EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP
Капацитет на охлаждане Мин. kW 2.0 (1) 2.0 (1) 3.0 (1) 3.0 (1)
  Ном. kW 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Capacity control Method   Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен)
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (3) 5.24 (3)
Размери Тяло Височина мм 735 735 997 997
    Широчина мм 1,090 1,090 1,160 1,160
    Дълбочина мм 350 350 380 380
  Комплектовано тяло Височина мм 880 880 1,138 1,138
    Широчина мм 1,166 1,166 1,276 1,276
    Дълбочина мм 432 432 450 450
Weight Тяло кг 83 83 106 106
  Комплектовано тяло кг 89 89 121 121
Компл. Material   EPS, Картон_, Дърво EPS, Картон_, Дърво Картон_, Дърво, Антикорозионно покривно фолио Картон_, Дърво, Антикорозионно покривно фолио
  тегло кг 6 6 15 15
Корпус Colour   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост
  Материал   Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие. Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие. Пластина от боядисана галванизирана стомана Пластина от боядисана галванизирана стомана
Воден топлообменник Type   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Количество   1 1 1 1
  Скорост на водния поток Min. l/мин 11 11 13 13
    Охлаждане Ном. l/мин 11.5 (1), 11.5 (2) 14.1 (1), 14.5 (2) 16.9 (1), 17.4 (2) 22.8 (1), 23.6 (2)
  Воден обем l 1 1 2 2
  Изолационен материал   Затворен еластомер от клетъчна пяна Затворен еластомер от клетъчна пяна Затворен еластомер от клетъчна пяна Затворен еластомер от клетъчна пяна
Въздушен топлообменник Type   Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие
  Празен отвор за тръбна дъска     0 0
  Face area м²     0.87 0.87
  Ребро Тип   WF ребра WF ребра WF ребра WF ребра
    Treatment   Антикорозионна обработка (PE) Антикорозионна обработка (PE) Антикорозионна обработка (PE) Антикорозионна обработка (PE)
  Разстояние между ребрата мм 1,8 1,8 1,4 1,4
  Дължина мм 845 845 904 904
  Passes Quantity     12 12
  Редове Количество   2 2 2 2
  Степени Количество   32 32 44 44
Стандартна помпа Външно статично налягане Охлаждане кПа 73.8 (1), 73.8 (2) 71.1 (1), 70.6 (2) 70.9 (1), 70.2 (2) 61.5 (1), 59.9 (2)
  Брой скорости   ШИМ управление ШИМ управление ШИМ управление ШИМ управление
  Модел   Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1 Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1 Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1 Wilo Yonos Para GT15/7.5 PWM1
  Входяща мощност W 76 76 76 76
  Количество   1 1 1 1
Хидравлични компоненти Разширителен съд Максимален обем на вода в системата l 105 105 250 250
    Макс. водно налягане бар 3 3 3 3
    Предварително налягане бар 1 1 1 1
    Обем l 3 3 7 7
  Обезопасяваща клапа бар 3 3 3 3
  Единичен воден обем l 2.0 (7) 2.0 (7) 2.8 (4) 2.8 (4)
  Воден филтър Диаметър inch 1" 1" 1" 1"
    Диаметър на перфорациите мм 1 1 1 1
    Материал   Мед - месинг- неръждаема стомана Мед - месинг- неръждаема стомана Мед - месинг- неръждаема стомана Мед - месинг- неръждаема стомана
Вентилатор Тип   Витлов вентилатор Витлов вентилатор Витлов вентилатор Витлов вентилатор
  Количество   1 1 1 1
  Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. м³/мин 53 53 72 (1) 72 (1)
  Диаметър мм 455 455 510 510
  Посока на пресушаване   Хоризонтално Хоризонтално Хоризонтално Хоризонтално
Електромотор на вентилатор Модел     Безчетков правотоков електромотор Безчетков правотоков електромотор
  Задвижване     Директно задвижване Директно задвижване
  Изходяща мощност W 53 53 200 200
  Количество     1 1
Масло на хладилен агент Тип   Daphne FVC50K Daphne FVC50K Daphne FVC50K Daphne FVC50K
  Зареден обем l 0.65 0.65 0.9 0.9
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
  Количество_   1 1 1 1
  Model   2YC45DXD#C 2YC45DXD#C 2YC63SXD 2YC63SXD
  Метод на стартиране   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
Работен диапазон Въздушна страна Охлаждане Мин. °C със сух термометър 10 10 10 10
      Макс. °C със сух термометър 43 43 46 46
  Водна страна Охлаждане Мин. °C със сух термометър 5 5 5 5
      Макс. °C със сух термометър 22 22 22 22
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 48 (9) 49 (9) 52 (5) 53 (5)
  Тих режим на работа през нощта Охлаждане dBA 44 (9) 44 (9) 43 (5) 43 (5)
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Вериги Количество   1 1 1 1
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
Количество зареден хладилен агент За кръг кг 2.10 2.10 2.70 2.70
  За кръг TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Воден кръг Клапа за прочистване на въздуха   Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно)
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да Да
  Сензор на поток   Да Да Да Да
  превключвател на поток   Да Да Да Да
  Манометър   Номер Номер Номер Номер
  Минимален обем на вода в системата l 20 20 20 20
  Тръби inch 1" MBSP 1" MBSP    
  Диаметър на връзките с тръбите inch     1" MBSP 1" MBSP
  Клапа за изключване   Да Да Да Да
Директива за оборудване под налягане - Category   Категория I, Вж. бележка 10 Категория I, Вж. бележка 10 Категория I, Вижте бележка 6 Категория I, Вижте бележка 6
  Най-критична част Име   Компресор Компресор    
    Ps*V бар 147 147    
Управление на размразяване Датчик за температурата на външния топлообменник Датчик за температурата на външния топлообменник Датчик за температурата на външния топлообменник Датчик за температурата на външния топлообменник
Метод на размразяване Обратен цикъл Обратен цикъл Обратен цикъл Обратен цикъл
Safety devices Елемент 01   Високо налягане (превключвател на налягането) Високо налягане (превключвател на налягането) Превключвател на високото налягане Превключвател на високото налягане
    02   Термичен защита за електромотора на вентилатора Термичен защита за електромотора на вентилатора Превключвател на ниското налягане Превключвател на ниското налягане
    03   Предпазител Предпазител Защитно устройство срещу претоварване на задвижващия механизъм на вентилатора Защитно устройство срещу претоварване на задвижващия механизъм на вентилатора
    04     Предпазител Предпазител
Общо Данни за доставчик/производител Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
    Name and address   Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00 Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Да Да Да Да
    Термопомпа "вода-вода"   Не Не Не Не
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не Не
    Нискотемпературна термопомпа   Не Не Не Не
    Вграден допълнителен нагревател   Не Не Не Не
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Не Не Не Не
Отопление с конвекция - общо Други Poff (Изкл. режим) kW     0.013 0.013
    Pto (Изключен термостат) kW     0.013 0.013
    Psb (Режим на изчакване) kW     0.013 0.013
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW     0.067 0.067
Системи за управление Клас на термоконтрол     C C
  Участие в сезонната ефективност на отопление с конвекция %     4.0 4.0
Power supply Фаза   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10 10
Тяло Пусков ток Макс. A 15.7 (11) 15.7 (11) 19.9 (7) 19.9 (7)
  Ток Zmax Списък     Няма изисквания Няма изисквания
  Консумиран ток Макс. A 15.7 15.7 19.9 19.9
  Minimum Ssc value     Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12, Вижте бележка 8, Вижте бележка 9 Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12, Вижте бележка 8, Вижте бележка 9
  Необходими предпазители A 20 20 25 25
Кабелни връзки За връзка с контролна кутия Количество   8 8 8 8
    Забележка   2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 20 m, 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 500 m, 4 кабела: 230 V 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 20 m, 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 500 m, 4 кабела: 230 V 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 20 m, 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 500 m, 4 кабела: 230 V 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 20 m, 2 кабела: минимално кабелно сечение 0,75 mm2, максимална дължина, : 500 m, 4 кабела: 230 V
  Предпочитан номинал на kWh за електрозахранване Количество   Мощност: 2 Мощност: 2 Мощност: 2 Мощност: 2
    Забележка   230 V 230 V 230 V 230 V
  За свързване с потребителски интефейс Количество   2 2 2 2
    Забележка   0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) 0,75 mm² до 1,25 mm² (макс. дължина 500m) Минимално сечение на кабела 0,75 мм², макс. дължина 500 м Минимално сечение на кабела 0,75 мм², макс. дължина 500 м
  За свързване с R6T Количество   2 2 2 2
    Забележка   Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm² Минимум 0,75 mm²
Изисквания за кабел Power supply Required number of conductors   2 + GND 2 + GND 2 + GND 2 + GND
  Изходяща мощност на охлаждане/отопление Количество проводници   2 2 2 2
    Максимален работен ток A Минимално кабелно сечение 0,75 mm2 Минимално кабелно сечение 0,75 mm2 Минимално кабелно сечение 0,75 mm2 Минимално кабелно сечение 0,75 mm2
Забележки Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C
  Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent
  Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent
  Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е
  Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток
  По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C Ssc: мощност на късо съединение Ssc: мощност на късо съединение
  Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC    
  Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток