EHVH04S18CB3VF / ERLQ004CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ006CAV3 EHVH08S18CB3VF / ERLQ008CAV3
Топлинен капацитет Мин. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)
  Ном. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2)
  Макс. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2)
Помпа Тяло с номинално ESP Отопление кПа 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6)
Обменител на топлина вода Разход на вода Отопление Ном. l/мин 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Да Да Да
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не
  LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Вътрешно dB(A) 42.0 42.0 42.0
LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Външно dB(A) 61.0 62.0 62.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Tank Name   Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l    
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 2,700 2,820 2,820
  Тяло "солен разтвор/вода-вода" Номинален поток на вода/солен разтвор m³/h   0.00 0.00
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.00 0.00 0.00
    Poff (Изкл. режим) kW 0.0080 0.0080 0.0080
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.0080 0.0080 0.0080
    Pto (Изключен термостат) kW 0.0060 0.0070 0.0080
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 3.00 3.00
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически Електрически
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L L L
    Функция за определяне на загряването на водата по време на часове с ниско натоварване   Да Да Да
  Умерен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,080 1,190 1,190
    AFC (годишен разход на гориво) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (water heating efficiency) % 95.0 86.4 86.4
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.93 5.43 5.43
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh 0.00 0.00 0.00
    Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A
  Студен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,220 1,330 1,330
    AFC (Годишен разход на гориво) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 84.0 77.5 77.5
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 5.55 6.05 6.05
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh 0.00 0.00 0.00
  Топъл климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 966 1,120 1,120
    AFC (Годишен разход на гориво) Gj 0.00 0.00 0.00
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 106 91.8 91.8
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.39 5.10 5.10
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP   3.20 3.22 3.20
      Годишен разход на електроенергия kWh 2,360 3,370 4,100
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 125 126 125
      Р номин. при -10℃ kW 3.70 5.30 6.40
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 8.48 12.1 14.8
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03 2.02 1.98
      Pdh kW 3.36 4.56 5.50
      PERd % 81.2 80.8 79.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 0.990 1.00
      COPd   3.08 3.17 3.17
      Pdh kW 2.00 3.43 3.43
      PERd % 123 127 127
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990 0.990 0.990
      COPd   4.27 4.20 4.20
      Pdh kW 2.77 3.51 3.50
      PERd % 171 168 168
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990 0.990 0.990
      COPd   6.33 5.82 5.82
      Pdh kW 2.65 3.28 3.28
      PERd % 253 233 233
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   1.80 1.74 1.74
      Pdh kW 3.76 3.10 3.10
      PERd % 72.0 69.6 69.6
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 0.00 2.20 3.30
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   1.80 1.87 1.98
      Pdh kW 3.76 4.90 5.50
      PERd % 72.0 74.8 79.2
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -7.00
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,130 2,310 3,090
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 107 107 110
      Р номин. при -22°C kW 2.39 2.60 3.56
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.68 8.30 11.1
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,170 1,490 1,840
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 186 182 178
      Р номин. при 2°C kW 4.27 5.30 6.36
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 4.20 5.37 6.62
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.52 4.29 4.34
      Годишен разход на електроенергия kWh 1,980 2,540 3,490
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 178 169 171
      Р номин. при -10℃ kW 4.40 5.34 7.40
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.13 9.14 12.6
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01 2.69 2.69
      Pdh kW 4.01 4.72 6.68
      PERd % 120 108 108
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 0.990 1.00
      COPd   4.41 4.24 4.24
      Pdh kW 2.40 3.90 3.90
      PERd % 176 170 170
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980 0.980 1.00
      COPd   5.85 5.75 5.75
      Pdh kW 1.70 2.59 2.59
      PERd % 234 230 230
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980 0.980 0.980
      COPd   7.71 7.27 7.27
      Pdh kW 2.04 2.61 2.61
      PERd % 308 291 291
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.61 2.29 2.29
      Pdh kW 4.36 4.70 6.81
      PERd % 104 91.6 91.6
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Условие G (-15°CDB/-) COPd   0.00 0.00 0.00
      Pdh kW 0.00 0.00 0.00
      PERd % 0.00 0.00 0.00
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.61 2.47 2.47
      Pdh kW 4.36 4.93 7.14
      PERd % 104 98.8 98.8
      Tbiv °C -10.0 -8.00 -8.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 0.040 0.640 0.590
Забележки Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)