EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1
Топлинен капацитет Ном. kW 5.60 (2) 9.00 (2)
Корпус Colour   Метално сив Метално сив
  Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Размери Тяло Височина мм 705 705
    Широчина мм 600 600
    Дълбочина мм 695 695
  Комплектовано тяло Височина мм 860 860
    Широчина мм 680 680
    Дълбочина мм 800 800
Weight Тяло кг 92 92
  Комплектовано тяло кг 103 103
Компл. Material   EPS, Картово табло, MDF, Дърво (палета), Метал EPS, Картово табло, MDF, Дърво (палета), Метал
  тегло кг 9 9
Топлообменник със замразяваща страна Тип   Пластинчат топлообменник Пластинчат топлообменник
  Количество   1 1
  Пластини Количество   66 66
  Материал   AISI 316 AISI 316
  Изолационен материал   Тип кече Тип кече
Помпа Type   Правотоков електромотор_ Правотоков електромотор_
  Nr of speeds   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
  Тяло с номинално ESP Отопление кПа 84.9 (3) 69.2 (3)
Обменител на топлина вода Разход на вода Мин. l/мин 5.0 5.0
    Отопление Ном. l/мин 16.1 (3) 25.8 (3)
  Отопление Тип   Пластинчат топлообменник Пластинчат топлообменник
    Количество   1 1
    Пластини Количество   72 72
    Материал   AISI 316 AISI 316
    Воден обем l 2.2 2.2
    Изолационен материал   Тип кече Тип кече
Разширителен съд Отопление Обем l 7 7
  Макс. водно налягане бар 3 3
  Предварително налягане бар 1 1
Water filter Диаметър на перфорациите мм 1.0 1.0
  Material   Месинг Месинг
Каскаден компресор Количество   1 1
  Електромотор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
    Метод на стартиране   Инверторен компресор Инверторен компресор
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1" (женски) G 1" (женски)
  Тръби inch 1" 1"
  Обезопасяваща клапа бар 3 3
  Манометър   Да Да
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да
  Клапа за изключване   Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да
  Водна отоплителна система Воден обем Макс. l 200 200
      Мин. l 20 20
Хладилен агент Type   R-134a R-134a
  Количество кг 2.0 2.0
Хладилен контур Диаметър на газовата страна мм 12.7 12.7
  Диаметър на смукателната страна мм 15.9 15.9
  Диаметър на страната с течност мм 9.5 9.5
  Превключвател на високото налягане Проектирано налягане бар 38 38
Масло на хладилен агент Зареден обем l 0.75 0.75
  Тип   FVC50K FVC50K
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 40 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7) 42 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7)
  Тих режим на работа през нощта Ниво 1 dBA 38 (4), 0 (7), 0 (6) 38 (4), 0 (7), 0 (6)
Работен диапазон Отопление околна температура Мин. °C -15 -15
      Макс. °C 20 20
    Водна страна Мин. °C 25 (8) 25 (8)
      Макс. °C 80 (8) 80 (8)
  Домакинска гореща вода околна температура Мин. °C със сух термометър -15 -15
      Макс. °C със сух термометър 35 35
    Водна страна Мин. °C 45 (8) 45 (8)
      Макс. °C 75 (8) 75 (8)
Място на монтаж Вътрешно Вътрешно
Power supply Име   V1 V1
  Фаза   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10
    Макс. % 6 6
Ток Zmax Текст Ω 0.46, Вижте бележка 9, Вижте бележка 10, Вижте бележка 11 0.46, Вижте бележка 9, Вижте бележка 10, Вижте бележка 11
  Minimum Ssc value kVa 1459, Вижте бележка 12 1459, Вижте бележка 12
  Максимален работен ток Отопление A 16.5 16.5
  Recommended fuses A 20 20
Много потребители Електрозахранване Напрежение V 24 24
    Диапазон на напрежението Мин. % -20 -20
      Макс. % 20 20
  Ток Максимален работен ток A 1 1
    Препоръчани предпазители A 3.15 3.15
Кабелни връзки For power supply Quantity   2G 2G
    Тип жици   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби
  Ползват диапазона в кВт/ч на електрозахранващите инсталации Количество   2G+2G 2G+2G
    Тип жици   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни разпоредби
  За електрозахранване при много потребители Количество   2G 2G
    Забележка   Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби Изберете диаметъра и типа според националните и местни нормативни рзпоредби
  За връзка с външно тяло Количество   2 2
    Забележка   F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake Вътрешното и външното устройство Вътрешното и външното устройство
Забележки Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър
  За водата Dt 5°C За водата Dt 5°C
  Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C
  Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃ Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃
  Нивото на звука е валидно за свободно пространство, защото то е измерено в полу-заглушена (без ехо) стая. Измерената стойност в текущи условия на монтиране ще бъде по-висока поради околния шум и отразяването на звука. Нивото на звука е валидно за свободно пространство, защото то е измерено в полу-заглушена (без ехо) стая. Измерената стойност в текущи условия на монтиране ще бъде по-висока поради околния шум и отразяването на звука.
  EW = температура на постъпващата вода - LW = температура на изходящата вода EW = температура на постъпващата вода - LW = температура на изходящата вода
  Вж. отделния чертеж за работен диапазон Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax. В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax.
  Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А. Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А.
  Zsys: съпротивление на системата Zsys: съпротивление на системата
  Мощност на късо съединение Мощност на късо съединение