EHYKOMB33AA3
Газ Връзка Диаметър мм 15
  Потребление (G20) Мин. m³/h 0.78
    Макс. m³/h 3.39
  Потребление (G25) Мин. m³/h 0.90
    Макс. m³/h 3.93
  Потребление (G31) Мин. m³/h 0.30
    Макс. m³/h 1.29
  Клас по NOx   5
Central heating Подадена топлина в Qn (нетна калорийна стойност) Ном. Мин. kW 6.2 (3), 7.6 (2), 7.6 (4)
      Макс. kW 22.1 (3), 27.0 (2), 27.0 (4)
  Изходяща Pn при 80/60°C Мин. kW 6.7 (3), 8.2 (2), 8.2 (4)
    Ном. kW 21.8 (3), 26.6 (2), 26.6 (4)
  Ефективност Нетна калорийна стойност % 98 (5), 107 (6)
Битова гореща вода (EN13203) Мощност Мин. kW 7.6
  Ефективност Ном. % 105
Подаван въздух Концентрично   Да
Корпус Colour   Бял - RAL9010
  Материал   Метален лист с покритие
Размери Тяло Височина Корпус мм 710
Забележки За преминаване на пропан в Белгия: свържете се с търговския представител
  G20
  G25
  G31
  80/60
  40/30 (30%)
  За повече информация и ограничения направете справка с документацията за пределните работни стойности
  Зададена точка 60°C
  Зададена точка 40℃
  инсталации с C63 не са позволени в Белгия