Спецификации за FAA-A / RZASG-MY1

FAA100AUVEB / RZASG100M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 9.50 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.8 (2)
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A+
  Капацитет Pdesign кВт 9.50
  SEER   5.83
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 570
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A
  Капацитет Pdesign кВт 6.00
  SCOP/A   3.85
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,182
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми