EHVX04S18CB3V EHVX08S26CB9W EHVX08S18CB3V EHVX11S26CB9W EHVX11S18CB3V EHVX16S26CB9W EHVX16S18CB3V
Капацитет на нагревателя Степен 1 kW 3 3 3 3 3 3 3
  Степен 2 kW   макс. 6 kW   макс. 6 kW   макс. 6 kW  
Консумирана мощност Ном. kW 0.075 0.075 0.075 0.110 0.110 0.170 0.170
Корпус Colour   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
  Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Размери Тяло Височина мм 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732 1,732
    Широчина мм 600 600 600 600 600 600 600
    Дълбочина мм 728 728 728 728 728 728 728
  Комплектовано тяло Височина мм 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922
    Широчина мм 690 690 690 690 690 690 690
    Дълбочина мм 818 818 818 818 818 818 818
Weight Тяло кг 117 129 119 128 119 130 120
  Комплектовано тяло кг 132 144 133 143 133 144 134
Компл. Material   Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио
  тегло кг 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Директива за оборудване под налягане - Category   Art3§3, Вижте бележка 1 Категория I, Вижте бележка 1 Категория I, Вижте бележка 1 Art3§3, Вижте бележка 1 Art3§3, Вижте бележка 1 Art3§3, Вижте бележка 1 Art3§3, Вижте бележка 1
  Най-критична част Име   Пластинчат топлообменник Пластинчат топлообменник        
    Ps*V бар   51.0 51.0        
Помпа Type   Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_
  Nr of speeds   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
  Входяща мощност W 46 46 46 76 76 140 140
Обменител на топлина вода Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Количество   1 1 1 1 1 1 1
  Воден обем l 9.00 13.0 13.0 1.00 1.00 1.00 1.00
  Разход на вода Мин. l/мин 13.0 (2) 13.0 (2) 13.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2) 16.0 (2)
    Макс. l/мин 13.0 21.5 21.5 42.0 42.0 46.0 46.0
  Изолационен материал   Еластомерна пяна Еластомерна пяна Еластомерна пяна Еластомерна пяна Еластомерна пяна Еластомерна пяна Еластомерна пяна
Разширителен съд Обем l 10 10 10 10 10 10 10
  Макс. водно налягане бар 3 3 3 3 3 3 3
  Предварително налягане бар 1 1 1 1 1 1 1
Water filter Диаметър на перфорациите мм 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  Material   мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана
Tank Name   Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 260 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l
  Воден обем l 180 260 180 260 180 260 180
  Материал   Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521)
  Максимална температура на водата °C 65 (0.000) 65 (0.000) 65 (0.000) 65 (0.000) 65 (0.000) 65 (0.000) 65 (0.000)
  Максимално налягане на водата бар 10 10 10 10 10 10 10
  Изолация Материал   Neopor Neopor Neopor Neopor Neopor Neopor Neopor
    Загуби на топлина кВт/ч / 24 ч 1.40 (3) 1.90 (3) 1.40 (3) 1.90 (3) 1.40 (3) 1.90 (3) 1.40 (3)
  Защита срещу корозия   Анод Анод Анод Анод Анод Анод Анод
  Клас на енергийна ефективност   B C B C B C B
  Постоянни топлинни загуби W 58.0 80.0 58.0 80.0 58.0 80.0 58.0
  Обем на съхранение l 166 245 166 245 166 245 166
Топлообменник Домакинска гореща вода Площ на челно сечение м² 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
    Обем на вътрешна серпентина l 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0
    Количество   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Tube material   Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана
Общо Данни за доставчик/производител Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
    Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
3-странна клапа Коефициент на потока (kV) Отопление с конвекция m³/h 10 10 10 10 10 10 10
    Водосъдържател за битова гореща вода m³/h 8 8 8 8 8 8 8
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1"1/4 (женски) G 1"1/4 (женски) G 1"1/4 (женски) G 1"1/4 (женски) G 1"1/4 (женски) G 1"1/4 (женски) G 1"1/4 (женски)
  Обезопасяваща клапа бар 3 3 3 3 3 3 3
  Манометър   Да Да Да Да Да Да Да
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да Да Да Да Да
  Клапа за изключване   Да Да Да Да Да Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да Да Да Да Да Да
  Общ воден обем l 4.30 (4) 4.70 (4) 4.70 (4) 4.40 (4) 4.40 (4) 4.40 (4) 4.40 (4)
  Минимален обем на вода в системата за отопление l 10.0 (5) 10.0 (5) 10.0 (5) 10.0 (5) 10.0 (5) 10.0 (5) 10.0 (5)
Воден кръг - страна за битова гореща вода Тръбни съединения Cold water in / Hot water out inch G 3/4" (женски) G 3/4" (женски) G 3/4" (женски) G 3/4" (женски) G 3/4" (женски) G 3/4" (женски) G 3/4" (женски)
    Връзка за рециркулация inch G 1/2" ЖЕНСКИ G 1/2" ЖЕНСКИ G 1/2" ЖЕНСКИ G 1/2" ЖЕНСКИ G 1/2" ЖЕНСКИ G 1/2" ЖЕНСКИ G 1/2" ЖЕНСКИ
Хладилен контур Диаметър на газовата страна мм 159 159 159 159 159 159 159
  Диаметър на страната с течност мм 635 635 635 952 952 952 952
Звукова мощност Ном. dBA 42.0 (6) 42.0 (6) 42.0 (6) 42.0 (6) 42.0 (6) 44.0 (6) 44.0 (6)
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 28.0 (7) 28.0 (7) 28.0 (7) 28.0 (7) 28.0 (7) 30.0 (7) 30.0 (7)
Работен диапазон Отопление Водна страна Мин. °C 15 (8) 15 (8) 15 (8) 15 (8) 15 (8) 15 (8) 15 (8)
      Макс. °C 55.0 55.0 55.0 55.0 (10) 55.0 (10) 55.0 (10) 55.0 (10)
  Вътрешна инсталация околна температура Мин. °C със сух термометър 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
      Макс. °C със сух термометър 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
  Охлаждане Водна страна Мин. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
      Макс. °C 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
  Домакинска гореща вода Водна страна Мин. °C 25 25 25 25 25 25 25
      Макс. °C 60 (11) 60 (11) 60 (11) 60 (11), 60 (13) 60 (11), 60 (13) 60 (11), 60 (13) 60 (11), 60 (13)
Safety devices Елемент 01   Термично прекъсване Термично прекъсване Термично прекъсване Термично прекъсване Термично прекъсване Термично прекъсване Термично прекъсване
Power supply Име   Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14 Вижте бележка 14
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10 10 10 10 10
IP class IP   IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B
Електрически нагревател Електрозахранване Име   3V3 9W 3V3 9W 3V3 9W 3V3
    Фаза   1~ Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592 1~ Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592 1~ Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592 1~
    Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50
    Напрежение V 230   230   230   230
  Ток Течащ ток A 13.0   13.0   13.0   13.0
    Минимална стойност на Ssc   Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12   Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12   Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12  
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10 10 10 10 10
Кабелни връзки Свързващ кабел Количество   3 3 3 3 3 3 3
    Забележка   2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
  Електроизмервателен уред Количество   2 2 2 2 2 2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси)
  Предпочитан номинал на kWh за електрозахранване Количество   Мощност: 2 Мощност: 2 Мощност: 2 Мощност: 2 Мощност: 2 Мощност: 2 Мощност: 2
    Забележка   Мощност 6,3 A, Вижте бележка 15 Мощност 6,3 A, Вижте бележка 15 Мощност 6,3 A, Вижте бележка 15 Мощност 6,3 A, Вижте бележка 15 Мощност 6,3 A, Вижте бележка 15 Мощност 6,3 A, Вижте бележка 15 Мощност 6,3 A, Вижте бележка 15
  Помпа за битова гореща вода Количество   2 2 2 2 2 2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна)
  За резервния нагревател за захранване Quantity   3G Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592 3G Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592 3G Вижте ръководството за монтаж или чертеж 4D093592 3G
    Забележка   Вижте бележка 15 Вижте бележка 15 Вижте бележка 15 Вижте бележка 15 Вижте бележка 15 Вижте бележка 15 Вижте бележка 15
  За свързване с R6T Количество   2 2 2 2 2 2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm²
  За връзка с A3P Количество   Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж
    Забележка   Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15
  За свързване с M2S Количество   2 2 2 2 2 2 2
    Забележка   Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15 Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм², Вижте бележка 15
  За връзка с долен пластинчат топлообменник Количество   2 2 2 2 2 2 2
    Забележка   Напрежение: 230V / Мин. 0,75mm², Вижте бележка 15 Напрежение: 230V / Мин. 0,75mm², Вижте бележка 15 Напрежение: 230V / Мин. 0,75mm², Вижте бележка 15 Напрежение: 230V / Мин. 0,75mm², Вижте бележка 15 Напрежение: 230V / Мин. 0,75mm², Вижте бележка 15 Напрежение: 230V / Мин. 0,75mm², Вижте бележка 15 Напрежение: 230V / Мин. 0,75mm², Вижте бележка 15
  За свързване с потребителски интефейс Количество   2 2 2 2 2 2 2
    Забележка   0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m)
  За свързване с допълнителен FWXV* (необходима подадена и изходяща мощност) Количество   4 4 4 4 4 4 4
    Забележка   100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm²
Забележки Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
  Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  Въз основа на dT от 45 K Въз основа на dT от 45 K Въз основа на dT от 45 K Въз основа на dT от 45 K Въз основа на dT от 45 K Въз основа на dT от 45 K Въз основа на dT от 45 K
  включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд
  С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Нивото на звуковото налягане е измерено в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда.
  15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация 15°C-25°C: Само BUH, без работа на термопомпа = по време на въвеждане в експлоатация
  По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C
  Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели Вижте работния диапазон за подробности относно разликите между *RHQ* и *RLQ* модели
  За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RLQ* & > 55℃ само с BUH, без работа на термопомпа
  Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511) Техническите характеристики на уреда се отнасят за идеални работни условия, които са възпроизводими в среда на лабораторни изпитвания в съответствие с признатите стандарти в бранша (напр. EN14511)
  За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа За външни тела *RHQ* & > 50℃ само с BUH, без работа на термопомпа
  Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за резервния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло.
  Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби