EHYHBH05AAV32 EHYHBH08AAV32
Outdoor unit EVLQ05CAV3 EVLQ08CAV3
Консумирана мощност Ном. kW 0.075 (1) 0.075 (1)
Корпус Colour   Бяло Бяло
  Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Размери Тяло Височина мм 902 902
    Широчина мм 450 450
    Дълбочина мм 164 164
  Комплектовано тяло Височина мм 1,240 1,240
    Широчина мм 528 528
    Дълбочина мм 262 262
Weight Тяло кг 30.0 31.2
  Комплектовано тяло кг 33.0 34.4
Компл. Material   Картон_, EPS, PP (планки) Картон_, EPS, PP (планки)
  тегло кг 3 3
Директива за оборудване под налягане - Category   Art3§3, Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория I
  Най-критична част Име   Пластинчат топлообменник
    Ps*V бар   51.0
Помпа Type   Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_
  Nr of speeds   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
  Тяло с номинално ESP Отопление кПа 51.8 (2), 55.7 (3) 19.2 (2), 26.0 (3)
  Входяща мощност W 45 45
Обменител на топлина вода Тип   Споена пластина Споена пластина
  Количество   1 1
  Воден обем l 0.90 1.30
  Разход на вода Мин. l/мин 7.0 (6) 8.0 (6)
    Отопление Ном. l/мин 12.6 (2), 11.6 (3) 21.2 (2), 19.8 (3)
      Макс. l/мин 23.0 (7.000) 23.5 (7.000)
  Изолационен материал   Еластомерна пяна Еластомерна пяна
Разширителен съд Обем l 10 10
  Макс. водно налягане бар 3 3
  Предварително налягане бар 1 1
Water filter Диаметър на перфорациите мм 1.0 1.0
  Material   мед - бронз - неръждаема стомана мед - бронз - неръждаема стомана
Воден кръг Диаметър на тръбните връзки мм 22 22
  Обезопасяваща клапа бар 3 3
  Манометър   Номер Номер
  Клапа за дренаж/пълнене   Не Не
  Клапа за изключване   Номер Номер
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да
Хладилен контур Диаметър на газовата страна мм 15.9 15.9
  Диаметър на страната с течност мм 6.35 6.35
Работен диапазон Отопление околна температура Мин. °C -25 (8) -25 (8)
      Макс. °C 25 (8) 25 (8)
    Водна страна Мин. °C 25 (8) 25 (8)
      Макс. °C 55 (8) 55 (8)
Power supply Име   V3 V3
  Фаза   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 230 230
  Диапазон на напрежението Мин. % 10 10
    Макс. % 10 10
Кабелни връзки Свързващ кабел Количество   4G 4G
    Тип жици   1,5mm² 1,5mm²
  Електроизмервателен уред Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси) Минимум 0,75 mm² (5VDC откриване на импулси)
  Газомер Количество   2 2
    Забележка   Минимално 0,75 mm² (5VDC импулсно засичане) Минимално 0,75 mm² (5VDC импулсно засичане)
  Предпочитан номинал на kWh за електрозахранване Количество   Мощност: 2, Сигнал: 2 Мощност: 2, Сигнал: 2
    Забележка   Мощност 6,3 А (Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби), Сигнал: 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 50m) Мощност 6,3 А (Изберете диаметъра и типа според националните и местни разпоредби), Сигнал: 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 50m)
  Помпа за битова гореща вода Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна) Минимум 0,75 mm² (2A пускова, 1A постоянна)
  За връзка с R5T Количество   Кабел, включен като опция EKHWP* Кабел, включен като опция EKHWP*
    Забележка   Кабел, включен като опция EKHWP* Кабел, включен като опция EKHWP*
  За свързване с R6T Количество   2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm²
  За връзка с A3P Количество   Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж Зависи от типа на термостата, виж ръководството за монтаж
    Забележка   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби, Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби, Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм²
  За свързване с M2S Количество   2 2
    Забележка   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби, Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби, Волтаж: 230 В /макс.ток: 100mA / мин. 0,75 мм²
  За връзка с M3S Количество   3 3
    Забележка   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби, Напрежение: 230 V / Макс. ток: 100 mA / Мин. 0,75 mm² Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби, Напрежение: 230 V / Макс. ток: 100 mA / Мин. 0,75 mm²
  За свързване с потребителски интефейс Количество   2 2
    Забележка   0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m)
  За свързване с допълнителен FWXV* (необходима подадена и изходяща мощност) Количество   4 4
    Забележка   100 mA, минимум 0,75 mm² 100 mA, минимум 0,75 mm²
Забележки Само за вътрешно тяло Само за вътрешно тяло
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), заобиколен котел
  DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT=5°C), заобиколен котел
  Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел Tвънш. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), заобиколен котел
  Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел Tвънш. 35°C - LWE 18℃ (Dt=5°C), заобиколен котел
  Min. required Min. required
  Заобиколен котел Заобиколен котел
  За работния диапазон на *HYHB* и *HYKOMB33AA, вижте схемата на работния диапазон За работния диапазон на *HYHB* и *HYKOMB33AA, вижте схемата на работния диапазон