EHVH04SU18CB6W / ERLQ004CAV3 EHVH08SU26CB6W / ERLQ006CAV3 EHVH08SU18CB6W / ERLQ006CAV3 EHVH08SU18CB6W / ERLQ008CAV3 EHVH08SU26CB6W / ERLQ008CAV3 EHVH11SU26CB6W / ERLQ011CAV3 EHVH16SU26CB6W / ERLQ014CAV3 EHVH16SU26CB6W / ERLQ016CAV3
Топлинен капацитет Мин. kW 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1) 1.80 (1)      
  Ном. kW 4.40 (1), 4.03 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 6.00 (1), 5.67 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 7.40 (1), 6.89 (2) 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Макс. kW 5.12 (1), 4.90 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 10.0 (1), 9.53 (2) 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 0.870 (1), 1.13 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.27 (1), 1.59 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 1.66 (1), 2.01 (2) 2.43 (1), 3.10 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Макс. kW           3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 5.04 (1), 3.58 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.74 (1), 3.56 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.45 (1), 3.42 (2) 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Помпа Тяло с номинално ESP Отопление кПа 53.0 (5), 56.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 45.0 (5), 47.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 33.0 (5), 37.0 (6) 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Обменител на топлина вода Разход на вода Отопление Ном. l/мин 12.6 (5), 11.6 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 17.2 (5), 16.3 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 21.2 (5), 19.8 (6) 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не Не Не Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Да Да Да Да Да Да Да Да
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не Не Не Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не Не Не Не Не Не
  LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Вътрешно dB(A) 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 44.0 44.0
LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Външно dB(A) 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 64.0 64.0 66.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Tank Name   Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l         Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 2,700 2,820 2,820 2,820 2,820 5,400 5,400 5,400
  Тяло "солен разтвор/вода-вода" Номинален поток на вода/солен разтвор m³/h     0.00 0.00 0.00      
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.055 0.055 0.055
    Poff (Изкл. режим) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.055 0.055 0.055
    Pto (Изключен термостат) kW 0.0060 0.0070 0.0070 0.0080 0.0080 0.057 0.057 0.057
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L XL L L XL XL XL XL
    Функция за определяне на загряването на водата по време на часове с ниско натоварване   Да Да Да Да Да Да Да Да
  Умерен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,080 1,870 1,190 1,190 1,870 1,720 1,720 1,720
    AFC (годишен разход на гориво) Gj   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Ƞwh (water heating efficiency) % 95.0 90.0 86.4 86.4 90.0 97.7 97.7 97.7
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.93 8.50 5.43 5.43 8.50 7.83 7.83 7.83
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A A A
  Студен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,220 2,040 1,330 1,330 2,040 1,980 1,980 1,980
    AFC (Годишен разход на гориво) Gj   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 84.0 83.0 77.5 77.5 83.0 85.1 85.1 85.1
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 5.55 9.26 6.05 6.05 9.26 8.99 8.99 8.99
    Qfuel (Дневен разход на гориво) kWh   0.00 0.00 0.00 0.00      
  Топъл климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 966 1,780 1,120 1,120 1,780 1,630 1,630 1,630
    AFC (Годишен разход на гориво) Gj   0.00 0.00 0.00 0.00      
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 106 94.0 91.8 91.8 94.0 103 103 103
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.39 8.11 5.10 5.10 8.11 7.40 7.40 7.40
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,360       4,100 6,260 7,900 8,970
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 125       125 120 123 119
      Р номин. при -10℃ kW 3.70       6.40 9.99 12.7 13.9
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 8.48       14.8 22.6 28.4 32.3
      SCOP   3.20       3.20 3.09 3.16 3.06
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++       A++ A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00       1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.03       1.98 1.99 1.76 1.78
      Pdh kW 3.36       5.50 8.83 9.97 12.2
      PERd % 81.2       79.2 79.6 70.4 71.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00       1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.08       3.17 3.24 3.55 3.12
      Pdh kW 2.00       3.43 5.28 6.76 7.61
      PERd % 123       127 130 142 125
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990       0.990 0.950 0.950 1.00
      COPd   4.27       4.20 4.31 4.22 4.40
      Pdh kW 2.77       3.50 4.47 4.66 4.83
      PERd % 171       168 172 169 176
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.990       0.990 0.930 0.940 0.930
      COPd   6.33       5.82 6.41 5.44 6.36
      Pdh kW 2.65       3.28 5.37 5.26 5.38
      PERd % 253       233 256 218 254
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   1.80       1.74 1.79 1.75 1.71
      Pdh kW 3.76       3.10 9.08 12.2 13.3
      PERd % 72.0       69.6 71.6 70.0 68.4
      TOL °C -10.0       -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0       55.0 55.0 55.0 55.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 0.00       3.30 0.910 0.550 0.580
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   1.80       1.98 1.99 1.92 1.78
      Pdh kW 3.76       5.50 8.83 11.0 12.2
      PERd % 72.0       79.2 79.6 76.8 71.2
      Tbiv °C -10.0       -7.00 -7.00 -6.00 -7.00
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,130       3,090 6,740 7,870 8,580
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 107       110 95.0 95.5 98.3
      Р номин. при -22°C kW 2.39       3.56 6.99 8.15 9.12
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.68       11.1 24.3 28.3 30.9
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,170       1,840 2,630 3,270 3,420
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 186       178 125 135 136
      Р номин. при 2°C kW 4.27       6.36 7.58 9.84 10.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 4.20       6.62 9.47 11.8 12.3
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.52       4.34 3.98 3.90 3.80
      Годишен разход на електроенергия kWh 1,980       3,490 5,380 7,250 8,270
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 178       171 156 153 149
      Р номин. при -10℃ kW 4.40       7.40 11.2 14.5 16.0
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.13       12.6 19.4 26.1 29.8
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++       A++ A++ A++ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   3.01       2.69 2.63 2.63 2.33
      Pdh kW 4.01       6.68 8.88 10.7 12.4
      PERd % 120       108 105 105 93.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00       1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   4.41       4.24 4.05 4.07 3.74
      Pdh kW 2.40       3.90 6.03 7.71 8.62
      PERd % 176       170 162 163 150
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980       1.00 0.940 1.00 0.940
      COPd   5.85       5.75 6.77 5.71 6.77
      Pdh kW 1.70       2.59 5.74 5.05 5.74
      PERd % 234       230 271 228 271
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.980       0.980 0.920 0.930 0.920
      COPd   7.71       7.27 8.97 6.71 8.97
      Pdh kW 2.04       2.61 6.50 5.16 6.50
      PERd % 308       291 359 268 359
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.61       2.29 2.34 2.60 2.05
      Pdh kW 4.36       6.81 8.76 12.6 11.7
      PERd % 104       91.6 93.6 104 82.0
      TOL °C -10.0       -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0       35.0 35.0 35.0 35.0
    Условие G (-15°CDB/-) COPd   0.00       0.00      
      Pdh kW 0.00       0.00      
      PERd % 0.00       0.00      
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.61       2.47 2.82 2.83 2.56
      Pdh kW 4.36       7.14 9.09 11.6 12.1
      PERd % 104       98.8 113 113 102
      Tbiv °C -10.0       -8.00 -5.00 -5.00 -4.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 0.040       0.590 2.44 1.93 4.35
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh           6,430 8,170 9,050
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %           148 141 137
      Р номин. при -22°C kW           10.3 12.3 13.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj           23.1 29.4 32.6
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh           1,950 2,350 2,480
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %           192 199 199
      Р номин. при 2°C kW           9.06 10.9 11.4
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj           7.02 8.46 8.92
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP     3.22 3.22 3.20        
      Годишен разход на електроенергия kWh   3,370 3,370 4,100        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   126 126 125        
      Р номин. при -10℃ kW   5.30 5.30 6.40        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   12.1 12.1 14.8        
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A++ A++ A++        
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     1.00 1.00 1.00        
      COPd     2.02 2.02 1.98        
      Pdh kW   4.56 4.56 5.50        
      PERd %   80.8 80.8 79.2        
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990 0.990 1.00        
      COPd     3.17 3.17 3.17        
      Pdh kW   3.43 3.43 3.43        
      PERd %   127 127 127        
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990 0.990 0.990        
      COPd     4.20 4.20 4.20        
      Pdh kW   3.51 3.51 3.50        
      PERd %   168 168 168        
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990 0.990 0.990        
      COPd     5.82 5.82 5.82        
      Pdh kW   3.28 3.28 3.28        
      PERd %   233 233 233        
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd     1.74 1.74 1.74        
      Pdh kW   3.10 3.10 3.10        
      PERd %   69.6 69.6 69.6        
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   55.0 55.0 55.0        
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW   2.20 2.20 3.30        
    Tbiv (бивалентна температура) COPd     1.87 1.87 1.98        
      Pdh kW   4.90 4.90 5.50        
      PERd %   74.8 74.8 79.2        
      Tbiv °C   -8.00 -8.00 -7.00        
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh   2,310 2,310 3,090        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   107 107 110        
      Р номин. при -22°C kW   2.60 2.60 3.56        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   8.30 8.30 11.1        
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh   1,490 1,490 1,840        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   182 182 178        
      Р номин. при 2°C kW   5.30 5.30 6.36        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   5.37 5.37 6.62        
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP     4.29 4.29 4.34        
      Годишен разход на електроенергия kWh   2,540 2,540 3,490        
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) %   169 169 171        
      Р номин. при -10℃ kW   5.34 5.34 7.40        
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj   9.14 9.14 12.6        
      Клас на сезонна ефективност при отопление     A++ A++ A++        
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd     2.69 2.69 2.69        
      Pdh kW   4.72 4.72 6.68        
      PERd %   108 108 108        
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.990 0.990 1.00        
      COPd     4.24 4.24 4.24        
      Pdh kW   3.90 3.90 3.90        
      PERd %   170 170 170        
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.980 0.980 1.00        
      COPd     5.75 5.75 5.75        
      Pdh kW   2.59 2.59 2.59        
      PERd %   230 230 230        
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)     0.980 0.980 0.980        
      COPd     7.27 7.27 7.27        
      Pdh kW   2.61 2.61 2.61        
      PERd %   291 291 291        
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd     2.29 2.29 2.29        
      Pdh kW   4.70 4.70 6.81        
      PERd %   91.6 91.6 91.6        
      TOL °C   -10.0 -10.0 -10.0        
      WTOL °C   35.0 35.0 35.0        
    Условие G (-15°CDB/-) COPd     0.00 0.00 0.00        
      Pdh kW   0.00 0.00 0.00        
      PERd %   0.00 0.00 0.00        
    Tbiv (бивалентна температура) COPd     2.47 2.47 2.47        
      Pdh kW   4.93 4.93 7.14        
      PERd %   98.8 98.8 98.8        
      Tbiv °C   -8.00 -8.00 -8.00        
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW   0.640 0.640 0.590        
Забележки           (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
            (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)