FAA71AUVEB / RZAG71M7V1B FAA100AUVEB / RZAG71M7V1B FAA100AUVEB / RZAG100M7V1B
Indoor unit FAA71AUVEB FAA100AUVEB FAA100AUVEB
Outdoor unit RZAG71M7V1B RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2)
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++
  Капацитет Pdesign kW 6.80 6.80 9.50
  SEER   6.58 6.43 6.42
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 362 370 518
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50
    EERd   3.62 3.96 4.43
    Консумирана мощност kW 1.88 1.72 2.14
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00
    EERd   5.70 5.54 4.75
    Консумирана мощност kW 0.88 0.91 1.47
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 3.37 3.23 4.50
    EERd   8.29 8.03 7.70
    Консумирана мощност kW 0.41 0.40 0.58
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.44 3.03 4.09
    EERd   10.65 9.81 10.92
    Консумирана мощност kW 0.32 0.31 0.37
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+
  Капацитет Pdesign kW 4.70 4.70 7.80
  SCOP/A   4.02 4.16 4.01
  SCOPnet/A   4.02 4.16 4.01
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,637 1,582 2,723
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.70 4.70 7.80
    COPd (обявен COP)   2.21 2.44 1.84
    Консумирана мощност kW 2.13 1.93 4.24
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -10 -10 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.70 4.70 7.80
    COPd (обявен COP)   2.21 2.44 1.84
    Консумирана мощност kW 2.13 1.93 4.24
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.16 4.16 6.90
    COPd (обявен COP)   2.56 2.77 2.35
    Консумирана мощност kW 1.63 1.50 2.93
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.53 2.53 4.20
    COPd (обявен COP)   4.11 4.26 4.21
    Консумирана мощност kW 0.62 0.59 1.00
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.08 2.10 2.74
    COPd (обявен COP)   5.19 5.21 4.98
    Консумирана мощност kW 0.40 0.40 0.55
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.51 2.48 3.21
    COPd (обявен COP)   6.39 6.44 6.19
    Консумирана мощност kW 0.39 0.38 0.52
Консумация на енергия в режим, различен от активен Режим на готовност Охлаждане PSB W 12 12 12
    Отопление PSB W 12 12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0 0
  Изключен режим POFF W 12 12 12
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0 12, 0
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не
Включен топъл сезон Не Не Не
Емблема Ecolabel Не Не Не
Забележки Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.