FCAG71AVEB / RZQG71L8Y1B FCAG100AVEB / RZQG71L8Y1B FCAG100AVEB / RZQG100L8Y1B FCAG140AVEB / RZQG100L8Y1B FCAG125AVEB / RZQG125L8Y1B FCAG140AVEB / RZQG125L8Y1B FCAG140AVEB / RZQG140L7Y1B
Indoor unit FCAG71AVEB   FCAG100AVEB   FCAG125AVEB   FCAG140AVEB
Outdoor unit RZQG71L8Y1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)   13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)   15.5 (2)
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 2.01 (3)   2.45 (3)   3.22 (3)   5.35 (3)
  Отопление Ном. kW 1.89 (3)   2.60 (3)   3.72 (3)   4.30 (3)
Номинална ефективност EER   3.39 (3)   3.87 (3)   3.73 (3)   2.50 (3)
  COP   3.97 (3)   4.15 (3)   3.63 (3)   3.61 (3)
  Годишен разход на енергия kWh 1,005   1,225   1,610    
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A    
    Отопление   A   A   A    
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.00 13.4
  SEER   6.72 6.72 6.80 6.80 6.00 6.00 6.44
  ηs,c %             254.6
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 355 355 489 489 700 700 1,249
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
    EERd   3.39 3.39 3.87 3.87 3.71 3.71 2.50
    Консумирана мощност kW 2.01 2.01 2.46 2.46 3.24 3.24 5.35
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 5.05 5.05 7.00 7.00 8.84 8.84 9.87
    EERd   4.46 4.46 5.23 5.23 4.46 4.46 4.91
    Консумирана мощност kW 1.14 1.14 1.34 1.34 1.99 1.99 2.01
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc kW 3.85 3.85 5.59 5.59 5.91 5.91 6.35
    EERd   9.86 9.86 8.89 8.89 7.31 7.31 8.20
    Консумирана мощност kW 0.40 0.40 0.63 0.63 0.81 0.81 0.77
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.96 3.96 5.78 5.78 5.62 5.62 5.71
    EERd   13.06 13.06 11.56 11.56 9.60 9.60 11.21
    Консумирана мощност kW 0.31 0.31 0.50 0.50 0.59 0.59 0.51
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Капацитет Pdesign kW 6.33 6.33 11.3 11.30 12.7 12.66 11.6
  SCOP/A   4.20 4.20 4.61 4.61 4.10 4.10 4.27
  SCOPnet/A   4.21 4.21 4.64 4.64 4.12 4.12 4.27
  ηs,h %             167.6
  Pdh Heating capacity at -10° kW 6            
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,110 2,110 3,432 3,432 4,323 4,323 3,795
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия kW 0.340 0.34 1.65 1.65 1.52 1.52 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.63 6.63 9.06 9.06 11.04 11.04 11.56
    COPd (обявен COP)   2.01 2.01 2.59 2.59 1.82 1.82 1.95
    Консумирана мощност kW 3.30 3.30 3.50 3.50 6.07 6.07 5.93
  TBivalent Tbiv (бивалентна температура) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 11.20 11.20 11.56
    COPd (обявен COP)   2.84 2.84 3.57 3.57 2.42 2.42 1.95
    Консумирана мощност kW 1.98 1.98 2.81 2.81 4.63 4.63 5.93
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.60 5.60 10.00 10.00 11.20 11.20 10.23
    COPd (обявен COP)   2.84 2.84 3.57 3.57 2.42 2.42 2.38
    Консумирана мощност kW 1.98 1.98 2.81 2.81 4.63 4.63 4.30
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.60 4.60 6.42 6.42 7.06 7.06 6.22
    COPd (обявен COP)   3.91 3.91 3.97 3.97 3.72 3.72 4.33
    Консумирана мощност kW 1.18 1.18 1.62 1.62 1.90 1.90 1.44
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 2.87 2.87 4.17 4.17 4.70 4.70 4.08
    COPd (обявен COP)   6.96 6.96 6.80 6.80 6.64 6.64 5.79
    Консумирана мощност kW 0.42 0.42 0.62 0.62 0.71 0.71 0.70
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 3.27 3.27 4.77 4.77 5.35 5.35 4.73
    COPd (обявен COP)   8.03 8.03 7.87 7.87 7.60 7.60 7.18
    Консумирана мощност kW 0.41 0.41 0.61 0.61 0.71 0.71 0.66
Консумация на енергия в режим, различен от активен Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000   0.000   0.000   0.000
    Heating PCK kW 0.000   0.000   0.000   0.012
  Изключен режим Охлаждане POFF kW 0.000   0.000   0.000   0.012
    Отопление POFF kW 0.000   0.000   0.000   0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB kW 0.009   0.009   0.009   0.012
    Отопление PSB kW 0.009   0.009   0.009   0.012
  Изключен режим на термостата Охлаждане PTO kW 0.007   0.009   0.009   0.000
    Отопление PTO kW 0.007   0.009   0.009   0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB W   7.0   9.0   9.0  
    Отопление PSB W   7.0   9.0   9.0  
    PCK W   0.00   0.00   0.00  
  Изключен режим POFF W   0.00   0.00   0.00  
Pto (Thermostat off) W   7.0   9.0   9.0  
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)             Не
Допълнителен нагревател (сплит приложение) Резервен капацитет Отопление elbu kW             0.0
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да Да Да Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да Да Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да Да Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не Не Не Не Не
Включен топъл сезон Не Не Не Не Не Не Не
Емблема Ecolabel Не Не Не Не Не Не Не
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA 64            
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 51            
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС