EHVH08S18DA9W / ERGA06DAV3A EHVH08S23DA9W / ERGA06DAV3A EHVH08S18DJ9W / ERGA06DAV3A EHVH08S23DJ9W / ERGA06DAV3A EHVH08S18DA9W / ERGA08DAV3A EHVH08S23DA9W / ERGA08DAV3A EHVH08S18DJ9W / ERGA08DAV3A EHVH08S23DJ9W / ERGA08DAV3A
Топлинен капацитет Ном. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Битова гореща вода от 10°C до 50°C Ном. kWh 2.48 3.01 2.48 3.01 2.48 3.01 2.48 3.01
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h28min 1h40min 1h28min 1h40min 1h28min 1h40min 1h28min 1h40min
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Помпа Тяло с номинално ESP Отопление кПа 52.4 (1), 52.9 (2) 52.4 (1), 52.9 (2) 52.4 (1), 52.9 (2) 52.4 (1), 52.9 (2) 43.3 (1), 41.2 (2) 43.3 (1), 41.2 (2) 43.3 (1), 41.2 (2) 43.3 (1), 41.2 (2)
Обменител на топлина вода Разход на вода Отопление Ном. l/мин 17.2 (1), 16.9 (2) 17.2 (1), 16.9 (2) 17.2 (1), 16.9 (2) 17.2 (1), 16.9 (2) 21.5 (1), 22.4 (2) 21.5 (1), 22.4 (2) 21.5 (1), 22.4 (2) 21.5 (1), 22.4 (2)
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не Не Не Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Не Не Не Не Не Не Не Не
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не Не Не Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Да Да Да Да Да Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не Не Не Не Не Не
  LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Вътрешно dB(A) 42 42 42 42 42 42 42 42
LW(A) Ниво на звукова мощност (съгласно EN14825) Външно dB(A) 60 60 60 60 62 62 62 62
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825
Отопление с конвекция - общо Тяло "въздух-вода" Номинален въздушен поток (външен) m³/h 2,770.0 2,520.0 2,770.0 2,520.0 2,770.0 2,770.0 2,770.0 2,770.0
  Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Poff (Изкл. режим) kW 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
    Pto (Изключен термостат) kW 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
  Вграден допълнителен нагревател Psup kW 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L XL L XL L XL L XL
    Функция за определяне на загряването на водата по време на часове с ниско натоварване   Не Не Не Не Не Не Не Не
  Умерен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 822 1,267 822 1,267 822 1,267 822 1,267
    Ƞwh (water heating efficiency) % 125 133 125 133 125 133 125 133
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 3.870 5.900 3.870 5.900 3.870 5.900 3.870 5.900
    Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Студен климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 951 1,475 951 1,475 951 1,475 951 1,475
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 107 114 107 114 107 114 107 114
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 4.480 6.860 4.480 6.860 4.480 6.860 4.480 6.860
  Топъл климат AEC (Годишен разход на електроенергия) kWh 680 1,046 680 1,046 680 1,046 680 1,046
    Ƞwh (ефективност на загряване на водата) % 151 161 151 161 151 161 151 161
    Qelec (дневно потребление на електроенергия) kWh 3.220 4.880 3.220 4.880 3.220 4.880 3.220 4.880
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 4,456 4,456 4,456 4,456 4,731 4,731 4,731 4,731
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 127 127 127 127 128 128 128 128
      Р номин. при -10℃ kW 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0
      SCOP   3.25 3.25 3.25 3.25 3.27 3.27 3.27 3.27
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
      Pdh kW 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
      PERd % 79 79 79 79 79 79 79 79
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.16 3.16 3.16 3.16 3.18 3.18 3.18 3.18
      Pdh kW 3.9 3.9 3.9 3.9 4.1 4.1 4.1 4.1
      PERd % 126 126 126 126 127 127 127 127
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.49 4.49 4.49 4.49 4.54 4.54 4.54 4.54
      Pdh kW 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
      PERd % 180 180 180 180 182 182 182 182
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   6.10 6.10 6.10 6.10 6.16 6.16 6.16 6.16
      Pdh kW 3.3 3.3 3.3 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7
      PERd % 244 244 244 244 246 246 246 246
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
      Pdh kW 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
      PERd % 57 57 57 57 57 57 57 57
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55 55 55
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   2.12 2.12 2.12 2.12 2.18 2.18 2.18 2.18
      Pdh kW 6.1 6.1 6.1 6.1 6.4 6.4 6.4 6.4
      PERd % 85 85 85 85 87 87 87 87
      Tbiv °C -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 5,325 5,325 5,325 5,325 7,066 7,066 7,066 7,066
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 108 108 108 108 109 109 109 109
      Р номин. при -22°C kW 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,858 1,858 1,858 1,858 1,983 1,983 1,983 1,983
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 158 158 158 158 159 159 159 159
      Р номин. при 2°C kW 6.0 5.6 6.0 5.6 6.0 6.0 6.0 6.0
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.47 4.47 4.47 4.47 4.56 4.56 4.56 4.56
      Годишен разход на електроенергия kWh 3,233 3,233 3,233 3,233 3,625 3,625 3,625 3,625
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 176 176 176 176 179 179 179 179
      Р номин. при -10℃ kW 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 11.6 11.6 11.6 11.6 13.1 13.1 13.1 13.1
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.86 2.86 2.86 2.86 2.77 2.77 2.77 2.77
      Pdh kW 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0
      PERd % 114 114 114 114 111 111 111 111
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.25 4.25 4.25 4.25 4.35 4.35 4.35 4.35
      Pdh kW 3.9 3.9 3.9 3.9 4.2 4.2 4.2 4.2
      PERd % 170 170 170 170 174 174 174 174
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   6.30 6.30 6.30 6.30 6.49 6.49 6.49 6.49
      Pdh kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
      PERd % 252 252 252 252 260 260 260 260
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   7.78 7.78 7.78 7.78 8.52 8.52 8.52 8.52
      Pdh kW 3.3 3.3 3.3 3.3 3.9 3.9 3.9 3.9
      PERd % 311 311 311 311 341 341 341 341
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   2.49 2.49 2.49 2.49 2.41 2.41 2.41 2.41
      Pdh kW 6.0 6.0 6.0 6.0 6.9 6.9 6.9 6.9
      PERd % 100 100 100 100 96 96 96 96
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35 35 35 35 35 35
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   3.07 2.49 3.07 2.49 2.66 2.66 2.66 2.66
      Pdh kW 6.1 6.0 6.1 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5
      PERd % 123 100 123 100 106 106 106 106
      Tbiv °C -6 -6 -6 -6 -8 -8 -8 -8
    Доп. Кап. при ном. oтопл. мощност P доп. (T проект. -10°C) kW 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 3,749 3,749 3,749 3,749 5,052 5,052 5,052 5,052
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 155 155 155 155 153 153 153 153
      Р номин. при -22°C kW 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 1,276 1,276 1,276 1,276 1,437 1,437 1,437 1,437
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 248 248 248 248 257 257 257 257
      Р номин. при 2°C kW 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)