EWWP014KBW1N EWWP022KBW1N EWWP028KBW1N EWWP035KBW1N EWWP045KBW1N EWWP055KBW1N EWWP065KBW1N EWWP090KBW1N EWWP100KBW1N EWWP110KBW1N EWWP120KBW1N EWWP130KBW1N EWWP145KBW1N EWWP155KBW1N EWWP165KBW1N EWWP175KBW1N EWWP185KBW1N EWWP195KBW1N
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.9 21.4 27.8 32.3 42.8 55.7 64.7 85.7 98.6 112.0 121.0 130.0 141.0 154.0 167.0 176.0 185.0 194.0
Топлинен капацитет Ном. kW 16.7 27.5 35.6 41.5 55.0 71.7 83.0 110.0 127.0 143.0 155.0 166.0 182.0 198.0 215.0 226.0 237.0 249.0
Брой стъпки на капацитета 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 3.8 6.1 7.8 9.1 12.2 16.0 18.2 24.2 28.0 31.9 34.0 36.2 40.2 43.9 47.7 49.8 52.0 54.1
  Отопление Ном. kW 3.8 6.1 7.8 9.1 12.2 16.0 18.2 24.2 28.0 31.9 34.0 36.2 40.2 43.9 47.7 49.8 52.0 54.1
EER 3.44 3.49 3.54 3.54 3.51 3.48 3.55 3.54 3.52 3.51 3.56 3.59 3.51 3.51 3.50 3.53 3.56 3.59
COP 4.45 4.49 4.54 4.55 4.51 4.48 4.56 4.55 4.54 4.48 4.56 4.59 4.53 4.51 4.51 4.54 4.56 4.60
Размери Тяло Дълбочина мм 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
    Височина мм 600 600 600 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
    Широчина мм 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Weight Тяло кг 118 155 165 172 300 320 334 600 620 640 654 668 920 940 960 974 988 1,000
Корпус Colour   Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1) Цвят слонова кост (код по Мунсел: 5Y7,5/1)
  Материал   Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие Стоманена пластина с полиестерно покритие
Воден топлообменник - изпарител Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Минимален обем на вода в системата l 62 103 134 155 205 268 311 205 268 268 311 311 205 205 268 268 268 311
  Разход на вода Мин. l/мин 31.0 53.0 65.0 76.0 101 131 152 202 232 262 283 304 333 363 393 414 435 456
    Ном. l/мин 37.0 61.0 80.0 93.0 123 160 185 246 283 321 347 373 404 441 479 505 530 556
    Макс. l/мин 74.0 123 159 185 245 319 371 491 565 642 694 745 808 883 957 1,010 1,060 1,110
  Изолационен материал   Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна Полиетиленова пяна
  Модел Количество   1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Воден топлообменник - кондензатор Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Разход на вода Мин. l/мин 24 39 51 59 79 100 120 160 180 210 220 240 260 280 310 320 340 360
    Ном. l/мин 48 78 100 120 160 210 240 310 360 410 440 470 520 570 610 650 680 710
    Макс. l/мин 95 160 200 240 310 410 470 630 720 820 880 950 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,400
  Модел Количество   1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Масло на хладилен агент Тип   FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D
Компресор Type   Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
  Model   JT140BF-YE JT212DA-YE JT300DA-YE JT335DA-YE JT212DA-YE JT300DA-YE JT335DA-YE JT212DA-YE JT212DA-YE JT300DA-YE JT300DA-YE JT335DA-YE JT212DA-YE JT300DA-YE JT300DA-YE JT300DA-YE JT335DA-YE JT335DA-YE
  Масло Зареден обем l 1.50 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
  Количество_   1 1 1 1 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 6 4 4 6
  Скорост обор. 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
Компресор 2 Модел                 JT300DA-YE   JT335DA-YE   JT300DA-YE JT212DA-YE   JT335DA-YE JT300DA-YE  
  Масло Зареден обем l                 2.70   2.70   2.70 2.70 2.70 2.70 2.70  
  Количество                 2   2   2 2   2 2  
  Скорост обор.                 2,900   2,900   2,900 2,900   2,900 2,900  
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 64.0 64.0 64.0 71.0 67.0 67.0 74.0 71.0 71.0 71.0 75.0 77.0 73.0 73.0 73.0 76.0 78.0 79.0
Работен диапазон Изпарител Охлаждане Мин. °C със сух термометър -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Макс. °C със сух термометър 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
  Кондензатор Охлаждане Мин. °C със сух термометър 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
      Макс. °C със сух термометър 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Хладилен агент Type   R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C R-407C
  Вериги Количество   1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6.00 6 6 6
  Контрол   Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение Вентил за регулиране на термостатичното разширение
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9 1,773.9
Количество зареден хладилен агент За кръг кг 1.20 2.00 2.50 3.10 4.60 4.60 5.60 9.20 9.20 9.20 10.2 11.2 13.8 13.8 13.8 14.8 15.8 16.8
  За кръг TCO2Eq 2.13 3.55 4.43 5.50 8.16 8.16 9.93 16.3 16.3 16.3 18.1 19.9 24.5 24.5 24.5 26.3 28.0 29.8
Тръбни съединения Evaporator water inlet/outlet (OD)   FBSP 25 FBSP 25 FBSP 25 FBSP 25 FBSP 40 FBSP 40 FBSP 40 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38
  Източване на водата на изпарителя   Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация
  Condenser water inlet/outlet (OD)   FBSP 25 FBSP 25 FBSP 25 FBSP 25 FBSP 40 FBSP 40 FBSP 40 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 2 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38 3 x 2 x FBSP 38
  Източване на водата на кондензатора   Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация Полева инсталация
Общо Данни за доставчик/производител Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium                      
    Име или търговска марка   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.                      
  Описание на продукта Термопомпа "въздух-вода"   Не Не Не Не Не Не Не                      
    Термопомпа "солен разтвор-вода"   Не Не Не Не Не Не Не                      
    Термопомпа в комбинация с нагревател   Не Не Не Не Не Не Не                      
    Нискотемпературна термопомпа   Да Да Да Да Да Да Да                      
    Вграден допълнителен нагревател   Не Не Не Не Не Не Не                      
    Термопомпа "вода-вода"   Да Да Да Да Да Да Да                      
LW(A) Ниво на зв. мощност (съгл. EN14825) dB(A) 64.0 64.0 64.0 71.0 67.0 67.0 74.0                      
Състояние на звука Екодизайн и енергиен клас Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825 Звукова мощност в режим на отопление, измерени съгласно EN12102 според условията на EN14825                      
Отопление с конвекция - общо Други Регулиране на мощност   Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен Инверторен                      
    Cdh (Отопление с намалена ефективност)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                      
    Pck (Режим на нагревател на картера) kW 0.0080 0.0090 0.0080 0.0080 0.0060 0.0080 0.0080                      
    Poff (Изкл. режим) kW 0.175 0.317 0.338 0.382 0.480 0.496 0.882                      
    Psb (Режим на изчакване) kW 0.0080 0.0090 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080                      
    Pto (Изключен термостат) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                      
  Вграден допълнителен нагревател Емисии на NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                      
    Psup kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                      
    Тип потребляема енергия   Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически                      
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 10,700 18,300 22,400 24,600 37,700 48,400 54,500                      
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 107 106 115 116 102 109 113                      
      Р номин. при -10℃ kW 15.0 25.4 33.5 35.7 50.2 68.3 80.1                      
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 38.6 65.9 80.7 88.6 136 174 196                      
      SCOP   2.88 2.86 3.08 3.11 2.75 2.91 3.03                      
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+                      
    Условие A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                      
      COPd   3.04 3.02 3.23 3.27 2.86 3.01 3.19                      
      Pdh kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      PERd % 122 121 129 131 114 120 128                      
    Условие В (2°CDB/1°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                      
      COPd   3.04 3.02 3.23 3.27 2.86 3.01 3.19                      
      Pdh kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      PERd % 122 121 129 131 114 120 128                      
    Условие С (7°CDB/6°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                      
      COPd   3.04 3.02 3.23 3.27 2.86 3.01 3.19                      
      Pdh kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      PERd % 122 121 129 131 114 120 128                      
    Условие D (12°CDB/11°CWB) Cdh (отопление с понижаване)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                      
      COPd   3.04 3.02 3.23 3.27 2.86 3.01 3.19                      
      Pdh kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      PERd % 122 121 129 131 114 120 128                      
    Доп. кап. при ном. отопл. мощн. P доп. (T проект. -10°C) kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                      
    Tbiv (бивалентна температура) COPd   3.04 3.02 3.23 3.27 2.86 3.01 3.19                      
      Pdh kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      PERd % 122 121 129 131 114 120 128                      
      Tbiv °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0                      
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) COPd   3.04 3.02 3.23 3.27 2.86 3.01 3.19                      
      Pdh kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      PERd % 122 121 129 131 114 120 128                      
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0                      
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0                      
  Изх. вода - студ. климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 12,900 22,000 27,500 29,600 45,300 58,000 65,500                      
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 107 105 114 116 101 108 112                      
      Р номин. при -22°C kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 46.4 79.4 99.0 107 163 209 236                      
  Изходяща вода при топли климат. условия 55°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 6,950 11,900 14,700 16,000 24,400 31,300 35,300                      
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 105 104 114 114 100 107 111                      
      Р номин. при 2°C kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 25.0 42.8 52.9 57.5 88.0 113 127                      
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 8,250 13,100 17,000 19,400 26,000 34,100 39,200                      
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 132 134 138 143 136 139 142                      
      Р номин. при -10℃ kW 14.0 22.6 30.2 35.7 45.3 60.7 71.2                      
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 29.7 47.2 61.2 70.0 93.6 123 141                      
      SCOP   3.49 3.55 3.66 3.78 3.59 3.66 3.74                      
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+                      
  Изх. вода - студ. климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 6,950 11,900 14,700 16,000 24,400 31,300 35,300                      
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 105 104 114 114 100 107 111                      
      Р номин. при -22°C kW 15.0 25.4 33.5 37.2 50.2 68.3 80.1                      
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 25.0 42.8 52.9 57.5 88.0 113 127                      
  Изходяща вода при топли климат. условия 35°C Общо Годишен разход на електроенергия kWh 5,360 8,510 11,000 12,600 16,900 22,100 25,500                      
      Ƞs (Сезонна ефективност на отопление) % 128 130 135 140 133 136 138                      
      Р номин. при 2°C kW 14.0 22.6 30.2 35.7 45.3 60.7 71.2                      
      Год. разх. на електроенергия (GCV) Gj 19.3 30.6 39.7 45.4 60.7 79.7 91.7                      
Power supply Име   W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
  Фаза   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Диапазон на напрежението Мин. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Макс. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Тяло Пусков ток Ном. A 49.0 79.0 109 129 93.0 127 149                      
    Макс. A               121 155 163 185 189 183 191 199 221 225 229
  Ток Zmax Текст   0.24 + j0.15 0.20 + j0.12 0.18 + j0.12 0.18 + j0.11 0.18 + j0.12 0.18 + j0.11 0.17 + j0.11                      
  Консумиран ток Охлаждане Ном. A 66.0 104 131 15.0 208 262 30.0 416 47.0 524 562 60.0 678 732 786 824 862 90.0
    Макс. A 9.00 145 185 22.0 28.0 36.0 40.0 56.0 64.0 72.0 76.0 80.0 92.0 100 108 112 116 120
  Препоръчани предпазители съгласно стандар IEC 269-2   3 x 16aM 3 x 20aM 3 x 25aM 3 x 25aM 3 x 35aM 3 x 40aM 3 x 50aM 3 x 63aM 3 x 63aM 3 x 80aM 3 x 80aM 3 x 80aM 3 x 100aM 3 x 100aM 3 x 125aM 3 x 125aM 3 x 125aM 3 x 125aM
Компресор Фаза   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50                      
  Напрежение V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
  Пусков ток A 49.0 79.0 109 129 79.0 109 129 79.0 79.0 109 109 129 79.0 79.0 109 109 109 129
  Номинален преминаващ ток A 6.60 10.4 13.1 15.0 10.4 13.1 15.0 10.4 10.4 13.1 13.1 15.0 10.4 10.4 13.1 13.1 13.1 15.0
  Максимален работен ток A 9.00 145 185 22.0 14.0 18.0 20.0 14.0 14.0 18.0 18.0 20.0 14.0 14.0 18.0 18.0 18.0 20.0
  Метод на стартиране   Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата Директно от мрежата
Компресор 2 Фаза                 3~   3~   3~ 3~   3~ 3~  
  Напрежение V                 400   400   400 400   400 400  
  Пусков ток A                 109   129   109 109   129 129  
  Номинален преминаващ ток A                 13.1   15.0   13.1 13.1   15.0 15.0  
  Максимален работен ток A                 18   20   18 18   20 20  
Забележки (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (1) - Капацитет на охлаждане съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C
  (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C (2) - Капацитет на отопление съгласно EN14511: 2011 г. и валиден за диапазон на охлажданата вода Dt = 3~8°C
  (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃ (3) - Номиналните капацитети на охлаждане се базират на следните условия. Изпарител: 12°C/7°C; кондензатор: 30℃/35℃
  (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011 (4) - Входящата мощност е общата мощност съгласно EN14511: 2011
  (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия. (5) - Към водната верига на изпарителя и на кондензатора трябва да се добави цедка. Откъм страната на изпарителя трябва да се постави прекъсвач за потока. Система с минимален обем на водата може да се използва при номинални условия.
  (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614 (6) - Номиналното ниво на силата на звука се измерва съгласно ISO9614
  (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове Съдържа флуорирани парникови газове (7) - Съдържа флуорирани парникови газове