FBA35A2VEB9 / RZAG35A2V1B FBA50A2VEB9 / RZAG35A2V1B FBA50A2VEB9 / RZAG50A2V1B FBA60A2VEB9 / RZAG60A2V1B FBA60A2VEB9 / RZAG50A2V1B FBA71A2VEB9 / RZAG60A2V1B
Indoor unit FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9
Outdoor unit RZAG35A2V1B RZAG35A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B RZAG50A2V1B RZAG60A2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Мин. Btu/h 5,500.0 5,500.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0
  Мин. kcal/ч 1,376.0 1,376.0 1,462.0 1,462.0 1,462.0 1,462.0
  Ном. kW 3.5 3.5 5.0 6.0 5.0 6.00
  Nom. Btu/h 11,900.0 11,900.0 17,100.0 20,500.0 17,100.0 20,500
  Ном. kcal/ч 3,009.0 3,009.0 4,299.0 5,159.0 4,299.0 5,159.0
  Макс. kW 5.0 5.0 6.0 7.0 6.0 7.0
  Макс. Btu/h 17,000.0 17,100.0 20,500.0 23,900.0 20,500.0 23,900.0
  Макс. kcal/ч 4,299.0 4,299.0 5,159.0 6,019.0 5,159.0 6,019.0
Топлинен капацитет Мин. kW 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70
  Мин. Btu/h 4,780.0 4,800.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0 5,800.0
  Мин. kcal/ч 1,200.0 1,200.0 1,460.0 1,460.0 1,500.0 1,500.0
  Ном. kW 4.00 4.00 6.00 7.00 6.00 7.00
  Ном. Btu/h 13,700.0 13,600.0 20,500.0 23,900.0 20,500.0 23,900.0
  Ном. kcal/ч 3,439.0 3,439.0 5,159.0 6,019.0 5,159.0 6,019.0
  Макс. kW 5.00 5.00 6.00 7.50 6.00 7.50
  Макс. Btu/h 17,000.0 17,100.0 20,500.0 25,590.0 20,500.0 25,600.0
  Макс. kcal/ч 4,299.0 4,299.0 5,159.0 6,449.0 5,159.0 6,449.0
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 0.78 0.76 1.25 1.48 1.22 1.39
  Отопление Ном. kW 0.91 0.90 1.58 2.06 1.51 1.81
Номинална ефективност EER   4.50 4.62 4.00 4.05 4.11 4.31
  COP   4.40 4.44 3.80 3.80 3.97 3.87
  Годишен разход на енергия kWh 389 379 625 741 608 696
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A A A A
    Отопление   A A A C A A
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Капацитет Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 6.00 5.00 6.00
  SEER   6.12 6.17 6.30 6.15 6.63 6.25
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 200 199 278 341 264 336
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 3.50 3.50 5.00 6.00 5.00 6.00
    EERd   4.50 4.62 4.00 4.05 4.11 4.31
    Консумирана мощност kW 0.78 0.76 1.25 1.48 1.22 1.39
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 2.58 2.58 3.68 4.42 3.68 4.42
    EERd   6.10 6.38 5.55 5.20 5.86 5.22
    Консумирана мощност kW 0.42 0.40 0.66 0.85 0.63 0.85
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 1.99 1.87 2.37 2.85 2.37 2.84
    EERd   8.14 8.00 8.12 7.65 8.65 7.76
    Консумирана мощност kW 0.24 0.23 0.29 0.37 0.27 0.37
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.92 1.85 1.92 1.93 1.88 1.92
    EERd   9.76 9.52 9.70 9.25 10.29 9.41
    Консумирана мощност kW 0.20 0.19 0.20 0.21 0.18 0.20
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Капацитет Pdesign kW 4.20 4.20 4.30 4.50 4.30 4.50
  SCOP/A   4.10 4.14 4.10 4.10 4.28 4.18
  SCOPnet/A   4.14 4.18 4.13 4.13 4.32 4.21
  Pdh Heating capacity at -10° kW 3.49 3.51 3.65 3.85 3.75 3.86
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,434 1,420 1,469 1,537 1,406 1,508
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.71 0.69 0.65 0.65 0.55 0.64
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.74 2.84 3.15 3.42 3.59 3.48
    COPd (обявен COP)   2.14 2.21 2.06 2.02 2.26 2.24
    Консумирана мощност kW 1.28 1.29 1.53 1.69 1.59 1.55
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7.0 -7 -7 -7.0 -7.0
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.73 3.71 3.80 3.98 3.80 3.98
    COPd (обявен COP)   3.04 3.14 3.03 3.01 3.20 3.14
    Консумирана мощност kW 1.23 1.18 1.25 1.32 1.19 1.27
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.73 3.71 3.80 3.98 3.80 3.98
    COPd (обявен COP)   3.04 3.11 3.03 3.01 3.20 3.14
    Консумирана мощност kW 1.23 1.19 1.25 1.32 1.19 1.27
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.29 2.26 2.31 2.42 2.32 2.42
    COPd (обявен COP)   3.98 4.01 3.98 3.97 4.14 4.04
    Консумирана мощност kW 0.58 0.56 0.58 0.61 0.56 0.60
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.56 1.45 1.56 1.57 1.49 1.56
    COPd (обявен COP)   5.10 5.12 5.09 5.13 5.32 5.17
    Консумирана мощност kW 0.31 0.28 0.31 0.31 0.28 0.30
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 1.84 1.85 1.84 1.85 1.87 1.87
    COPd (обявен COP)   6.26 6.26 6.26 6.29 6.53 6.31
    Консумирана мощност kW 0.29 0.300 0.29 0.29 0.29 0.30
Консумация на енергия в режим, различен от активен Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Изключен режим Охлаждане POFF kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
    Отопление POFF kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
    Отопление PSB kW 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
  Изключен режим на термостата Охлаждане PTO kW 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
    Отопление PTO kW 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да Да Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не Не Не Не
Включен топъл сезон Не Не Не Не Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 62 62 63 64 63 64
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 60 60 60 56 56 56
  Дължина на тръбите Охлаждане Условие на измерване м 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0