Спецификации за EKSV-P

EKSV21P1 EKSV26P EKSV26P1
Mонтаж Вертикален Вертикален Вертикален
Размери Тяло Височина мм 2,000 1,300 2,000
    Широчина мм 1,006 85 1,300
    Дълбочина мм 85 2,000 85
тегло Тяло kg 35 42 42
Обем l 1.3 1.7 1.7
Повърхност Външна м²   2.60  
  Отверстие м²   2.360  
  Абсорбатор м²   2.35  
Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%) Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%) Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%)
Поглътител Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Остъкляване Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92% Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92% Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92%
Допустим ъгъл на покрив Мин. °   15  
  Макс. °   80  
Работно налягане Макс. бар 6 6 6
Температура в покой Макс. °C   192  
Thermal performance Коефициент за топлинни загуби а1 Вт/м².K   4.250  
  Температурна зависимост на коефициент за топлинни загуби а2 Вт/м².K²   0.007  
  Термичен капацитет кДж/K 4.9 6.5 6.5