EHVX08S18DA9W EHVX08S23DA9W
Капацитет на нагревателя Степен 1 kW 3 3
  Степен 2 kW макс. 6 kW макс. 6 kW
Консумирана мощност Ном. kW 0.09 0.09
Ефективност Битова гореща вода Нетна калорийна стойност % 118 135
Корпус Colour   White + Black White + Black
  Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Размери Тяло Височина мм 1,650 1,850
    Широчина мм 595 595
    Дълбочина мм 625 625
  Комплектовано тяло Височина мм 1,820 2,020
    Широчина мм 720 720
    Дълбочина мм 740 740
Weight Тяло кг 119 128
  Комплектовано тяло кг 135 144
Компл. Material   Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио, Метал Дърво, Картон_, Антикорозионно покривно фолио, Метал
  тегло кг 16 16
Директива за оборудване под налягане - Category   Чл. 4.3, Вижте бележка 1 Чл. 4.3, Вижте бележка 1
  Най-критична част Име   Пластинчат топлообменник Пластинчат топлообменник
    Ps*V бар 38 38
Топлообменник със замразяваща страна Тип   Пластинчат топлообменник Пластинчат топлообменник
  Количество   1 1
  Пластини Количество   42 42
Помпа Type   Glandless circulator Glandless circulator
  Nr of speeds   PWM PWM
  Входяща мощност W 52 52
Обменител на топлина вода Тип   Пластинчат топлообменник Пластинчат топлообменник
  Количество   1 1
  Пластини Количество   42 42
  Воден обем l 0.95 0.95
  Разход на вода Мин. l/мин 12.0 (2) 12.0 (2)
Разширителен съд Обем l 10 10
  Макс. водно налягане бар 3 3
  Предварително налягане бар 1 1
Water filter Диаметър на перфорациите мм 0.8 0.8
  Material   Неръждаема стомана, Пластмасов Неръждаема стомана, Пластмасов
Tank Name   Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 180 l Водосъдържател за битова гореща вода от неръждаема стомана 230 L
  Воден обем l 180 230
  Материал   Неръждаема стомана (EN 1.4521) Неръждаема стомана (EN 1.4521)
  Максимална температура на водата °C 70 (3.000) 70 (3.000)
  Максимално налягане на водата бар 10 10
  Изолация Материал   Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна
    Загуби на топлина кВт/ч / 24 ч 1.2 (4) 1.4 (4)
  Защита срещу корозия   Обработка Обработка
  Клас на енергийна ефективност   B B
  Постоянни топлинни загуби W 50 58
  Обем на съхранение l 181 220
Общо Данни за доставчик/производител Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
    Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
3-странна клапа Коефициент на потока (kV) Отопление с конвекция m³/h 8 8
    Водосъдържател за битова гореща вода m³/h 10 10
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1" (женски) G 1" (женски)
  Тръбен материал   Cu Cu
  Вътрешен диаметър на тръбите inch 1" 1"
  Тръби inch 1" 1"
  Обезопасяваща клапа бар 3 3
  Манометър   Цифров Цифров
  Клапа за дренаж/пълнене   Не Не
  Клапа за изключване   Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да
  Общ воден обем l 3.5 (6) 3.5 (6)
  Минимален обем на вода в системата за охлаждане l 0 (7) 0 (7)
  Минимален обем на вода в системата за отопление l 0 (7) 0 (7)
Воден кръг - страна за битова гореща вода Тръбен материал   Неръждаема стомана Неръждаема стомана
  Тръбни съединения Cold water in / Hot water out inch G 3/4" (женски) G 3/4" (женски)
    Връзка за рециркулация inch G 3/4" ЖЕНСКИ G 3/4" ЖЕНСКИ
Хладилен контур Диаметър на газовата страна мм 15.9 15.9
  Диаметър на страната с течност мм 6.40 6.40
Звукова мощност Ном. dBA 42 (8) 42 (8)
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 28 (9) 28 (9)
Работен диапазон Отопление околна температура Мин. °C 0 (10) 0 (10)
      Макс. °C 0 (10) 0 (10)
    Водна страна Мин. °C 0 (10) 0 (10)
      Макс. °C 0 (10) 0 (10)
  Охлаждане околна температура Мин. °C със сух термометър 0 (10) 0 (10)
      Макс. °C със сух термометър 0 (10) 0 (10)
    Водна страна Мин. °C 0 (10) 0 (10)
      Макс. °C 0 (10) 0 (10)
  Домакинска гореща вода Водна страна Мин. °C 0 (10) 0 (10)
      Макс. °C 0 (10) 0 (10)
Safety devices Елемент 01   Термично прекъсване Термично прекъсване
Power supply Име   Вж. бележка 11 Вж. бележка 11
  Диапазон на напрежението Мин. % 10 10
    Макс. % 10 10
IP class IP   IP X0B IP X0B
Електрически нагревател Електрозахранване Име   9W 9W
    Фаза   3 3
    Честота Хц 50 50
    Напрежение V 400 400
  Ток Максимален работен ток A 13.0 13.0
    Zmax List Ω 0.22 0.22
  Препоръчани предпазители A 20.000 (13) 20.000 (13)
Кабелни връзки Свързващ кабел Количество   3 3
    Забележка   2,5 mm² 2,5 mm²
  Електроизмервателен уред Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси)
  Предпочитан номинал на kWh за електрозахранване Количество   Мощност: 2 Мощност: 2
    Забележка   Мощност 6,3 А (Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби) Мощност 6,3 А (Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби)
  Помпа за битова гореща вода Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна)
  За резервния нагревател за захранване Quantity   Prewired Prewired
  За свързване с R6T Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm²
  За връзка с A3P Количество   Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж
    Забележка   Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм² Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм²
  За свързване с M2S Количество   2 2
    Забележка   Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм² Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм²
  За свързване с допълнителен FWXV* (необходима подадена и изходяща мощност) Количество   4 4
    Забележка   100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm²
Забележки Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: Art3§3: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC
  Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  Вж. работния диапазон за БГВ в спецификацията на ERGA-D Вж. работния диапазон за БГВ в спецификацията на ERGA-D
  Въз основа на dT от 45 K Въз основа на dT от 45 K
  Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд
  С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
  Вж. работния обхват на уреда. Вж. работния обхват на уреда.
  Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема) 2 полюсен 20 A крива 400V пусков клас C (вижте електрическата схема)
  4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)