Водоохлаждащ агрегат с няколко спирални компресора с въздушно охлаждане, висока ефективност, намалено ниво на шум

EWAQ-E-XR

EWAQ-E-XR