EKSV21P1 EKSV26P EKSV26P1
Mонтаж Вертикален Вертикален Вертикален
Размери Комплектовано тяло Височина мм 1,080 1,390 1,390
    Широчина мм 110 110 110
    Дълбочина мм 2,100 2,100 2,100
  Тяло Височина мм 1,006 1,300 1,006
    Широчина мм 85 85 85
    Дълбочина мм 2,000 2,000 2,000
Weight Комплектовано тяло кг 35 45 45
  Тяло кг 33 42 42
Обем l 1.3 1.7 1.7
Компл. Material   EPS, Картово табло, Картон_, Антикорозионно покривно фолио EPS, Картово табло, Картон_, Антикорозионно покривно фолио EPS, Картово табло, Картон_, Антикорозионно покривно фолио
  тегло кг 2 3 3
Повърхност Външна м² 2.01 2.60 2.60
  Отверстие м² 1.800 2.360 2.360
  Абсорбатор м² 1.79 2.35 2.35
Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%) Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%) Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%)
Поглътител Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Остъкляване Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92% Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92% Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92%
Налична монтажна система върху покрив върху покрив върху покрив
Допустим ъгъл на покрив Мин. ° 15 15 15
  Макс. ° 80 80 80
Топлообменник Максимален спад на налягането при 100 л/ч Слъчнева страна mBar 4 3 3
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1" (IG)   G 1" (IG)
Работно налягане Макс. бар 6 6 6
Температура в покой Макс. °C 192 192 192
Топлопроизводителност ефективност на колектор (Ƞcol) % 61 60.5 61
  Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % 0.781 0.784 0.784
  Коефициент за топлинни загуби а1 Вт/м².K 4.240 4.250 4.250
  Температурна зависимост на коефициент за топлинни загуби а2 Вт/м².K² 0.006 0.007 0.007
  Термичен капацитет кДж/K 4.9 6.5 6.5
  Модификатор на ъгъл на монтаж IAM при 50°   0.94 0.94 0.94