Спецификации за FCAG-A / RZQG-L(8)Y1

FCAG71AVEB / RZQG71L8Y1B FCAG100AVEB / RZQG71L8Y1B FCAG100AVEB / RZQG100L8Y1B FCAG140AVEB / RZQG100L8Y1B FCAG125AVEB / RZQG125L8Y1B FCAG140AVEB / RZQG125L8Y1B FCAG140AVEB / RZQG140L7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)   13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)   15.5 (2)
Номинална ефективност EER   3.39 (3)   3.87 (3)   3.73 (3)   2.50 (3)
  COP   3.97 (3)   4.15 (3)   3.63 (3)   3.61 (3)
  Annual energy consumption kWh 1,005   1,225   1,610    
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A    
    Отопление   A   A   A    
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.00  
  SEER   6.72 6.72 6.80 6.80 6.00 6.00  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 355 355 489 489 700 700  
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign кВт 6.33 6.33 11.3 11.30 12.7 12.66  
  SCOP/A   4.20 4.20 4.61 4.61 4.10 4.10  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,110 2,110 3,432 3,432 4,323 4,323  
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС