EHVH11S26CBV / ERLQ011CAW1 EHVH16S26CBV / ERLQ014CAW1 EHVH16S26CBV / ERLQ016CAW1
Топлинен капацитет Ном. kW 11.2 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.0 (1), 15.2 (2)
  Макс. kW 8.60 (3), 8.60 (4) 10.6 (3), 10.8 (4) 11.4 (3), 10.9 (4)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 3.42 (1), 4.21 (2) 3.37 (1), 4.10 (2) 3.76 (1), 4.66 (2)
    Макс. kW 3.13 (3), 4.10 (4) 4.00 (3), 5.19 (4) 4.32 (3), 5.22 (4)
COP 4.60 (1), 2.75 (3), 3.55 (2), 2.10 (4) 4.30 (1), 2.65 (3), 3.32 (2), 2.08 (4) 4.25 (1), 2.64 (3), 3.26 (2), 2.09 (4)
Помпа Тяло с номинално ESP Отопление кПа 34.2 (7), 35.9 (8) 43.2 (7), 51.2 (8) 26.8 (7), 36.3 (8)
Обменител на топлина вода Разход на вода Отопление Ном. l/мин 32.1 (7), 31.5 (8) 41.6 (7), 39.0 (8) 45.9 (7), 43.6 (8)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Да Да Да
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не
  LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Вътрешно dB(A) 42.0 44.0 44.0
LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Външно dB(A) 64.0 64.0 66.0
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Tank Name   Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 5,400 5,400 5,400
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.055 0.055 0.055
    Poff (Изкл. режим) kW 0.055 0.055 0.055
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.055 0.055 0.055
    Pto (Изключен термостат) kW 0.057 0.057 0.057
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   XL XL XL
    Функция за определяне на загряването на водата по време на часове с ниско натоварване   Да Да Да
  Умерен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,720 1,720 1,720
    Ƞwh (water heating efficiency) % 97.7 97.7 97.7
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 7.83 7.83 7.83
    Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A
  Студен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,980 1,980 1,980
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 85.1 85.1 85.1
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 8.99 8.99 8.99
  Топъл климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 1,630 1,630 1,630
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 103 103 103
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 7.40 7.40 7.40
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 6,260 7,900 8,970
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 120 123 119
      Р номин. при -10℃ kW 9.99 12.7 13.9
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 22.6 28.4 32.3
      SCOP   3.09 3.16 3.06
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+ A+ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00
      COPd   1.99 1.76 1.78
      Pdh kW 8.83 9.97 12.2
      PERd % 79.6 70.4 71.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.24 3.55 3.12
      Pdh kW 5.28 6.76 7.61
      PERd % 130 142 125
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.950 0.950 1.00
      COPd   4.31 4.22 4.40
      Pdh kW 4.47 4.66 4.83
      PERd % 172 169 176
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.930 0.940 0.930
      COPd   6.41 5.44 6.36
      Pdh kW 5.37 5.26 5.38
      PERd % 256 218 254
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   1.79 1.75 1.71
      Pdh kW 9.08 12.2 13.3
      PERd % 71.6 70.0 68.4
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 0.910 0.550 0.580
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   1.99 1.92 1.78
      Pdh kW 8.83 11.0 12.2
      PERd % 79.6 76.8 71.2
      Tbiv °C -7.00 -6.00 -7.00
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 6,740 7,870 8,580
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 95.0 95.5 98.3
      Р номин. при -22°C kW 6.99 8.15 9.12
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 24.3 28.3 30.9
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 2,630 3,270 3,420
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 125 135 136
      Р номин. при 2°C kW 7.58 9.84 10.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 9.47 11.8 12.3
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   3.98 3.90 3.80
      Годишен разход на електроенергия kWh 5,380 7,250 8,270
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 156 153 149
      Р номин. при -10℃ kW 11.2 14.5 16.0
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 19.4 26.1 29.8
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A+
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.63 2.63 2.33
      Pdh kW 8.88 10.7 12.4
      PERd % 105 105 93.2
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.05 4.07 3.74
      Pdh kW 6.03 7.71 8.62
      PERd % 162 163 150
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.940 1.00 0.940
      COPd   6.77 5.71 6.77
      Pdh kW 5.74 5.05 5.74
      PERd % 271 228 271
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   0.920 0.930 0.920
      COPd   8.97 6.71 8.97
      Pdh kW 6.50 5.16 6.50
      PERd % 359 268 359
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.34 2.60 2.05
      Pdh kW 8.76 12.6 11.7
      PERd % 93.6 104 82.0
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.82 2.83 2.56
      Pdh kW 9.09 11.6 12.1
      PERd % 113 113 102
      Tbiv °C -5.00 -5.00 -4.00
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 2.44 1.93 4.35
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 6,430 8,170 9,050
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 148 141 137
      Р номин. при -22°C kW 10.3 12.3 13.3
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 23.1 29.4 32.6
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,950 2,350 2,480
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 192 199 199
      Р номин. при 2°C kW 9.06 10.9 11.4
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 7.02 8.46 8.92
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C (3) - Условие 3 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 35°C
  (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃ (4) - Условие 4 : отопление Ta DB -7°C (RH85%) - LWC 45℃
  (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (5) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (7) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (8) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)