Спецификации за FCAHG-G / RZQG-L(8)Y1

FCAHG71GVEB / RZQG71L8Y1B FCAHG100GVEB / RZQG71L8Y1B FCAHG100GVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG140GVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG125GVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140GVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140GVEB / RZQG140L7Y1B
Indoor unit FCAHG71GVEB   FCAHG100GVEB   FCAHG125GVEB   FCAHG140GVEB
Outdoor unit RZQG71L8Y1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1)   13.4 (1)
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2)   15.5 (2)
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 1.66 (3)   2.15 (3)   3.00 (3)   4.22 (3)
  Отопление Ном. кВт 1.56 (3)   2.16 (3)   3.07 (3)   3.77 (3)
Номинална ефективност EER   4.09 (3)   4.42 (3)   4.00 (3)   3.18 (3)
  COP   4.80 (3)   4.99 (3)   4.40 (3)   4.12 (3)
  Annual energy consumption kWh 830   1,075   1,500    
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A    
    Отопление   A   A   A    
Space cooling Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A++ A++  
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.0 13.4
  SEER   6.91 6.91 7.00 7.00 6.61 6.61 6.75
  ηs,c %             266.9
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 345 345 475 475 636 636 1,191
  Условие A (35°C - 27/19) Pdc кВт 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.0 13.40
    EERd   4.09 4.09 4.42 4.42 3.94 3.94 3.18
    Консумирана мощност кВт 1.67 1.67 2.15 2.15 3.05 3.05 4.22
  Условие В (30°C - 27/19) Pdc кВт 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84 9.88
    EERd   6.23 6.23 5.87 5.87 4.74 4.74 5.07
    Консумирана мощност кВт 0.81 0.81 1.20 1.20 1.87 1.87 1.95
  Условие С (25°C - 27/19) Pdc кВт 4.12 4.12 5.79 5.79 6.00 6.00 6.35
    EERd   8.49 8.49 8.70 8.70 8.33 8.33 8.36
    Консумирана мощност кВт 0.49 0.49 0.67 0.67 0.73 0.73 0.76
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc кВт 4.33 4.33 6.05 6.05 5.73 5.73 6.02
    EERd   11.52 11.52 11.27 11.27 10.86 10.86 11.13
    Консумирана мощност кВт 0.38 0.38 0.54 0.54 0.53 0.53 0.54
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A++ A++ A++ A++  
  Капацитет Pdesign кВт 7.60 7.60 11.3 11.30 12.7 12.66 11.8
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.80 4.63 4.63 4.38
  SCOPnet/A   4.57 4.57 4.84 4.84 4.65 4.65 4.38
  ηs,h %             172.1
  Pdh Капацитет на отопление при -10° кВт 7 6.72   9.69   11.5  
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 3,829 3,829 3,766
  Необходима капацитет на допълнителен нагревател при разчетни условия кВт 0.880 0.88 1.61 1.61 1.13 1.13 0.00
  TOL Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 6.71 6.71 9.17 9.17 12.07 12.07 11.78
    COPd (обявен COP)   2.27 2.27 2.76 2.76 2.14 2.14 2.16
    Консумирана мощност кВт 2.96 2.96 3.33 3.33 5.65 5.65 5.45
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20 11.78
    COPd (обявен COP)   3.00 3.00 3.71 3.71 2.94 2.94 2.16
    Консумирана мощност кВт 2.24 2.24 2.70 2.70 3.81 3.81 5.45
  Условие A (-7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 6.72 6.72 10.00 10.00 11.20 11.20 10.42
    COPd (обявен COP)   3.00 3.00 3.71 3.71 2.94 2.94 2.62
    Консумирана мощност кВт 2.24 2.24 2.70 2.70 3.81 3.81 3.98
  Условие В (2°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 4.70 4.70 6.45 6.45 6.82 6.82 6.34
    COPd (обявен COP)   4.19 4.19 4.25 4.25 4.25 4.25 4.45
    Консумирана мощност кВт 1.13 1.13 1.52 1.52 1.61 1.61 1.42
  Условие С (7°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 2.93 2.93 4.17 4.17 4.38 4.38 4.21
    COPd (обявен COP)   7.09 7.09 6.74 6.74 7.00 7.00 5.63
    Консумирана мощност кВт 0.42 0.42 0.62 0.62 0.63 0.63 0.75
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 3.33 3.33 4.77 4.77 5.40 5.40 4.88
    COPd (обявен COP)   8.48 8.48 7.92 7.92 7.86 7.86 7.07
    Консумирана мощност кВт 0.40 0.39 0.61 0.61 0.69 0.69 0.69
Консумация на енергия в режим, различен от активен Crankcase heater mode Cooling PCK кВт 0.000   0.000   0.000    
    Heating PCK кВт 0.000   0.000   0.000    
  Изключен режим Охлаждане POFF кВт 0.000   0.000   0.000   0.012
    Отопление POFF кВт 0.000   0.000   0.000   0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB кВт 0.009   0.009   0.009   0.012
    Отопление PSB кВт 0.009   0.009   0.009   0.012
  Изключен режим на термостата Охлаждане PTO кВт 0.007   0.009   0.009   0.000
    Отопление PTO кВт 0.007   0.009   0.009   0.012
  Режим на готовност Охлаждане PSB Вт   9.10   9.00   9.00  
    Отопление PSB Вт   9.1   9.0   9.0  
    PCK Вт   0.00   0.00   0.00  
  Изключен режим POFF Вт   0.00   0.00   0.00  
Pto (Thermostat off) Вт   7.0   9.0   9.0  
Индикация, ако нагревателят е оборудван с допълнителен нагревател (сплит приложение)             No
Охлаждане Cdc (охлаждане с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Отопление Cdh (отопление с понижаване)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Включена функция за охлаждане Да Да Да Да Да Да Да
Включена функция за отопление Да Да Да Да Да Да Да
Включен умерен климат Да Да Да Да Да Да Да
Включен студен сезон Не Не Не Не Не Не Не
Включен топъл сезон Не Не Не Не Не Не Не
Емблема Ecolabel Не Не Не Не Не Не Не
Eurovent Звукова мощност на открито Охлаждане Ном. dBA 64            
  Звукова мощност на закрито Охлаждане Ном. dBA 53            
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
Консумация на енергия в режим, различен от активен Crankcase heater Cooling PCK кВт             0.000
    Heating PCK кВт             0.012