EKCC8W
Размери Тяло Височина мм 150
    Широчина мм 300
    Дълбочина мм 350
Тегло Тяло kg 2
  Комплектовано тяло kg 3