Спецификации за EWAQ-BVP

EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 4.00 (1), 4.01 (2) 4.93 (1), 5.07 (2) 5.88 (1), 6.07 (2) 7.95 (1), 8.23 (2)
Регулиране на мощност Метод   Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен)
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 1.27 (1), 0.840 (2) 1.61 (1), 1.12 (2) 1.87 (1), 1.13 (2) 2.57 (1), 1.65 (2)
EER 3.14 (1), 4.80 (2) 3.06 (1), 4.51 (2) 3.15 (1), 5.35 (2) 3.10 (1), 4.99 (2)
ESEER 4.45 (5) 4.49 (5) 5.25 (3) 5.24 (3)
Размери Тяло Височина мм 735 735 997 997
    Широчина мм 1,090 1,090 1,160 1,160
    Дълбочина мм 350 350 380 380
тегло Тяло kg 83 83 106 106
Воден топлообменник Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Скорост на водния поток Min. l/мин 11 11 13 13
  Воден обем l 1 1 2 2
Въздушен топлообменник Тип   Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие
Хидравлични компоненти Разширителен съд Обем l 3 3 7 7
Fan Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. м³/мин 53 53 72 (1) 72 (1)
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
  Количество_   1 1 1 1
  Метод на стартиране_   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
Работен диапазон Въздушна страна Охлаждане Мин. °C (сух термометър) 10 10 10 10
      Макс. °C (сух термометър) 43 43 46 46
  Водна страна Охлаждане Мин. °C (сух термометър) 5 5 5 5
      Макс. °C (сух термометър) 22 22 22 22
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 63 (1) 64 (1) 69 (1) 69 (1)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 48 (9) 49 (9) 52 (5) 53 (5)
  Тих режим на работа през нощта Охлаждане dBA 44 (9) 44 (9) 43 (5) 43 (5)
Хладилен агент Тип   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Вериги Количество   1 1 1 1
  Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,088 2,088 2,087.5 2,087.5
Количество зареден хладилен агент За кръг kg 2.10 2.10 2.70 2.70
  За кръг TCO2Eq 4.4 4.4 5.6 5.6
Воден кръг Клапа за прочистване на въздуха   Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно) Да (ръчно)
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да Да
  Манометър   Номер Номер Номер Номер
  Минимален обем на вода в системата l 20 20 20 20
  Тръби инч 1" MBSP 1" MBSP    
  Piping connections diameter инч     1" MBSP 1" MBSP
  Клапа за изключване   Да Да Да Да
Power supply Фаза   1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230 230
Забележки Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C
  Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent
  Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent
  Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е Монтаж ≤ категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е
  Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток
  По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C Ssc: мощност на късо съединение Ssc: мощност на късо съединение
  Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC Категория на тяло според Директивата за оборудване под налягане: изключено от обхвата на Директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC    
  Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток