FAA100AUVEB / RZASG100M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.50 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 (2)
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A+
  Капацитет Pdesign kW 9.50
  SEER   5.83
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 570
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50
    EERd   2.70
    Консумирана мощност kW 3.52
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00
    EERd   4.87
    Консумирана мощност kW 1.44
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50
    EERd   6.85
    Консумирана мощност kW 0.66
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.00
    EERd   10.23
    Консумирана мощност kW 0.29
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A
  Капацитет Pdesign kW 6.00
  SCOP/A   3.85
  SCOPnet/A   3.85
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,182
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.00
    COPd (обявен COP)   2.31
    Консумирана мощност kW 2.60
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.00
    COPd (обявен COP)   2.31
    Консумирана мощност kW 2.60
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.31
    COPd (обявен COP)   2.55
    Консумирана мощност kW 2.08
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.23
    COPd (обявен COP)   3.68
    Консумирана мощност kW 0.88
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.12
    COPd (обявен COP)   5.09
    Консумирана мощност kW 0.42
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.52
    COPd (обявен COP)   6.53
    Консумирана мощност kW 0.39
Консумация на енергия в режим, различен от активен Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000
    Heating PCK kW 0.000
  Изключен режим Охлаждане POFF kW 0.012
    Отопление POFF kW 0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB kW 0.012
    Отопление PSB kW 0.012
  Изключен режим на термостата Охлаждане PTO kW 0.000
    Отопление PTO kW 0.012
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25
Включена функция за охлаждане Да
Включена функция за отопление Да
Включен умерен климат Да
Включен студен сезон Не
Включен топъл сезон Не
Емблема Ecolabel Не
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми