Спецификации за EKEXV

EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV500 EKEXV400 EKEXV250
Размери Тяло Височина мм 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
    Широчина мм 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
    Дълбочина мм 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
тегло Тяло kg 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C (сух термометър) -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
    Макс. °C (сух термометър) 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Тръбни съединения Liquid Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    OD мм 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 15.9 12.7 9.52
  газ Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    вън. д. мм 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Дължина на тръбите Система Незареден м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс.   Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство Виж ръководството, зависи от външното устройство
Забележки Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя. Стойността на звуковото налягане е максималната стойност, измерена на разстояние 10 см от двигателя.
  Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло Минималната и максимална дължина на тръбите се отнася до тръбопровода между комплекта на разширителния съд (EKEXV) и климатичното тяло
  Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло Максимална разлика във височина при монтаж: Виж ръководството; зависи от външното тяло