EWWD505VZPSA1 EWWD715VZPSA1 EWWD910VZPSA1 EWWDC12VZPSA2 EWWDC16VZPSA2 EWWDC18VZPSA2
Капацитет на охлаждане Ном. kW 504.9 (1) 717.7 (1) 908.1 (1) 1,201 (1) 1,604 (1) 1,757 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 619.7 885.3 1,115 1,488 1,987 2,180
Capacity control Method   Безстепенно Безстепенно Безстепенно Безстепенно Безстепенно Безстепенно
  Минимален капацитет % 20 20 20 10 10 10
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 87.5 (1) 126 (1) 156 (1) 219 (1) 292 (1) 326 (1)
  Отопление Ном. kW 110 161 196 277 368 410
EER 5.77 (1) 5.66 (1) 5.81 (1) 5.48 (1) 5.49 (1) 5.39 (1)
COP 5.62 5.49 5.68 5.37 5.4 5.32
ESEER 8.15 8.48 8.25 8.66 8.53 8.71
IPLV 9.61 9.68 9.57 9.79 9.82 9.92
Размери Тяло Височина мм 2,090 2,430 2,480 2,290 2,500 2,490
    Широчина мм 1,180 1,330 1,340 1,580 1,610 1,770
    Дълбочина мм 3,690 3,690 3,830 4,560 4,570 4,870
Weight Тяло кг 3,247 4,082 4,346 6,310 7,530 8,250
  Работно тегло кг 3,375 4,349 4,660 6,900 8,300 9,200
Корпус Colour   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост
  Материал   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист
Воден топлообменник - изпарител Тип   Потопен едноходов кожухотръбен Потопен едноходов кожухотръбен Потопен едноходов кожухотръбен Потопен едноходов кожухотръбен Потопен едноходов кожухотръбен Потопен едноходов кожухотръбен
  Течност   Вода Вода Вода Вода Вода Вода
  Коефициент на образуване на отлагания   0 0 0 0 0 0
  Воден обем l 96 168 199 320 380 480
  Температура на водата вход Охлаждане °C 12 12 12 12 12 12
    Отопление °C 15 15 15 15 15 15
  Температура на водата изход Охлаждане °C 7 7 7 7 7 7
    Отопление °C 10 10 10 10 10 10
  Разход на вода Охлаждане Ном. l/с 24.2 34.4 43.5 57.4 76.8 84.0
    Отопление Ном. l/с 24.4 34.7 44 58.1 77.7 84.9
  Спад на водното налягане Охлаждане Ном. кПа 55.0 42.0 44.0 37.0 49.0 41.0
    Отопление Ном. кПа 56 43 45 38 50 42
  Изолационен материал   Мехурчест Мехурчест Мехурчест Мехурчест Мехурчест Мехурчест
Воден топлообменник - кондензатор Тип   Единично преминаване на кожух и тръба Единично преминаване на кожух и тръба Единично преминаване на кожух и тръба Единично преминаване на кожух и тръба Единично преминаване на кожух и тръба Единично преминаване на кожух и тръба
  Течност   Вода Вода Вода Вода Вода Вода
  Коефициент на образуване на отлагания   0 0 0 0 0 0
  Воден обем l 126 217 241 270 390 470
  Температура на водата вход Охлаждане °C 30 30 30 30 30 30
    Отопление °C 40 40 40 40 40 40
  Температура на водата изход Охлаждане °C 35 35 35 35 35 35
    Отопление °C 45 45 45 45 45 45
  Разход на вода Охлаждане Ном. l/с 28.5 40.6 51.2 41.9 52.9 61.9
    Отопление Ном. l/с 29.93 42.76 53.83 44.15 55.7 64.99
  Спад на водното налягане Охлаждане Ном. кПа 15.0 17.0 19.0 21.0 21.0 28.0
    Отопление Ном. кПа 17 18 21 23 23 30
Компресор Type   Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор Инверторно управляван едновинтов компресор
  Количество_   1 1 1 2 2 2
  Масло Зареден обем l 36.0 40.0 50.0 68.0 86.0 86.0
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 99 (2) 105 (2) 105 (2) 106 (2) 107 (2) 109 (2)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 80 86 86 87 88 89
Работен диапазон Изпарител Охлаждане Мин. °C със сух термометър -3 -3 -3 -3 -3 -3
      Макс. °C със сух термометър 20 20 20 20 20 20
  Кондензатор Охлаждане Мин. °C със сух термометър 16 16 16 16 16 16
      Макс. °C със сух термометър 65 65 65 65 65 65
Хладилен агент Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
  Вериги Количество   1 1 1 2 2 2
Количество зареден хладилен агент За кръг кг 100 150 180 145 160 175
  За кръг TCO2Eq 143 215 257 207 229 250
Тръбни съединения Вход/Изход за водата на изпарителя мм 139.7 219.1 219.1 219.1 219.1 273
  Condenser water inlet/outlet мм 219.1 219.1 219.1 219.1, 219.10 219.1, 219.10 219.1, 219.10
Power supply Фаза   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 400 400 400 400 400 400
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10 10 10 10
Тяло Пусков ток Макс. A 173 214 295 0 0 0
  Консумиран ток Охлаждане Ном. A 138 200 247 338 447 497
    Макс. A 247 306 421 553 727 810
  Максимален ток на устройството за оразмеряване на жиците A 272 336 463 609 800 891
Компресор Фаза   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Напрежение V 400 400 400 400 400 400
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10 10 10 10
  Максимален работен ток A 247 306 421 306 421 504
  Метод на стартиране   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD
Забележки Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; кондензатор 30/35,0°C, външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0 Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; кондензатор 30/35,0°C, външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0 Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; кондензатор 30/35,0°C, външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0 Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; кондензатор 30/35,0°C, външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0 Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; кондензатор 30/35,0°C, външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0 Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; кондензатор 30/35,0°C, външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0
  Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744 Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744 Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744 Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744 Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744 Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744
  Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%. Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.
  Номиналният работен текущ режим при охлаждане се отнася до следните условия: изпарител 12°C/7°C; кондензатор 30°C/35°C Номиналният работен текущ режим при охлаждане се отнася до следните условия: изпарител 12°C/7°C; кондензатор 30°C/35°C Номиналният работен текущ режим при охлаждане се отнася до следните условия: изпарител 12°C/7°C; кондензатор 30°C/35°C Номиналният работен текущ режим при охлаждане се отнася до следните условия: изпарител 12°C/7°C; кондензатор 30°C/35°C Номиналният работен текущ режим при охлаждане се отнася до следните условия: изпарител 12°C/7°C; кондензатор 30°C/35°C Номиналният работен текущ режим при охлаждане се отнася до следните условия: изпарител 12°C/7°C; кондензатор 30°C/35°C
  Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора
  Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение. Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение. Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение. Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение. Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение. Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.
  Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1 Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1 Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1 Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1 Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1 Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1
  Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции. Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции. Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции. Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции. Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции. Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.
  Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата. Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата. Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата. Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата. Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата. Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.
  За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS). За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS). За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS). За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS). За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS). За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).
  Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда. Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда. Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда. Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда. Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда. Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.
  При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.