EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Коефициент на свързване Външни тела само със свързани модули за вентилация Мин. % 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
      Максимална % 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
  Модули за вентилация комбинирани с външни тела VRV® i Максимална % 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Размери Тяло Височина мм 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
    Широчина мм 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
    Дълбочина мм 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
  Комплектовано тяло Височина мм 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457
    Широчина мм 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
    Дълбочина мм 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Weight Тяло кг 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
  Комплектовано тяло кг 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Компл. Material   Картон_ Картон_ Картон_ Картон_ Картон_ Картон_ Картон_ Картон_ Картон_ Картон_
  тегло кг 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Окомплектовка 2 Материал   EPS EPS EPS EPS EPS EPS EPS EPS EPS EPS
  тегло кг 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
Корпус Colour   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост
  Материал   Метал Метал Метал Метал Метал Метал Метал Метал Метал Метал
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
    Макс. °C със сух термометър 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
  Температура в серпентината Отопление Мин. °C със сух термометър 10 (6) 10 (6) 10 (6) 10 (6) 10 (6) 10 (6) 10 (6) 10 (6) 10 (6) 10 (6)
    Охлаждане Макс. °C със сух термометър 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7) 35 (7)
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Тръбни съединения Liquid Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    OD мм 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 12.7 15.9
  газ Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    вън. д. мм 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2)
      Външ. у-во - Вътр. у-во м 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    Система Незареден м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс.   Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство
  Топлоизолация   Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода Входа и изхода
Забележки Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя.
  Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло
  Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло