Спецификации за FCAG-A / AZAS-MV1

FCAG71AVEB / AZAS71M2V1B FCAG125AVEB / AZAS125M7V1B FCAG140AVEB / AZAS140M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт   12.1 (1) 13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт   13.5 (2) 15.5 (2)
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Pdesign кВт   12.1 13.4
    Годишен разход на електроенергия kWh   1,345 1,340
  Отопление (умерен климат) Pdesign кВт   6.00 7.80
    Годишен разход на електроенергия kWh   2,211 2,534
Pto (Thermostat off) Вт 12, 0 12, 0 12, 0
Pck (режим на нагревател на картер) Вт 0 0 0
Poff (изключен режим) Вт 12 12 12
Забележки Cooling: T2: indoor temp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, outdoor temp. 48°CDB [Btu/hr/W] Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане SEER     5.40 6.00
  Отопление (умерен климат) SCOP     3.80 4.31