FAA71AUVEB / RZAG71M7Y1B FAA100AUVEB / RZAG71M7Y1B FAA100AUVEB / RZAG100M7Y1B
Indoor unit FAA71AUVEB FAA100AUVEB FAA100AUVEB
Outdoor unit RZAG71M7Y1B RZAG71M7Y1B RZAG100M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++
    Pdesign kW 6.80 6.80 9.50
    SEER   6.58 6.43 6.42
    Годишен разход на електроенергия kWh 362 370 518
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50
      EERd   3.62 3.96 4.43
      входяща мощност kW 1.88 1.72 2.14
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 5.02 5.02 7.00
      EERd   5.70 5.54 4.75
      входяща мощност kW 0.88 0.91 1.47
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 3.37 3.23 4.50
      EERd   8.29 8.03 7.70
      входяща мощност kW 0.41 0.40 0.58
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 3.44 3.03 4.09
      EERd   10.65 9.81 10.92
      входяща мощност kW 0.32 0.31 0.37
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+
    Pdesign kW 4.70 4.70 7.80
    SCOP   4.02 4.16 4.01
    SCOPnet   4.02 4.16 4.01
    Годишен разход на електроенергия kWh 1,637 1,582 2,723
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.00 0.00 0.00
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -10 -10 -10
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.70 4.70 7.80
      COPd (обявен COP)   2.21 2.44 1.84
      Входяща мощност kW 2.13 1.93 4.24
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -10 -10 -10
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.70 4.70 7.80
      COPd (обявен COP)   2.21 2.44 1.84
      Входяща мощност kW 2.13 1.93 4.24
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 4.16 4.16 6.90
      COPd (обявен COP)   2.56 2.77 2.35
      Входяща мощност kW 1.63 1.50 2.93
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.53 2.53 4.20
      COPd (обявен COP)   4.11 4.26 4.21
      Входяща мощност kW 0.62 0.59 1.00
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.08 2.10 2.74
      COPd (обявен COP)   5.19 5.21 4.98
      Входяща мощност kW 0.40 0.40 0.55
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 2.51 2.48 3.21
      COPd (обявен COP)   6.39 6.44 6.19
      Входяща мощност kW 0.39 0.38 0.52
Pto (Thermostat off) W 12, 0 12, 0 12, 0
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 12 12 12
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W 12 12 12
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25
Pck (режим на нагревател на картер) W 0 0 0
Poff (изключен режим) W 12 12 12
Включена функция за охлаждане Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не
Включен топъл сезон Не Не Не
Емблема Ecolabel Не Не Не
Забележки Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W]
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.