FCAG100AVEB / AZQS100B7Y1B FCAG125AVEB / AZQS125B7Y1B FCAG140AVEB / AZQS140B7Y1B
Outdoor unit AZQS100BY1 AZQS125BY1 AZQS140BY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.5 12.1 13.0
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 13.5 15.5
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 2.96 3.90 4.63
  Отопление Ном. kW 3.09 3.96 4.70
Номинална ефективност EER   3.21 3.10 2.81
  COP   3.50 3.41 3.30
  Годишен разход на енергия kWh 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,313 (0.000)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B  
    Отопление   B B  
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) Охлаждане Клас на енергийна ефективност   A    
    Pdesign kW 9.50    
    SEER   5.50    
    Годишен разход на електроенергия kWh 605    
    Условие А (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50    
      EERd   3.21    
      входяща мощност kW 2.96    
    Условие В (30℃ - 27/19) Pdc kW 7.00    
      EERd   4.32    
      входяща мощност kW 1.63    
    Условие С (25℃ - 27/19) Pdc kW 4.56    
      EERd   6.39    
      входяща мощност kW 0.72    
    Условие D (20℃ - 27/19) Pdc kW 3.99    
      EERd   8.96    
      входяща мощност kW 0.45    
  Отопление (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A    
    Pdesign kW 7.60    
    SCOP   3.85    
    SCOPnet   3.86    
    Годишен разход на електроенергия kWh 2,764    
    Необх. капацитет на доп. нагревател при разч. условия kW 0.52    
    TOL Tol (експл. ограничение за температура) °C -15.0    
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 7.66    
      COPd (обявен COP)   2.03    
      Входяща мощност kW 3.78    
    Т бивалентна Tbiv (бивалентна температура) °C -7    
      Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.72    
      COPd (обявен COP)   3.20    
      Входяща мощност kW 2.10    
    Условие A (-7°C) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 6.72    
      COPd (обявен COP)   3.20    
      Входяща мощност kW 2.10    
    Условие В (2℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.07    
      COPd (обявен COP)   3.46    
      Входяща мощност kW 1.47    
    Условие С (7℃) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.05    
      COPd (обявен COP)   5.57    
      Входяща мощност kW 0.55    
    Условие D (12℃) Pdh (обявен капац. на отопление) kW 3.49    
      COPd (обявен COP)   6.56    
      Входяща мощност kW 0.54    
Pto (Thermostat off) W 7.0    
Охлаждане Psb (охлаждане в режим на готовност) W 7.0    
  Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25    
Отопление Psb (отопление в режим на готовност) W 7.0    
  Cdh (отопление с понижаване)   0.25    
Pck (режим на нагревател на картер) W 0.0    
Poff (изключен режим) W 7.0    
Включена функция за охлаждане Да    
Включена функция за отопление Да    
Включен умерен климат Да    
Включен студен сезон Не    
Включен топъл сезон Не    
Емблема Ecolabel Не    
Забележки Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC
  SEER и SCOP са съгласно EN 14825 SEER и SCOP са съгласно EN 14825 SEER и SCOP са съгласно EN 14825
  Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване