      Pdh kW 2.65   3.28         5.26 5.26 5.38 5.38
      PERd % 253   233         218 218 254 254
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   1.80   1.74         1.75 1.75 1.71 1.71
      Pdh kW 3.76   3.10         12.2 12.2 13.3 13.3
      PERd % 72.0   69.6         70.0 70.0 68.4 68.4
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0   55.0         55.0 55.0 55.0 55.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 0.00   2.20         0.550 0.550 0.580 0.580
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   1.80   1.87         1.92 1.92 1.78 1.78
      Pdh kW 3.76   4.90         11.0 11.0 12.2 12.2
      PERd % 72.0   74.8         76.8 76.8 71.2 71.2
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -6.00 -6.00 -7.00 -7.00
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,130   2,310         7,870 7,870 8,580 8,580
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 107   107         95.5 95.5 98.3 98.3
      Р номин. при -22°C kW 2.39   2.60         8.15 8.15 9.12 9.12
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.68   8.30         28.3 28.3 30.9 30.9
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,170   1,490         3,270 3,270 3,420 3,420
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 186   182         135 135 136 136
      Р номин. при 2°C kW 4.27   5.30         9.84 9.84 10.3 10.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 4.20   5.37         11.8 11.8 12.3 12.3
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.52   4.29         3.90 3.90 3.80 3.80
      Годишен разход на електроенергия kWh 1,980   2,540         7,250 7,250 8,270 8,270
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 178   169         153 153 149 149
      Р номин. при -10℃ kW 4.40   5.34         14.5 14.5 16.0 16.0
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.13   9.14         26.1 26.1 29.8 29.8
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++   A++         A++ A++ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01   2.69         2.63 2.63 2.33 2.33
      Pdh kW 4.01   4.72         10.7 10.7 12.4 12.4
      PERd % 120   108         105 105 93.2 93.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00   0.990         1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41   4.24         4.07 4.07 3.74 3.74
      Pdh kW 2.40   3.90         7.71 7.71 8.62 8.62
      PERd % 176   170         163 163 150 150
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980   0.980         1.00 1.00 0.940 0.940
      COPd   5.85   5.75         5.71 5.71 6.77 6.77
      Pdh kW 1.70   2.59         5.05 5.05 5.74 5.74
      PERd % 234   230         228 228 271 271
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980   0.980         0.930 0.930 0.920 0.920
      COPd   7.71   7.27         6.71 6.71 8.97 8.97
      Pdh kW 2.04   2.61         5.16 5.16 6.50 6.50
      PERd % 308   291         268 268 359 359
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.61   2.29         2.60 2.60 2.05 2.05
      Pdh kW 4.36   4.70         12.6 12.6 11.7 11.7
      PERd % 104   91.6         104 104 82.0 82.0
      TOL °C -10.0   -10.0         -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0   35.0         35.0 35.0 35.0 35.0
    Условие G (-15°CDB/-) COPd   0.00   0.00                
      Pdh kW 0.00   0.00                
      PERd % 0.00   0.00                
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.61   2.47         2.83 2.83 2.56 2.56
      Pdh kW 4.36   4.93         11.6 11.6 12.1 12.1
      PERd % 104   98.8         113 113 102 102
      Tbiv °C -10.0   -8.00         -5.00 -5.00 -4.00 -4.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 0.040   0.640         1.93 1.93 4.35 4.35
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh               8,170 8,170 9,050 9,050
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %               141 141 137 137
      Р номин. при -22°C kW               12.3 12.3 13.3 13.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj               29.4 29.4 32.6 32.6
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh               2,350 2,350 2,480 2,480
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %               199 199 199 199
      Р номин. при 2°C kW               10.9 10.9 11.4 11.4
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj               8.46 8.46 8.92 8.92
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP     3.22   3.20 3.20 3.09 3.09        
      Годишен разход на електроенергия kWh   3,370   4,100 4,100 6,260 6,260        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   126   125 125 120 120        
      Р номин. при -10℃ kW   5.30   6.40 6.40 9.99 9.99        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   12.1   14.8 14.8 22.6 22.6        
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A++   A++ A++ A+ A+        
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     1.00   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     2.02   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.56   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   80.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     3.17   3.17 3.17 3.24 3.24        
      Pdh kW   3.43   3.43 3.43 5.28 5.28        
      PERd %   127   127 127 130 130        
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990   0.990 0.990 0.950 0.950        
      COPd     4.20   4.20 4.20 4.31 4.31        
      Pdh kW   3.51   3.50 3.50 4.47 4.47        
      PERd %   168   168 168 172 172        
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990   0.990 0.990 0.930 0.930        
      COPd     5.82   5.82 5.82 6.41 6.41        
      Pdh kW   3.28   3.28 3.28 5.37 5.37        
      PERd %   233   233 233 256 256        
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd     1.74   1.74 1.74 1.79 1.79        
      Pdh kW   3.10   3.10 3.10 9.08 9.08        
      PERd %   69.6   69.6 69.6 71.6 71.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   55.0   55.0 55.0 55.0 55.0        
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW   2.20   3.30 3.30 0.910 0.910        
    Tbiv (бивалентна температура) COPd     1.87   1.98 1.98 1.99 1.99        
      Pdh kW   4.90   5.50 5.50 8.83 8.83        
      PERd %   74.8   79.2 79.2 79.6 79.6        
      Tbiv °C   -8.00   -7.00 -7.00 -7.00 -7.00        
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh   2,310   3,090 3,090 6,740 6,740        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   107   110 110 95.0 95.0        
      Р номин. при -22°C kW   2.60   3.56 3.56 6.99 6.99        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   8.30   11.1 11.1 24.3 24.3        
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh   1,490   1,840 1,840 2,630 2,630        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   182   178 178 125 125        
      Р номин. при 2°C kW   5.30   6.36 6.36 7.58 7.58        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   5.37   6.62 6.62 9.47 9.47        
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP     4.29   4.34 4.34 3.98 3.98        
      Годишен разход на електроенергия kWh   2,540   3,490 3,490 5,380 5,380        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   169   171 171 156 156        
      Р номин. при -10℃ kW   5.34   7.40 7.40 11.2 11.2        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   9.14   12.6 12.6 19.4 19.4        
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A++   A++ A++ A++ A++        
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.69   2.69 2.69 2.63 2.63        
      Pdh kW   4.72   6.68 6.68 8.88 8.88        
      PERd %   108   108 108 105 105        
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990   1.00 1.00 1.00 1.00        
      COPd     4.24   4.24 4.24 4.05 4.05        
      Pdh kW   3.90   3.90 3.90 6.03 6.03        
      PERd %   170   170 170 162 162        
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.980   1.00 1.00 0.940 0.940        
      COPd     5.75   5.75 5.75 6.77 6.77        
      Pdh kW   2.59   2.59 2.59 5.74 5.74        
      PERd %   230   230 230 271 271        
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.980   0.980 0.980 0.920 0.920        
      COPd     7.27   7.27 7.27 8.97 8.97        
      Pdh kW   2.61   2.61 2.61 6.50 6.50        
      PERd %   291   291 291 359 359        
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd     2.29   2.29 2.29 2.34 2.34        
      Pdh kW   4.70   6.81 6.81 8.76 8.76        
      PERd %   91.6   91.6 91.6 93.6 93.6        
      TOL °C   -10.0   -10.0 -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   35.0   35.0 35.0 35.0 35.0        
    Условие G (-15°CDB/-) COPd     0.00   0.00 0.00            
      Pdh kW   0.00   0.00 0.00            
      PERd %   0.00   0.00 0.00            
    Tbiv (бивалентна температура) COPd     2.47   2.47 2.47 2.82 2.82        
      Pdh kW   4.93   7.14 7.14 9.09 9.09        
      PERd %   98.8   98.8 98.8 113 113        
      Tbiv °C   -8.00   -8.00 -8.00 -5.00 -5.00        
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW   0.640   0.590 0.590 2.44 2.44        
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh           6,430 6,430        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %           148 148        
      Р номин. при -22°C kW           10.3 10.3        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj           23.1 23.1        
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh           1,950 1,950        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %           192 192        
      Р номин. при 2°C kW           9.06 9.06        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj           7.02 7.02        
Забележки           Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
            DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)