Спецификации за FBA-A / AZAS-MV1

FBA71A2VEB / AZAS71M2V1B FBA125A2VEB / AZAS125M7V1B FBA140A2VEB / AZAS140M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт   12.1 (1) 13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт   13.5 (2) 15.5 (2)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Pdesign кВт   12.1 13.4
    Годишен разход на електроенергия kWh   1,497 1,462
  Отопление (умерен климат) Pdesign кВт   6.00 7.80
    Годишен разход на електроенергия kWh   2,366 2,836
Pto (Thermostat off) Вт 14, 0 14, 0 14, 0
Pck (режим на нагревател на картер) Вт 0 0 0
Poff (изключен режим) Вт 14 14 14
Забележки Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане SEER     4.85 5.50
  Отопление (умерен климат) SCOP     3.55 3.85